Door redactie op donderdag 31 mei 2012
Met trots presenteert het Beraad van Antillianen en Arubanen Tilburg een interactief communicatieplatform voor alle Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers, maar ook voor alle Tilburgers die direct of indirect met de Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers te maken hebben. Waarom een communicatieplatform voor de Antilliaanse en Arubaanse Tilburger? Informatie is van levensbelang voor kennis, beeldvorming, begrip voor elkaar, harmonieus leven, zelfredzaamheid, publieke opinie, participatie en meer. Het gaat om het bieden van verschillende perspectieven om kennis, houding en gedrag van individuen en groepen te verrijken. In de afgelopen periode hebben wij geconstateerd dat er binnen en buiten de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap in Tilburg behoefte is aan informatie voor en over de AA-gemeenschap in Tilburg. Er zijn al veel informatiebronnen, maar toch is de effectiviteit en het bereik hiervan bij de AA-gemeenschap beperkt. We hebben ook gemerkt dat het andere maatschappelijke organisaties, politieke partijen, onderwijs, gemeente, pers, enzovoort ook niet lukt om de doelgroep effectief te benaderen en een beter en gebalanceerd beeld te krijgen van de Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers. En het is van vitaal belang om een goed inzicht te hebben in de motieven, culturele codes, wensen, achtergronden en eventuele problemen waar een gemeenschap mee te maken heeft. Informeren, Communiceren, Participeren en Mobiliseren Met het digitale huis www.baat013.nl hebben we een centraal informatiepunt gerealiseerd om deze aspecten beter voor het voetlicht te brengen. Informeren: voor iedereen die direct en/of indirect de Antilliaanse en Arubaanse Tilburger wil informeren over relevante zaken of over gewoon gezellige nice-to-know zaken. Communiceren: op de site en maar ook via sociale media kun je reageren op berichten die op de site verschijnen. Participeren: de site is van iedereen. Wij zijn een grote voorstander van User Generated Content. Baat013.nl is de spreekbuis van alle Tilburgers, en van de Antilliaanse en Arubaanse Tilburger in het bijzonder. Wij nodigen iedereen uit om mee te doen. Je kunt hier je stem laten horen, (op een respectvolle wijze) jouw mening laten horen, meebloggen, leuke video’s insturen, etc. Mobiliseren: op eigen initiatief, via baat013.nl anderen vinden en samen nieuwe initiatieven ontplooien. Het in stand houden van een communicatieplatform is niet altijd gemakkelijk. Doen jullie mee om van baat013.nl een daverend succes te maken? Het bestuur van BAAT
Door redactie op woensdag 30 mei 2012
Over enkele weken is het weer zover. Zaterdag 16 juni en zondag 17 juni zal Festival Mundial, dat al 25 jaar bestaat, in het Tilburgse Leijpark worden gehouden. Dat mag je natuurlijk niet missen. Het Festival Een kwart eeuw lang heeft Tilburg succes geboekt met mogelijkheden die dit Festival biedt. Kenmerkend is de bijzondere manier waarop westerse en niet-westerse muziek, eten en cultuur samen komen. Dit zorgt voor een unieke, gezellige sfeer waarbij je binnen de kortste keren verschillende culturen gaat beleven. Optredens Dit jaar vinden er weer verschillende optredens plaats. Nooit eerder hebben er zoveel performing arts op Festival Mundial gestaan. Dat brengt dit jaar een perfecte balans tussen muziek en performing arts. Muzikanten zoals Stephen Marley, Ziggi Recado en Pitbull zijn maar drie van de vele artiesten die komen. Meer informatie over de Festival Mundial: http://www.festivalmundial.nl
Door redactie op donderdag 24 mei 2012
Hoeveel Antillianen en Arubanen wonen er nou in werkelijkheid in Tilburg ? In werkelijkheid? Dat zouden wij niet weten. Het is bekend dat Antillianen en Arubanen, en dan met name Antillianen uit Curaçao, niet echt honkvast zijn. Maar volgens officiële gegevens van de gemeente Tilburg staan er ruim 4300 Antilianen en Arubanen ingeschreven in Tilburg. Je leest hier meer over de samenstelling van deze groep van 4300 Antillianen en Arubanen. Aantal inwoners Op 1-1-2011 telt Nederland 16.655.799 (ruim 16 miljoen) inwoners.Hiervan wonen er 206.234 in Tilburg. Van de 206.234 inwoners van Tilburg zijn er 4.333 (2,1%) van Antilliaanse/Arubaanse herkomst. In aantallen Antillianen/Arubanen is Tilburg na Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Almere de vijfde Antillianengemeente van Nederland. In vergelijking tot de afzonderlijke eilanden is Curaçao sterk oververtegenwoordigd als herkomsteiland onder de Antillianen in Nederland en in Tilburg.   Bevolkingsontwikkeling volgens Integratiemonitor 2011   2007 2008 2009 2010 2011 Totale bevolking Tilburg:   201.262 202.090 203.487 204.863 206.234 Aantal Antillianen/Arubanen:   4.078 4.083 4.157 4.269 4.333   2,00% 2,00% 2,00% 2,10% 2,10% De verdeling naar geslacht De totale groep Antillianen/Arubanen in Tilburg is als volgt verdeeld: Aantal mannen:   2.141 ( 49,4%) Aantal vrouwen:  2.192 ( 50,6%) Van de totale groep Antillianen/Arubanen is dus iets meer dan de helft vrouw. Dit komt overeen met het patroon van de totale Tilburgse bevolking als ook van de totale Nederlandse bevolking. De gemiddelde leeftijd van de Antilliaan/Arubaan in Tilburg is : 28,8 jaar De gemiddelde leeftijd van de inwoners van Tilburg totaal is   : 38,4 jaar De gemiddelde leeftijd van de bevolking van Nederland is      : 39,8 jaar De gemiddelde leeftijd De Antilliaan/Arubaan in Tilburg is dus gemiddeld duidelijk jonger dan de rest van de Tilburgse- en Nederlandse bevolking. Dat komt voornamelijk doordat er bij de Antillianen/Arubanen relatief gezien meer kinderen van 0-12 jaar en jongeren van 13-24 jaar zijn, en minder ouderen van 55+. Hierdoor wordt de gemiddelde leeftijd in neerwaartse richting beïnvloed.       Leeftijdscategorie Aantal van- t/m abs. % 0 -  4 361 8,3 5 -  9 338 7,8 10 - 14 347 8,0 15 - 19 426 9,8 20 - 24 503 11,6 25 - 29 461 10,6 30 - 34 347 8,0 35 - 39 297 6,9 40 - 44 228 6,6 50 - 54 237 5,5 55 - 59 157 3,6 60 - 64 128 3,0 65 - 69 53 1,2 70 - 74 31 0,7 75 - 79 17 0,4 80 - 84 13 0,3 g  Ruim de helft van de Antillianen en Arubanen zijn jonger dan 27 jaar. De meesten vallen in de leeftijdsgroep 20–29 jaar. Slechts 9,2% van de Antillianen en Arubanen in Tilburg is 55 jaar en ouder. De groep 65 –plussers is erg klein en nog geen 2,6% van de Antilliaanse Tilburgers hetgeen neerkomt op 113 personen. Dit percentage zal in de loop der jaren wel toenemen, maar blijft vergeleken met de groep autochtone en westers allochtone ouderen toch een kleine groep. Eerste en tweede generatie Net als bij de andere minderheidsgroepen wordt er bij Antillianen en Arubanen in het algemeen onderscheid gemaakt tussen de eerste- en tweede generatie. Antillianen en Arubanen die niet in Nederland maar op de Antillen en Aruba geboren zijn, worden tot de eerste generatie gerekend. In Nederland geboren personen met één of twee op de Antillen of Aruba geboren ouders worden tot de tweede generatie gerekend. Bijna tweederde (62,8%) van de Antillianen en Arubanen in Tilburg behoort tot de eerste generatie (en dus niet in Nederland geboren) en een derde (36,8%) is in Nederland geboren en behoort dus tot de tweede generatie. De tweede generatie Antillianen/Arubanen in Tilburg is in relatieve zin klein in vergelijking met de andere minderheidsgroepen, waarvan gemiddeld ...% van de 2e generatie is. De eerste generatie Antillianen en Arubanen worden steeds ouder maar zal de komende jaren steeds teruglopen. Op dit moment bestaat de tweede generatie voor een groot deel uit kinderen. Burgelijke staat Het overgrote deel, namelijk 76,6% van de in Tilburg woonachtige Antillianen/Arubanen is ongehuwd, namelijk 3.321 van de 4.333. Gehuwd is 15,2% ( 659). Gescheiden 6.9% (300) en de rest 1,2% (53) is verweduwd, partner of beëindigd partner. Woongebied Een groot deel van de Antillianen en Arubanen in Tilburg (1.874 / 43,3%) woont in stadsdeel Noord en Oud Noord. In staddeel West wonen 736 (16,9%) en in Reeshof 612 ((14,6%) Antillianen en Arubanen   Bron: Deze informatie is tot stand gekomen op basis van gemeentelijke cijfers uit de Integratiemonitor Tilburg 2010 / GBA Tilburg en CBS StatLine
Door redactie op dinsdag 22 mei 2012
De op Curaçao geboren en in Tilburg getogen Kemy Agustien speelde vanaf zijn zevende jaar bij Willem II in Tilburg. Op zijn zeventiende debuteerde hij in het eerste van Willem II. Het dagblad Amigoe van 10 mei 2012 publiceerde het volgende artikel over Kemy   en zijn nieuwe tweejarige verbintenis bij Swansea City.   WILLEMSTAD — De Curaçaoënaar Kemy Agustien speelt ook de komende twee seizoenen voor Swansea City. De club uit Wales, uitkomend in de Engelse Premier League, is tevreden over de middenvelder en beloonde hem met een nieuwe verbintenis. “We hebben daar een mondeling akkoord over bereikt”, zegt Agustien. De club beloont de 25-jarige Nederlander daarmee voor zijn goede prestaties dit seizoen.”Helaas miste ik de laatste weken door een enkelblessure, maar met dertien competitieduels, twee bekerwedstrijden en in totaal zeven basisplaatsen kan ik redelijk tevreden zijn. Ik ben altijd in mijn kwaliteiten blijven geloven.” “Gelukkig heeft manager Brendan Rodgers veel vertrouwen in me”, vertelt Agustien, die dat gevoel ook kreeg tijdens de gesprekken over een nieuw contract.”Ik had een aflopend contract, met een optie voor Swansea City voor nog een seizoen. Maar de club wilde graag een heel nieuwe deal maken. Uit de verbeterde verbintenis spreekt heel veel respect. Daarnaast vind ik het heerlijk om in Wales te leven.” Met een elfde plaats is Swansea City de positieve verrassing van het seizoen. “Maar ik vind onze positie niet raar. In ons eerste jaar in de Premier League hadden we negen van de tien keer meer balbezit dan de tegenstander”, zegt Agustien, die fit aan het nieuwe seizoen wil beginnen. “Als de competitie een week langer had geduurd, zou ik nu nog kunnen spelen. Ik neem kort vakantie en zorg dat ik optimaal aan de start van het nieuwe seizoen verschijn.”