terug

LGO: hoe de Nederlandse Antillen en Aruba invloed hebben in de EU

Door redactie op woensdag 2 maart 2016

Binnen de Europese Unie hebben de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba de status van Landen en Gebieden Overzee (LGO). Wat betekent dat eigenlijk voor de eilanden?

LGO: hoe de Nederlandse Antillen en Aruba invloed hebben in de EU

De LGO zijn landen of gebieden die een speciale relatie met een van de lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben. Dit is zo sinds 1958, toen de Europese Economische Gemeenschap (EEG), tegenwoordig de Europese Unie, is opgericht. Vanaf het begin zijn de LGO bij de EU betrokken geweest.

Welke landen en gebieden overzee?
Het gaat om voormalige koloniën van Groot Brittannië, Frankrijk, Denemarken en Nederland, waaronder Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Het gaat in totaal om 22 landen en gebieden overzee verspreid over de hele wereld.

Wat zijn de kenmerken van de LGO's?
· LGO´s maken geen deel uit van het grondgebied van de Europese Unie (EU), maar ze worden met de EU geassocieerd.
· De onderdanen hebben de nationaliteit van de lidstaten waartoe zij behoren.
· De LGO's behoren grondwettelijk gezien bij vier lidstaten (Denemarken, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) en zijn dus geen onafhankelijke staten.
· Het afgeleide recht van de EU is niet rechtstreeks op de LGO van toepassing. De Raad van de Europese Unie moet specifiek de regels vaststellen die voor de LGO gelden.
· De elementen met betrekking tot individuen die alle burgers van de Europese Unie betreffen (met name het burgerschap van de Europese Unie en de mensenrechten) gelden wel voor de onderdanen van de LGO.

Wat zijn de doelen van de LGO’s?
· Het onderhouden van nauwe economische banden tussen de EU en de LGO´s, bijvoorbeeld door het bevorderen van handelsovereenkomsten;
· het bevorderen van het concurrentievermogen en duurzame ontwikkeling van de LGO´s;
· het naar buiten dragen van EU-normen en waarden (zoals vrijheid, democratie);
· het bevorderen van samenwerking tussen de LGO´s en derde partijen.

Wat betekent Octa?
De Landen en Gebieden Overzee hebben zich georganiseerd in de Octa (Association of the Overseas Countries en Territories). Dit genootschap heeft als doel het bevorderen van economische en sociale ontwikkeling binnen de LGO´s en het opbouwen van nauwe economische betrekkingen tussen de LGO´s en de Europese Unie. Al sinds 2000 zijn vertegenwoordigers van LGO's in Brussel gestart met overleggen om gezamenlijke visies te ontwikkelen voor het LGO-beleid. De Europese Commissie bereidt dat beleid voor en de Raad van Ministers van de EU stelt het beleid vast.

Wat doet Curaçao in de Octa?
De Octa telt 22 leden en kent een roulerend voorzitterschap voor de jaarlijks georganiseerde ministeriële conferentie. Vanaf februari 2015 is de Minister President van Curaçao voorzitter van de Octa geweest. Curaçao heeft nu het voorzitterschap overgedragen aan Aruba. Het voorzitterschap van Curaçao is volgens het Antilliaans Dagblad geruisloos verlopen. Minister President Whiteman en diens voorganger Ivar Asjes hebben nooit verslag gedaan van hun activiteiten in Octa-verband.

Krijgen de LGO’s ook geld van de Europese Unie?
De Europese Unie is de grootste donor van ontwikkelingsgelden ter wereld. De LGO’s komen in aanmerking voor de Europese ontwikkelingsfondsen (EOF) en voor de steun van de Europese Investeringsbank (EIB). De Europese Unie reserveert elke vijf jaar een budget voor ontwikkelingssamenwerking in het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). De EU stelt voor elke LGO een budget beschikbaar voor financiële hulp. Voor de LGO´s in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden is tijdens de periode 2014-2020 weggezet (in miljoen EUR):
• Curaçao 16,9
• Aruba 13
• Sint Maarten 7
• Bonaire 3,9
• Saba 3,5
• Sint Eustatius 2,4

Blijven de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba hun LGO’s status behouden na de wijzigingen van 10-10-’10?
Op 10 oktober 2010 werden Bonaire, Saba en Sint Eustatius onderdeel van Nederland. Hun status werd die van openbare lichamen, ook wel aangeduid als bijzondere gemeenten. De Nederlandse Antillen hielden toen op te bestaan. De drie eilanden behielden in eerste instantie hun LGO-status binnen de EU. Curaçao en Sint Maarten werden net als Aruba autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden en behielden ook de status van LGO.

Wat betekent UPR?
Er wordt al geruime tijd nagedacht om van Bonaire, Saba en Sint Eustatius, de LGO-status te wijzigen in een UPR-status (Ultra Perifere Regio’s). Een voordeel van de UPR-status is dat het eilanden onderdeel worden van Europa. De officiële munteenheid (vanaf 1 januari 2011 de Amerikaanse dollar) van deze eilanden zal dan hoogstwaarschijnlijk ingewisseld moeten worden voor de euro. De keuze voor een eventuele UPG-status is overigens niet alleen aan het Koninkrijk en de betreffende landen, maar gaat alle lidstaten van de Unie aan. Daarom vergt een dergelijk traject gemiddeld zo’n 5 jaar.


Reacties zijn gesloten