terug

Wie zijn de 4300 Antillianen en Arubanen in Tilburg?

Door redactie op donderdag 24 mei 2012

Hoeveel Antillianen en Arubanen wonen er nou in werkelijkheid in Tilburg ? In werkelijkheid? Dat zouden wij niet weten. Het is bekend dat Antillianen en Arubanen, en dan met name Antillianen uit Curaçao, niet echt honkvast zijn. Maar volgens officiële gegevens van de gemeente Tilburg staan er ruim 4300 Antilianen en Arubanen ingeschreven in Tilburg. Je leest hier meer over de samenstelling van deze groep van 4300 Antillianen en Arubanen.

Aantal inwoners

 • Op 1-1-2011 telt Nederland 16.655.799 (ruim 16 miljoen) inwoners.
  Hiervan wonen er 206.234 in Tilburg.
 • Van de 206.234 inwoners van Tilburg zijn er 4.333 (2,1%) van Antilliaanse/Arubaanse herkomst.
 • In aantallen Antillianen/Arubanen is Tilburg na Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Almere de vijfde Antillianengemeente van Nederland.
 • In vergelijking tot de afzonderlijke eilanden is Curaçao sterk oververtegenwoordigd als herkomsteiland onder de Antillianen in Nederland en in Tilburg.

 

Bevolkingsontwikkeling volgens Integratiemonitor 2011

 

2007

2008

2009

2010

2011

Totale bevolking Tilburg:  

201.262

202.090

203.487

204.863

206.234

Aantal Antillianen/Arubanen:  

4.078

4.083

4.157

4.269

4.333

 

2,00%

2,00%

2,00%

2,10%

2,10%


De verdeling naar geslacht
De totale groep Antillianen/Arubanen in Tilburg is als volgt verdeeld:

 • Aantal mannen:   2.141 ( 49,4%)
 • Aantal vrouwen:  2.192 ( 50,6%)

Van de totale groep Antillianen/Arubanen is dus iets meer dan de helft vrouw. Dit komt overeen met het patroon van de totale Tilburgse bevolking als ook van de totale Nederlandse bevolking.

 • De gemiddelde leeftijd van de Antilliaan/Arubaan in Tilburg is : 28,8 jaar
 • De gemiddelde leeftijd van de inwoners van Tilburg totaal is   : 38,4 jaar
 • De gemiddelde leeftijd van de bevolking van Nederland is      : 39,8 jaar

De gemiddelde leeftijd
De Antilliaan/Arubaan in Tilburg is dus gemiddeld duidelijk jonger dan de rest van de Tilburgse- en Nederlandse bevolking. Dat komt voornamelijk doordat er bij de Antillianen/Arubanen relatief gezien meer kinderen van 0-12 jaar en jongeren van 13-24 jaar zijn, en minder ouderen van 55+. Hierdoor wordt de gemiddelde leeftijd in neerwaartse richting beïnvloed.

     
Leeftijdscategorie Aantal
van- t/m abs. %
0 -  4 361 8,3
5 -  9 338 7,8
10 - 14 347 8,0
15 - 19 426 9,8
20 - 24 503 11,6
25 - 29 461 10,6
30 - 34 347 8,0
35 - 39 297 6,9
40 - 44 228 6,6
50 - 54 237 5,5
55 - 59 157 3,6
60 - 64 128 3,0
65 - 69 53 1,2
70 - 74 31 0,7
75 - 79 17 0,4
80 - 84 13 0,3Ruim de helft van de Antillianen en Arubanen zijn jonger dan 27 jaar. De meesten vallen in de leeftijdsgroep 20–29 jaar.
Slechts 9,2% van de Antillianen en Arubanen in Tilburg is 55 jaar en ouder.
De groep 65 –plussers is erg klein en nog geen 2,6% van de Antilliaanse Tilburgers hetgeen neerkomt op 113 personen. Dit percentage zal in de loop der jaren wel toenemen, maar blijft vergeleken met de groep autochtone en westers allochtone ouderen toch een kleine groep.

Eerste en tweede generatie
Net als bij de andere minderheidsgroepen wordt er bij Antillianen en Arubanen in het algemeen onderscheid gemaakt tussen de eerste- en tweede generatie.
Antillianen en Arubanen die niet in Nederland maar op de Antillen en Aruba geboren zijn, worden tot de eerste generatie gerekend. In Nederland geboren personen met één of twee op de Antillen of Aruba geboren ouders worden tot de tweede generatie gerekend.

Bijna tweederde (62,8%) van de Antillianen en Arubanen in Tilburg behoort tot de eerste generatie (en dus niet in Nederland geboren) en een derde (36,8%) is in Nederland geboren en behoort dus tot de tweede generatie.

De tweede generatie Antillianen/Arubanen in Tilburg is in relatieve zin klein in vergelijking met de andere minderheidsgroepen, waarvan gemiddeld ...% van de 2e generatie is.
De eerste generatie Antillianen en Arubanen worden steeds ouder maar zal de komende jaren steeds teruglopen. Op dit moment bestaat de tweede generatie voor een groot deel uit kinderen.

Burgelijke staat
Het overgrote deel, namelijk 76,6% van de in Tilburg woonachtige Antillianen/Arubanen is ongehuwd, namelijk 3.321 van de 4.333.
Gehuwd is 15,2% ( 659). Gescheiden 6.9% (300) en de rest 1,2% (53) is verweduwd, partner of beëindigd partner.

Woongebied
Een groot deel van de Antillianen en Arubanen in Tilburg (1.874 / 43,3%) woont in stadsdeel Noord en Oud Noord.
In staddeel West wonen 736 (16,9%) en in Reeshof 612 ((14,6%) Antillianen en Arubanen

 

Bron: Deze informatie is tot stand gekomen op basis van gemeentelijke cijfers uit de Integratiemonitor Tilburg 2010 / GBA Tilburg en CBS StatLine


Reacties zijn gesloten