terug

Eenmalig extraatje van de gemeente voor mensen met laag een inkomen

Door redactie op woensdag 29 oktober 2014

kgm2014Geld maakt niet gelukkig, zeggen ze weleens. Maar voor degenen die moeten rondkomen van een laag inkomen is elk financieel steuntje in de rug meer dan welkom. Zeker in een tijd waarin de koopkracht van mensen met een laag inkomen door bezuinigingen zwaar onder druk staat. Het kabinet heeft daarom besloten om aan de gemeenten geld beschikbaar te stellen; de eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014. Om zo hun burgers met een laag inkomen in 2014 eenmalig extra financieel te ondersteunen en tegemoet te komen.

Wie komt in aanmerking voor de koopkrachttegemoetkoming?
Iedereen die 18 jaar of ouder is en een inkomen heeft van ten hoogste 110 % van de geldende bijstandsnorm heeft in 2014 recht op de eenmalige koopkrachttegemoetkoming. Ook moeten ze rechtmatig in één van de gemeentes in Nederland wonen. Voor de vaststelling van het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming wordt gekeken naar de situatie (inkomen en gezinssamenstelling) op 1 september 2014.

Komen studenten in aanmerking voor de koopkrachttegemoetkoming?
Nee, mensen die jonger zijn dan 27 jaar die onderwijs volgen en die al dan niet aanspraak kunnen maken op studiefinanciering komen niet in aanmerking voor de koopkrachttegemoetkoming. Dit geldt dat ook voor gedetineerden, mensen jonger dan 18 jaar en mensen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting wonen.

Welke bedragen zijn beschikbaar?
€ 100 voor samenwonenden/gehuwden
€ 90 voor een alleenstaande ouder
€ 70 voor een alleenstaande
Het eenmalige geldbedrag is een belastingvrij extraatje. Het heeft geen gevolgen voor een eventuele uitkering en er hoeft geen belasting over te worden betaald.

Automatisch
Mensen die op 1 september 2014 een WWB- of een IOAW- of IOAZ-uitkering ontvangen hoeven niets te doen. Zij krijgen de tegemoetkoming automatisch uitbetaald, samen met hun uitkering, rond eind oktober. Zij hoeven dus geen aanvraag in te dienen. Dat geldt ook voor mensen in de pensioengerechtigde leeftijd die per 1 september 2014 recht hebben op een Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen (AIO). Zij krijgen het extraatje in oktober automatisch uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank.

Geen bijstandsuitkering of uitkering van de gemeente
Mensen die op 1 september 2014 geen bijstandsuitkering voor levensonderhoud hebben maar wel een laag inkomen, kunnen bij hun eigen gemeente terecht voor een aanvraagformulier. Dit formulier kan ook worden gedownload op de site van de gemeente.

Wanneer aanvraag indienen
Volledig ingevulde aanvraagformulieren met de gevraagde bewijsstukken kunnen tot 1 december 2014 worden ingediend. Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken meegestuurd moeten worden.

Voor meer informatie over de koopkrachttegemoetkoming
Kijk voor meer informatie over de koopkrachttegemoetkoming op: http://www.laaginkomen.nl/


Reacties zijn gesloten