terug

Alles wat je wilt weten over de ‘Bosmanwet’

Door redactie op woensdag 2 april 2014

140124_Foto_AndreBosmanOp 12 maart debatteerde de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel ‘Vestigingseisen van Nederlanders uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland’, ook wel bekend als de Bosmanwet. Acht vragen mét antwoorden over dit wetsvoorstel

1. Wat regelt de Bosmanwet?
VVD-Tweede Kamerlid André Bosman wil de instroom van inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten beperken. De VVD wil de prikkel om naar Nederland te komen wegnemen en de eilanden dwingen om zelf te investeren in hun mensen.

2. Houdt het wetsvoorstel rekening met andere verdragen?
Bij dit initiatiefwetsvoorstel wordt rekening gehouden met de grenzen van de internationale verdragen, het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet. De Bosmanwet is gemodelleerd naar de landsverordeningen die Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben om een grote instroom van personen op hun eilanden tegen te gaan. Deze landsverordeningen zijn destijds goedgekeurd, dus ziet de VVD’er niet in waarom het wetsvoorstel niet goedgekeurd kan worden.

3. Waarom wil de VVD Antillianen weren?
Kansarme Antillianen staan vaak bovenaan in de lijstjes van criminaliteitscijfers. Volgens Bosman zijn er miljoenen in gestopt om ze op het rechte pad te krijgen maar vaak vergeefs. VVD en PvdA hebben overigens in het Regeerakkoord al afgesproken dat zij de vestiging van mensen uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten wilden reguleren.

4. Wat zijn de criteria?
Dat kan alleen wanneer zij voldoen aan de volgende criteria
Ze hebben een baan of eigen bedrijf;
Ze kunnen met eigen middelen in eigen onderhoud voorzien; 
Ze volgen een erkende opleiding;
Ze hebben een direct gezinslid in Nederland.

De wet geldt niet voor mensen die voor de ingangsdatum al in Nederland staan ingeschreven. Personen die niet aan één van deze eisen voldoen krijgen geen vestigingsvergunning. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld geen uitkering aanvragen.

5. Wat vind de commissie-Meijers van dit wetsvoorstel?
De commissie Meijers onderzocht het wetsvoorstel. De commissie Meijers bestaat uit deskundigen op het gebied van vreemdelingenrecht en vindt dat dit wetsvoorstel er niet mag komen om de volgende redenen:
De wet is onverenigbaar met internationale verplichtingen omdat er direct onderscheid tussen Nederlandse staatsburgers wordt gemaakt naar afkomst.
De wet is strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
De wet Bosman draagt niet bij aan de oplossing van problemen en kan zelfs nieuwe veroorzaken.
De betrokken Antilliaanse burgers zijn ook burgers van de Europese Unie (EU). Het voorstel is in strijd met het EU-recht, omdat de Antillianen zich niet mogen vestigen in een specifieke EU-lidstaat.

6. Kan dit niet anders geregeld worden?
Ja, dat kan via een Rijkswet Personenverkeer. Als die er komt, trekt Bosman zijn wetsvoorstel in. Voor een rijkswet moeten alle landen in het Koninkrijk (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) afspraken met elkaar maken over hoe personen zich tussen de eilanden en Nederland kunnen verplaatsen en welke voorwaarden en regels daarbij gelden. In het (recente) verleden is vanuit Nederland een aantal keer geprobeerd een Rijkswet Personenverkeer te maken, maar deze initiatieven zijn altijd stukgelopen omdat de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten erop tegen waren.

7. Kan de Bosmanwet goedgekeurd worden?
Ja, dat kan. Organisaties kunnen adviezen geven aan de Tweede Kamer, maar die zijn niet doorslaggevend. De Kamer bepaalt of deze wet er wel of niet komt.

8. Wat gebeurt er als de Tweede Kamer instemt met de Bosmanwet?
Dan wordt het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gestuurd. Die gaat eerst schriftelijk vragen stellen en daarna over het wetsvoorstel debatteren. Ook de Eerste Kamer moet in meerderheid instemmen met het wetsvoorstel. Er kunnen in deze fase geen wijzigingen meer gedaan worden aan het wetsvoorstel. Als ook de Eerste Kamer instemt, moet de wet ondertekend worden door de Koning. Daarna is de wet een feit. Maar het is nog lang


Pingbacks and trackbacks (1)+

Reacties zijn gesloten