terug

Bijeenkomst over politiediscriminatie in Tilburg: wat levert het op?

Door redactie op donderdag 29 oktober 2015

Bijeenkomst-over-politiediscriminatie-in-TilburgAfgelopen vrijdag was in Tilburg een bijeenkomst van Control Alt Delete over etnisch profileren. Aanwezigen konden meedenken, discussiëren en praten over etnisch profileren door de politie. Ook was er een miniworkshop 'Straatrecht' waar deelnemers juridische en praktische tips kregen over hoe om te gaan met politie. Wat voor effect heeft etnisch profileren en wat levert zo’n discussieavond op?

Etnische minderheden worden in Nederland vaker onderworpen aan politiecontroles dan 'witte' Nederlanders. ‘Etnisch profileren’ is een vorm van discriminatie en daardoor in strijd met de mensenrechten.

Aanwezigen
Er waren zo’n 70 mensen bij de bijeenkomst. Het overgrote merendeel waren allochtone jongeren. Ook de politie was aanwezig en de districtschef Hart van Brabant Peter Verschuur. Het werd een avond met discussies. Iedereen luisterde goed en iedereen kreeg ook de kans om zijn verhaal te doen. Daarnaast was er ook ruimte voor optredens.

Wat is etnisch profileren?
Amnesty International verstaat onder etnisch profileren: het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat. Objectieve rechtvaardiging is bijvoorbeeld dadersignalement. Volgens Amnesty International maakt politie zich schuldig aan discriminatie bij identiteits- en verkeerscontroles. De politie pikt vaker allochtonen uit dan autochtonen. Dit zogenoemde etnisch profileren is volgens Amnesty discriminatie en dus in strijd met de mensenrechten.

Negatieve beeldvorming
Tijdens de bijeenkomst bleek dat de aanwezige jongeren helemaal geen vertrouwen hebben in de politie en justitie. Ze hebben het gevoel dat ze te maken hebben met etnische profilering door de politie. Een inwoner van Tilburg Noord gaf aan dat hij dagelijks gecontroleerd wordt. Hoe vaak etnische profilering door de politie gebeurt kon de districtschef niet zeggen. Er zijn geen cijfers en onderzoeken die dit gevoel kunnen staven.

Politiechef keurt discriminatie af
Een ding was wel duidelijk op deze avond: districtschef Peter Verschuur keurt etnisch profileren af! Hij liet ondubbelzinnig weten dat hij politiediscriminatie afkeurt en dat niet accepteert in zijn korps. Agenten die zich hieraan schuldig maken worden ontslagen.

Toch geen stopformulieren
In de zomer zou een proef komen met stopformulieren in Tilburg. In zo’n formulier wordt vastgelegd waarom mensen staande worden gehouden en wat hun nationaliteit is. Deze formulieren zijn niet geïntroduceerd omdat het te bureaucratisch is, zegt de districtchef. Ook gelooft hij niet dat het tot een fundamentele oplossing leidt. De politie in Brabant kiest liever voor een netwerk ‘multicultureel vakmanschap’ dat trainingen organiseert om bewustwording bij agenten teweeg te brengen.

Maar wat is erger, vraagt een jongere, "Discriminatie of meer bureaucratie? Het gaat toch om het tegengaan van etnisch profileren?"

Workshop Straatrecht
Na de discussie was er een workshop over je rechten op straat.

1. Filmen
- Je mag in alle openbaren ruimtes filmen.
- Houd wel voldoende afstand en hinder de politie niet. Voldoende afstand is 2 á 3 meter.
- Film altijd met de camera liggend. Je krijgt er meer op.
- Probeer vanaf het begin tot het einde te filmen.
- Leg uit waarom je filmt.
- De gemaakte film kun je ook gebruiken bij een klachtenprocedure.
- Het recht op filmen betekent niet dat je de film ook op YouTube mag zetten.
 
2. Klagen
- Ben je het niet eens met de politiecontrole dan mag je een klacht indienen.
- Een klacht indienen doe je schriftelijk op: www.politie.nl/contact/klachtformulier.html
- De coördinator nodigt je uit voor een gesprek. Het doel van dit gesprek is om het conflict bij te leggen.
- Ben je ontevreden over de oplossing dan kun je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. De commissie stuurt dan een advies naar de politiechef.
- Als dit ook niet leidt tot een goede oplossing dan kun je naar de Ombudsman stappen.

Reacties zijn gesloten