Over het Beraad Antillianen en Arubanen Tilburg (BAAT)

 

 

  


Tilburg is wat ons bindt. We zoeken graag naar wat ons bindt in plaats van wat ons verschillend maakt. Uiteraard is een sterke verbinding alleen mogelijk als de afzonderlijke delen ook sterk zijn. Dat is ook de basishouding van BAAT: zoeken naar de verbinding en tegelijkertijd werken aan het versterken en verrijken van de afzonderlijke delen. Dat alles met een positief kritische houding. Het gaat bij BAAT om: Verbinden, Versterken en Verrijken.

BAAT is in juli 2010 opgericht als aanspreekpunt en overlegpartner op beleidsniveau voor de gemeente Tilburg. In eerste instantie omdat het Rijk de 22 “Antillianen”- gemeentes, waaronder Tilburg, verplichtte om het geld dat specifiek voor de Antillianen en Arubaanse problematiek bestempeld was, te besteden in samenspraak met de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap. De door het Rijk aan de Antillianengemeenten gegeven subsidie voor de aanpak Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren loopt eind 2012 af. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid besloten om over te stappen van specifiek beleid naar generiek beleid.  De gemeente Tilburg deed dat al eerder. Maar dat betekent niet dat de er geen aandacht meer moet zijn voor de specifieke wensen en noden van de Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers.

Met de gemeente Tilburg spreken over beleidszaken
Het huidige politieke en maatschappelijke klimaat in Nederland, en in Tilburg in het bijzonder, maakt het nog belangrijker dat er vanuit de gemeenschap met de gemeente wordt gesproken over beleidszaken die van invloed en van belang kunnen zijn voor de maatschappelijke positie van de Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers. Om deze functie optimaal te kunnen uitvoeren is het van belang om goede voelsprieten te hebben: zowel binnen als buiten de gemeenschap. Daarnaast is het belangrijk om een constructieve verstandhouding te hebben met zowel de gemeenschap als andere relevante maatschappelijke organisaties, de gemeente en de rest van de Tilburgse gemeenschap.

Mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden
Het is onze ambitie om een solide brugfunctie te vervullen om de partijen bij elkaar te brengen en het samen over de mogelijkheden te hebben in plaats van de onmogelijkheden. BAAT wil dan ook een bijdrage leveren aan de bevordering van de sociale stijging en maatschappelijke participatie van Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers.

Het bestuur van BAAT
Het bestuur van BAAT bestaat uit vier vrijwillige en onbezoldigde bestuursleden. De bestuursleden zijn allemaal van Antilliaanse afkomst en hebben diverse achtergronden en expertise. Het bestuur wil graag werken vanuit de verbinding. In een relatief klein team lukt het BAAT om haar werk te doen. Dit dankzij de samenwerking met en bijdrage van andere vrijwilligers binnen onze gemeenschap. De ’kernWERKwoorden’ bij BAAT zijn: luisteren, signaleren, informeren, controleren, initiëren, adviseren en mobiliseren.

De bestuursleden zijn:

  • Errol Lake (Master Psychologie, Bachelor in het onderwijs, een van de pioniers en docenten in de inburgeringscursussen)
  • Ramiro Rienhart (Gepensioneerd, was belastingambtenaar en controller)
  • Roald Tromp ( vierdejaars student Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg, bestuurslid opvang Antilliaanse studenten Tilburg)
  • Mick Homoet (Master Business & Marketing, Bachelor Chemische Technologie en ondernemer
  • Vacature