terug

Eén op de vier inwoners van Nederland voelt discriminatie

Door redactie op woensdag 29 januari 2014

divdisEen kwart van de inwoners van Nederlander heeft vorig jaar minstens één voorval meegemaakt dat zij als discriminerend ervaren. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat is verschenen over de mate waarin inwoners van Nederland discriminatie ervaren. In het rapport gaat het niet over feitelijke discriminatie maar om wat mensen zelf als discriminatie voelen, ervaren en benoemen.

Ongeveer 12.500 mensen hebben een vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst is voor de volgende voorvallen nagegaan of men discriminatie heeft ervaren.
Verschillende discriminatiegronden zoals leeftijd, religie, geslacht, etnische herkomst, ras, handicap en seksuele gerichtheid;
Terreinen waar discriminatie is ervaren zoals de openbare ruimte, in het contact met instanties, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs;
Discriminatie-ervaringen van specifieke groepen, zoals migrantengroepen, mensen met een beperking en seksuele minderheid.
 
De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek
Een kwart van de inwoners van Nederland heeft discriminatie ervaren in de afgelopen twaalf maanden.
Leeftijdsdiscriminatie (10% ) en discriminatie naar etnische herkomst (8%) zijn de meest ervaren discriminatiegronden. Op de derde plaats sekse gevolgd door huidskleur en geloof.
Ervaren discriminatie bij het zoeken naar werk wordt door 45-plussers bijna altijd in verband gebracht met hun leeftijd.
Van de werkzoekenden heeft 15% zich bij het zoeken naar werk gediscrimineerd gevoeld.
Ruim één op de tien inwoners van Nederland heeft discriminatie ervaren in de openbare ruimte.
Een aanzienlijk deel van de lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen ervaart discriminatie op grond van hun seksuele gerichtheid in de publieke ruimte.
Binnen migrantengroepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders en migranten uit Midden- en Oost-Europa) heeft een derde tot de helft in de afgelopen twaalf maanden discriminatie in de openbare ruimte ervaren.
Van de werkzoekende migranten heeft 20 tot 40% discriminatie ervaren bij het zoeken naar werk. Op de werkvloer en in het onderwijs worden vergelijkbare percentages gerapporteerd.
 
Migrantengroepen ervaren veel discriminatie
Migranten ervaren op alle terreinen discriminatie. Sommige discriminatie-ervaringen worden vaker door bepaalde groepen gerapporteerd.
De helft tot twee derde van migrantengroepen ervaart discriminatie op grond van etniciteit, ras of religie.
Eén op de drie Turkse studenten, één op de vier Marokkaanse studenten en ruim één op de vijf Surinaamse studenten denkt dat zij moeilijk een stage konden vinden vanwege discriminatie.
Eén op de vijf Marokkaans Nederlandse mannen heeft het gevoel door de politie extra in de gaten te worden gehouden en beschouwt dit als discriminatie.
Op het terrein van salariëring ervaren migranten uit Midden- en Oost-Europa vaker dat zij minder betaald krijgen dan een collega die hetzelfde werk doet: van de werkenden uit deze groep rapporteert 15% deze vorm van discriminatie.
 

Noot van de BAAT013 redactie
Migrantengroepen ervaren over de hele breedte veel discriminatie. De hoge ervaren discriminatie door migrantengroepen die uit het SCP-rapport blijkt is in lijn met eerder onderzoek en maatschappelijke trends, die duiden op een maatschappelijk klimaat waarin migranten zich blijkbaar minder geaccepteerd voelen in Nederland. Hoewel niet in alle gevallen van ervaren discriminatie ook sprake hoeft te zijn van feitelijke discriminatie, is alleen al het gevoel om niet als volwaardig of als gelijke te worden gezien bijzonder frustrerend en kwetsend en kan een negatieve impact hebben op iemands persoonlijke leven. Nederland moet zich daarom hard maken om ervaren negatieve bejegening, discriminatie en racisme tegen te gaan. Het probleem negeren, bagatelliseren of wegkijken maakt het eerder groter omdat slachtoffers zich na te zijn gediscrimineerd ook nog eens niet gesteund voelen.


Reacties zijn gesloten