Door redactie op woensdag 26 september 2012
De gemeente Tilburg wil dat iedereen mee kan doen aan de vele leuke, leerzame en gezonde activiteiten in de stad. Dus ook wie wat minder te besteden heeft. Daarom is er de “Meedoenregeling”: een cadeautje van 70 euro voor minima om leuke dingen te doen. De nieuwe regeling ging in op 1 september. De regeling is voor alle inwoners van de gemeente Tilburg die rond moeten komen van een minimum inkomen. Om in aanmerking te komen geldt naast het inkomen ook een grens voor het spaargeld dat iemand mag bezitten. Als iemand binnen de regeling valt, doen de partner en thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar ook mee. Ook werkenden komen in aanmerking De regeling geldt niet alleen voor mensen met een bijstands- of andere uitkering. Ook werkenden met een minimumloon onder de 110 procent van de bijstandsnorm komen in aanmerking. Ongeveer 600 Tilburgse huishoudens van Antilliaanse en Arubaanse afkomst komen in aanmerking voor deze regeling. Extra geld voor kinderen Een kind kan naast de 70 euro van de Meedoenregeling ook een extra vergoeding krijgen om te sporten of muziek-, dans- of toneelles te kunnen volgen. Voor sportactiviteiten bedraagt de totale vergoeding (inclusief de bijdrage van de Meedoenregeling) maximaal 250 euro en voor culturele activiteiten (dans, muziek, toneel) 350 euro. Je kunt de extra vergoeding aanvragen bij Stichting Leergeld. Aanvragen Inwoners met een bijstandsuitkering hebben in de eerste week van september een boekje met het aanbod toegestuurd. Andere geïnteresseerden kunnen het boekje aanvragen via www.tilburg.nl/meedoenregeling of via telefoonnummer 14 013. Voor meer informatie: www.tilburg.nl/meedoenregeling
Door redactie op woensdag 19 september 2012
Ondanks de aantoonbare positieve resultaten die het project “Jongerenwerk op Antilliaanse Maat” afgelopen jaren heeft behaald, houdt het eind 2012 op te bestaan. Belangrijkste reden hiervoor is dat het Rijk en de gemeente Tilburg geen geld meer beschikbaar stellen voor specifieke projecten voor Antillianen. BAAT en baat013.nl spraken onlangs met Rogier van Luxemburg, de jongerenopbouwwerker en drijvende kracht achter het geheel. Tijdens het gesprek kwamen onder andere het verloop van het project, de achterliggende problemen, de geboekte successen, de geleerde lessen en de vervolgstappen aan de orde. Vangnet voor Antilliaanse jongeren Rogier vertelt dat het project “Jongerenwerk op Antilliaanse Maat” in de huidige vorm in 2006 van start is gegaan en is ondergebracht bij de organisatie voor maatschappelijke diensten “De Twern”. Het project biedt professionele ondersteuning en begeleiding op maat aan en fungeert als een soort vangnet voor groepen Antilliaanse jongeren tussen 12 en 26 jaar die in zwakkere sociale omstandigheden verkeren. Hoofddoel van het project is om deze jongeren te stimuleren om mee te doen in de maatschappij. Om dat doel te bereiken richt het project zich vooral op zinvolle vrijetijdsbesteding, opleiding en/of werk. Aansluiten bij de leefwereld Jongerenopbouwwerker Rogier zoekt de jongeren actief op, of jongeren komen naar een centrum. Hij weet de Antilliaanse jongeren te bereiken door aan te sluiten bij hun leefwereld en een goede werk- en vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. Hij heeft vanuit zijn deskundigheid en visie inzicht in hun vragen en de problemen en zoekt samen met hen naar mogelijke oplossingen. Wat zijn de problemen? - De betreffende jongeren vallen in een moeilijke leeftijdscategorie, namelijk van 18 tot en met 26 jaar. - Onder de nieuwkomers zijn veel Antilliaanse jongeren die totaal onvoorbereid en zonder van te voren opvang te regelen in het vliegtuig zijn gestapt en op de bonnefooi naar Nederland zijn gekomen. - In Nederland aangekomen hebben ze geen vaste verblijfplaats. - Het gaat vaak om zeer laagopgeleide jongeren die de Nederlandse taal slecht beheersen met alle negatieve gevolgen van dien. - In de meeste gevallen hebben ze geen werk en geen inkomen, maar wel schuld(en). - Ze hebben aanpassingsproblemen en ook moeite met de relatief complexe Nederlandse samenleving. - Een realistisch zelfbeeld ontbreekt vaak bij deze groep jongeren. Kortom, alles wijst erop dat deze jongeren specifieke problemen hebben die om een specifieke aanpak vragen. Helaas wordt daar nu van afgestapt. Dat kan leiden tot nieuwe problemen. Begrip en aandacht voor de problematiek De inzet van een jongerenopbouwwerker in het project “Jongerenwerk op Antilliaanse Maat” heeft geleid tot mooie resultaten voor de Antilliaanse jongeren. De kracht van het project is het grote netwerk dat in de loop van de jaren is opgebouwd. Daardoor konden jongeren naar instanties worden toegestuurd, en is er begrip en aandacht gecreëerd voor hun problematiek. Veel jongeren zijn ook werkelijk geholpen. Vertrouwen winnen Belangrijkste les is dat aandacht voor de Antilliaanse jeugd van groot belang is. Ten onrechte wordt de problematiek op het gebied van taalontwikkeling, opleiding/werk onderschat, vooral van de nieuw in Nederland gekomen jongeren. Voor inzet op deze doelgroep is een kennis van de cultuur en achtergrond essentieel. Op het moment dat hulp aan Antilliaanse jongeren wordt ingebed in het algemene jongerenwerk, is het belangrijk om de kennis en vaardigheden van de werkers up-to-date te houden. Ook het vrijmaken van tijd is essentieel om vertrouwen te winnen en successen te boeken. Het blijft werk op maat. Kennis verdwijnt Rogier vertelt dat de landing is ingezet. Het “Jongerenwerk op Antilliaanse Maat” zocht tot eind augustus Antilliaanse jongeren op, begeleidde ze en verwees ze door naar de voor hen juiste instellingen en locaties. De periode augustus tot en met december staat in het teken van de afronding, de afwikkeling van de lopende gevallen en de overdracht van de taken. Vanaf 1 januari 2013 maken de werkzaamheden en taken van dit project deel uit van de reguliere taken binnen het jongerenwerk R-Newt. Rogier vreest dat de nieuwe generieke aanpak de groep niet of heel moeilijk bereikt. De opgebouwde kennis en de vertrouwensrelatie met de groep verdwijnt als hier niets aan gedaan wordt. Zie voor meer achtergrond informatie: - http://baat013.nl/post/2012/07/11/Geen-aandacht-meer-voor-problemen-van-de-Antilliaanse-en-Arubaanse-gemeenschap.aspx - http://baat013.nl/page/over.aspx
Door redactie op woensdag 5 september 2012
        Op 12 september vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. BAAT peilde op straat de stemming onder de Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers. Gaan ze stemmen? Zo ja, op welke partij? En als ze niet aan stemmen waarom niet? De Antilliaanse-Arubaanse Tilburger is zo divers dat het haast onmogelijk is om een eenduidige politieke kleur te herkennen. Daarnaast lijkt de politieke betrokkenheid een directe relatie te hebben met de mate van ‘inburgering’ van de Antilliaanse-Arubaanse Tilburger in Nederland. Hoe meer een Antilliaanse –Arubaanse Tilburger maatschappelijk participeert, hoe groter de politieke betrokkenheid. Wij hebben ook gemerkt dat, net zoals bij de autochtone Tilburgers, de politieke betrokkenheid en het vertrouwen dalende is. Zeer divers De Antilliaanse-Arubaanse Tilburgse gemeenschap is zeer divers. Ze bestaat uit eerste en tweede generatie Antillianen en Arubanen, laaggeletterden, werklozen, HBO-WO studenten, zeer gelovigen, en hoogopgeleiden. Wendell In een kapperszaak in Tilburg spreken wij Wendell. Wendell woont zes jaar in Nederland, is pas afgestudeerd aan de Universiteit en werkzoekend. Wendell gaat zeker stemmen. Hij zweeft nog, maar hij gaat zeker niet op de PVV of SP stemmen. Deze partijen zijn volgens hem te veel gericht op Nederland. Uit de stemwijzer (www.stemwijzer.nl) komen de PvdA en D66 als beste opties naar voren voor hem. Jerry In dezelfde kapperszaak is ook Jerry aanwezig. Jerry is erg resoluut. “Ik ga zeker niet stemmen! De makamba’s zien mij niet als Nederlander dus waarom zou ik meedoen aan hun ding, swa? Alle politici zijn zakkenvullers net zoals op Curaçao. Alleen doen ze het hier iets netter. Of ik stem of niet, het maakt toch niks uit en ze blijven mij toch als een allochtoon zien”. Jerry staat daar niet alleen in. Twee andere klanten knikken mee. Mario In de Heuvelstraat, voor V&D, komen wij Mario tegen. Mario is 68 jaar gepensioneerd, afkomstig uit Bonaire, en is 49 jaar geleden naar Nederland gekomen om in Tilburg te studeren . Hij is 44 jaar getrouwd met een Nederlandse vrouw en vader van vier volwassen kinderen. Mario vertelt dat hij altijd op de PvdA heeft gestemd. Ook deze keer. Hij vindt dat de PvdA in ieder geval tegengas geeft aan de verharding in de maatschappij. Hij vindt de Nederlanders van tegenwoordig totaal anders dan 49 jaar terug toen hij naar Nederland kwam en vriendelijk en warm werd ontvangen. Bij zijn vier kinderen (tweede generatie) ziet hij grote verschillen in de politieke kleur. De twee middelste kinderen (39 jaar en 36 jaar) zijn echte liberalen (VVD) en vinden dat de allochtonen niet moeten zeuren maar werken. De oudste zoon (41 jaar) is lid van GroenLinks en de jongste dochter (33 jaar) stemt D66. Magali In een Chinese toko/restaurant raken wij in discussie met Magali. Magali is een 44-jarige alleenstaande moeder van twee dochters. Magali is zeer betrokken in haar wijk en doet veel vrijwilligerswerk op de school van haar kinderen. Daarnaast werkt ze 24 uur per week als maatschappelijk werkster. Magali heeft meestal op het CDA gestemd. Dit vanwege haar christelijke overtuiging. De afgelopen verkiezing heeft ze op de Christen Unie gestemd. Een goede partij zegt ze, en ook het feit dat er een Antilliaanse op de lijst stond (Cynthia Ortega-Martijn) was voor haar een goede reden om op de Christen Unie te stemmen. Dit jaar doet ze dat weer, zegt ze. Haar dochter, inmiddels ook 18 en stemgerechtigd, kiest ook voor de Christen Unie. Magali vindt het erg jammer dat er dit jaar, zover zij weet, maar weinig kandidaten van Antilliaanse- Arubaanse afkomst zijn die op een verkiesbare plek staan. Zover bekend zijn het de Arubaans-Hindoestaans-Surinaams Tanja Jadnannannsing (vierde plaats PvdA) en Curacoas-Surinaams Ixaro Balootje (negende plaats bij de CU). Lelia Tijdens een Antilliaanse bijeenkomst in een MFA-wijkcentrum in West spreken wij Lelia (Curaçao, 77 jaar). Lelia is op latere leeftijd (69 jaar) naar Nederland gekomen omdat haar kinderen (zeven in totaal) en kleinkinderen inmiddels in Nederland woonden. Lelia zegt helemaal niks van de Nederlandse politiek te weten maar gaat wel stemmen. Haar kinderen hebben haar verteld dat zij op de SP moet stemmen omdat de SP het beste is voor ouderen en de uitkeringen. Daarnaast vindt Lelia, Emile Roemer wel een sympathieke man. Twee van de kinderen van Lelia (Lientjie en Luis) zijn er ook. Luis (logistiek medewerker) stemt SP en Lientjie (schooljuf en moeder van twee studerende zonen) gaat dit jaar ook SP stemmen vanwege de langstudeerboete uit het lenteakkoord. Wat vind jij? Bovengenoemde verhalen geven een beeld van de politieke betrokkenheid, kleur en motivatie van de Antilliaanse-Arubaanse Tilburgers. Twee partijen schijnen weinig kans te maken onder de Antilliaanse-Arubaanse Tilburger, namelijk de PVV van Geert Wilders en de Partij van de Dieren. Wat verder op valt is dat de populariteit van PvdA (of zoals door Wilders genoemd, partij van de allochtonen) onder Antillianen sterk aan het dalen is. Met name onder de groeiende tweede generatie Antillianen en Arubanen lijkt weinig nieuwe aanwas te zijn. Verder lijkt het stemgedrag van de Antilliaanse-Arubaanse Tilburger niet zo gek veel te schelen met die van de autochtone bevolking. Het lijk er sterk op dat sociaal maatschappelijke positie een grotere rol speelt op de politieke betrokkenheid en dan etniciteit. Tot slot, de komende weken zal BAAT regelmatig berichten over de aanstaande Tweedekamer verkiezingen op onze website en Facebook: Beraad-Antillianen-Arubanen-Tilburg. Praat mee en geef jouw mening. Het mag ook in het Papiamentu!
Door redactie op woensdag 22 augustus 2012
Op 1 september wordt de tweede wereldmarkt Bazouq in de Booghal in Tilburg gehouden. De eerste editie vond plaats op 10 juni en was een groot succes. Op deze levendige bazaar is van alles te zien, te ruiken, te proeven en te beleven. Ook Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers kunnen deelnemen en hun diverse talenten laten zien. Het evenement wil een breed opgezette, multiculturele markt zijn. Mensen ontmoeten elkaar en leren elkaar kennen en waarderen op de markt. Het is volgens de organisatie 'een plek om rond te struinen, te proeven, geur op te snuiven, te shoppen en te verwonderen over wat er allemaal te doen is in de stad'. Op heel veel plekken in de wereld is de markt dé plek waar mensen van allerlei rangen en standen elkaar ontmoeten. Bazouq wil dit ook in Tilburg bereiken. Van alles te zien De naam Bazouq is een kruising van bazaar en souk. Het evenement wordt georganiseerd door het Huis van de Wereld in Tilburg, Het is een bazaar van winkeltjes, kraampjes, toko’s, gecombineerd met werkplaatsen, ateliers en workshops. Daarnaast staat midden op het terrein een 25 meter lange catwalk waarop een gevarieerd programma te zien is van muziek, zang, modeshows en veel meer. De Bazouq is in de Booghal, Spoorzone Tilburg / ingang NS Plein van 10.00 uur tot 17. 00 uur. Vanaf 16.00 uur kun je de Bazouq afsluiten onder het genot van een hapje en een drankje tijdens Bazouq, Borrel & Bites. Toegang is gratis. Toekomst Op 10 juni werd de eerste Bazouq georganiseerd. Deze ‘try out’ trok 4500 bezoekers. Op 1 september wordt de tweede georganiseerd en op 14 oktober de derde. Als het een succes blijkt te zijn wil men er een wekelijkse markt van maken. Antillianen en Arubanen grijp je kans! Vorige keer bezocht Hensley uit Schiedam de Bazouq. Hensley, geboren op Bonaire, was zeer te spreken over de opzet. Hij vond het alleen jammer dat startende Antilliaanse en Arubaanse ondernemers, mensen die een baan zoeken, vrijwilligers en jongeren die een stageplaats zoeken niet de kans hebben aangegrepen om zich te presenteren en anderen te ontmoeten. Inderdaad tot nu toe heeft deze markt geen Antilliaanse en Arubaanse deelnemers. Maar iedereen kan meedoen. Het enige wat je hoeft te doen is inschrijven. Dat kan op ieder moment. Als het aantal verkoopstands volgeboekt zijn dan kun je de volgende keer wel staan. Wil je gerechten verkopen, heb je spullen te koop of wil je een workshop geven, wacht niet langer maar schrijf je in. Bazouq biedt een mooie kans om deel te nemen aan een Tilburgse activiteit en aan het publiek je talenten te laten zien. Voor meer informatie kijk op: http://www.bazouq.nl/
Door redactie op woensdag 15 augustus 2012
Het werkloosheidpercentage onder allochtone jongeren tussen 15 en 25 jaar is in het eerste kwartaal van dit jaar harder gestegen dan het percentage onder autochtone leeftijdsgenoten, stelt Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken. "Van de jongeren met een niet-westerse achtergrond is 29 procent werkloos”. De media nam dit over en riep meteen dat 1 op de 3 allochtone jongeren werkloos is. Maar dit cijfer is niet juist. Volgens Mathijs Bouwman (journalist en econoom) klopt dit niet. Het is niet waar dat 29 procent van de jonge allochtonen werkloos is maar ruim 10 procent. Beroepsbevolking Het verschil komt door de definitie van werkloosheidspercentage die het Centraal Bureau voor de Statistiek gehanteerd. Het werkloosheidspercentage is de “werkloze beroepsbevolking als percentage van de beroepsbevolking. “ De beroepsbevolking is alle mensen die werken of willen werken. Dus alle werkende en onvrijwillig werklozen vallen hieronder. De scholieren en studenten net zoals huisvrouwen (en -mannen) horen dus hier niet bij. De werkloze beroepsbevolking is dat deel van de beroepsbevolking dat ingeschreven staat als werkzoekende. 10 procent van de allochtone jongeren is werkloos In het eerste kwartaal van 2012 behoorden 36 procent van de allochtone jongeren tot de beroepsbevolking. 64 procent zat op school, volgde een opleiding of waren huisvrouw (of huisman) en behoorde daarom niet tot de beroepsbevolking. Van die beroepsbevolking had 71 procent een baan en was 29 procent werkloos. Dit komt erop neer dat ruim 10 procent werkloos was en ruim 25 procent had een baan. Dus niet 29% van alle allochtone jongeren heeft geen werk maar 29% van de beroepsbevolking heeft geen baan. En dat is dan 10% van alle allochtone jongeren. Ter vergelijking: Onder de autochtone jongeren was een kleine 4 procent werkloos en had 38 procent een baan.   De oorzaken van de stijging Natuurlijk, in vergelijking met de autochtone jongeren zijn dit nog altijd grote verschillen. De grote stijging wordt volgens Forum veroorzaakt doordat jonge allochtonen: vaak tijdelijke contracten hebben en daardoor sneller werkloos raken gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt vaak geen goed netwerkwerk hebben minder goed ontwikkelde sociale vaardigheden hebben vaker problemen hebben met de Nederlandse taal lager zijn opgeleid. Werkloosheidspercentage onder Antillianen/Arubanen Bij de Marokkaanse jongeren is het werkloosheidspercentage 39%. Bij Turkse jongeren is dat 33% en bij Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren 27%. Dit betekent dat 27% van de beroepsbevolking onder de jonge Antillianen/Arubanen werkloos is en niet 27% van alle Antilliaanse/Arubaanse jongeren. Forum heeft geen cijfers van de arbeidspositie van de Antilliaanse/Arubaanse jongeren. Maar ook hier kunnen we zeggen dat het cijfer lager ligt en dat niet 1 op de 3 van de Antilliaanse/Arubaanse jeugd geen baan heeft.
Door redactie op woensdag 8 augustus 2012
Eén op de tien kinderen in Nederland groeit op in een huishouden dat rond komt van een inkomen om en nabij het wettelijk sociaal minimum. Dat houdt in dat 327.000 kinderen volgens kinderombudsman Marc Dullaert niet de ‘lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling’ krijgen die nodig is. Door de economische crisis zal het aantal alleen maar stijgen. Van de ruim 1.100 Tilburgse kinderen met een Antilliaanse/Arubaanse afkomst leven 401 kinderen in een huishouden met een minimum inkomen. Dit is bijna 40%. Vergeleken met het stadsgemiddelde van iets meer dan 12%, vallen de Tilburgse AA-kinderen drie keer vaker onder de armoedegrens. Antilliaanse/Arubaans probleem of sociaal maatschappelijk probleem Waarom scoren Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers en hun kinderen zo hoog in de armoedestatistieken? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen die in eenoudergezinnen opgroeien vaker in armoede leven. In Antilliaanse en Arubaanse kringen komen veel eenoudergezinnen voor. Is er hier dus sprake van een typisch Antilliaans probleem, of is er een oorzakelijk verband met het grote aantal eenoudergezinnen? Dit moet eerst worden onderzocht als men het probleem wil aanpakken en oplossen. Effecten van armoede op kinderen Stichting De Vonk, instelling voor Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk in Brabant en Zeeland , doet al tien jaar onderzoek naar de gevolgen van armoede voor kinderen. Volgens De Vonk heeft armoede invloed op vier onderling samenhangende aspecten van de ontwikkeling van het kind: a. De gezondheid b. De maatschappelijke participatie c. De sociaal emotionele ontwikkeling d. De toekomstmogelijkheden. Kinderen die opgroeien in armoede worden beperkt in de sfeer van sociale participatie. Dit kan doorwerken in hun volwassen leven en leiden tot meer sociale uitsluiting, een lager opleidingsniveau en minder kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn arme kinderen vaker ongezonder dan kinderen uit welvarende gezinnen. Ook als volwassene zijn zij vaker ongezond. De gezondheidsproblemen belemmeren opleidings- en werkkansen en leiden daarom tot een hogere armoede. Het ene aspect houdt nauw verband met het andere. Zorg of optimisme Volgens een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hebben kinderen die in armoede leven twee keer meer kans om ook als volwassene onder de armoedegrens te komen. Hoe langer kinderen in armoede leven, hoe meer risico’s ze hebben om later ook arm te zijn. Maar er is ook een reden voor optimisme. Zo’n 93% van de kinderen die in armoede opgroeit, behoort op volwassen leeftijd zelf niet meer tot de minima. De meeste kinderen die opgroeien in armoede weten zich daar op latere leeftijd aan te ontworstelen.
Door redactie op woensdag 1 augustus 2012
Het Huis van de Wereld houdt op te bestaan. Eind dit jaar loop het convenant van het Huis van de Wereld af. De gemeente vindt dat de drie partners die sinds 2007 samen het Huis van de Wereld vormen, er niet in geslaagd zijn om een hechte en duurzame samenwerking tot stand te brengen. De beoogde meerwaarde bleef uit. Daarom heeft de Gemeente Tilburg besloten de subsidie stop te zetten. Ruim een jaar geleden besloot de gemeente om uit oogpunt van kostenbesparing al de huisvestingssubsidie van alle vijf etnische zelforganisaties in Tilburg, waaronder Sirkulo Antiyano Tilburg (SAT) stop te zetten. De gemeente meende dat integratie niet wordt bevorderd als mensen in hun eigen kring blijven. Dus vond de gemeente dat de zelforganisaties die door mislopen van de huisvestingssubsidie in de problemen zouden komen hun activiteiten en ontmoetingen voortaan maar in het Huis van de Wereld moesten houden. Dat is immers een ontmoetingsplek voor integratie en multiculturele vraagstukken. Opmerkelijk besluit van de gemeenteHet besluit om nu ook het Huis van de Wereld te sluiten is opmerkelijk en verbazingwekkend. Hiermee zijn in een klap de mogelijkheden voor de verschillende etnische groepen om op een eigen plek samen te komen behoorlijk beperkt. Bij de etnische organisaties rijst dan ook de vraag hoe betrouwbaar de gemeente Tilburg is. Eerst de huisvestingssubsidie intrekken en daarbij zeggen dat je ontmoetingen en activiteiten in het Huis van de Wereld moet gaan houden. En vervolgens ook de subsidie van het Huis van de Wereld intrekken. ToekomstDe gemeente gaat de komende tijd een traject in met verschillende partners in de stad om te kijken hoe de activiteiten van het Huis van de Wereld succesvol kunnen worden voortgezet. Eén van die activiteiten is de onlangs voor het eerst gehouden ’Bazouq’; een interculturele bazaar van winkeltjes, kraampjes en toko's, gecombineerd met werkplaatsen, ateliers, workshops, performances en proeverijen.  
Door redactie op dinsdag 24 juli 2012
Op donderdag 28 juli is de Tilburgse Kermis ‘Hot-Hot-Hot’ . Lekker swingen en schuiven op salsa, bachata, merengue en andere tropische klanken. Met heerlijke cocktails en super relaxte kermisgangers wordt het een geweldig feest. De Caribbean Night werd in 2009 voor het eerst georganiseerd. Het evenement trok toen ruim 500 bezoekers op het Pieter Vreedeplein. Inmiddels is de Caribbean Night na Roze maandag een van de best bezochte themadagen van de Tilburgse Kermis. Exploitanten richten hun attracties op tropische wijze in en de horeca zorgt voor een Caribische entourage. Ook bekende Antilliaanse en Arubaanse artiesten, dansscholen en bands brengen de temperaturen naar een hoogtepunt. Pieter Vreedeplein, The Spot to Be!Het Pieter Vreedeplein is the Spot to Be tijdens de Caribbean Night. Het plein bruist van de Caribische warmte, mooie mensen en tropische taferelen. De Caribbean Night wordt nog grootser en gezelliger dan voorgaande jaren. Nationale en internationale bekende artiesten worden verwacht en de organisatoren hebben beloofd er alles aan te doen om het tot een onvergetelijke ’HOT-HOT-HOT’ avond te maken. Wil je nu al in stemming komen?
Door redactie op woensdag 18 juli 2012
Antillianen en Arubanen vallen onder de categorie niet-westerse allochtonen. Wat betekent het begrip allochtoon eigenlijk? En waarom zijn Antillianen en Arubanen allochtonen terwijl de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba nog altijd onderdeel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden?   Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert sinds augustus 1999 de volgende definitie: ‘Een allochtoon is een persoon die in Nederland woonachtig is en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Wie zelf in het buitenland is geboren hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren, hoort tot de tweede generatie.’ Volgens deze definitie is een allochtoon iemand waarvan minimaal één van de ouders in het buitenland is geboren. De eerste generatie allochtonen bestaat uit personen die zelf in het buitenland zijn geboren, de tweede generatie uit personen die in Nederland zijn geboren. Voorbeeld: Beatrix en Maxima Koningin Beatrix is een tweede generatie allochtoon. Haar moeder is in Nederland geboren en haar vader in het buitenland. Dit geldt ook voor Prins Willem-Alexander. Prinses Maxima is een eerste generatie allochtoon. Zij is in het buitenland geboren. Voorbeeld 2: Nederlands echtpaar Een Nederlands echtpaar gaat op Curaçao wonen en werken. Ze krijgen één kind dat op Curaçao is geboren. Na 15 jaar komt het echtpaar met hun kind weer in Nederland wonen en werken. Hun kind is een autochtoon. Want: iemand die zelf in het buitenland is geboren maar twee in Nederland geboren ouders heeft, is een autochtoon. Krijgt dit kind weer kinderen dan zijn deze kinderen allochtonen. Westers en niet-westerse allochtonen Naast de definitie allochtoon wordt ook een onderscheid gemaakt tussen westerse en niet-westerse allochtonen. De reden om dit onderscheid aan te brengen, is de verschillende sociaaleconomische en culturele posities van westerse en niet-westerse allochtonen. Als een groep in sociaaleconomisch of cultureel opzicht sterk op de Nederlandse bevolking lijkt, wordt deze groep tot de westerse allochtonen gerekend. HerkomstlandenTot de westerse herkomstlanden worden gerekend alle landen in Europa (behalve Turkije), Noord-Amerika, Australië, Japan en Indonesië (inclusief voormalig Nederlands-Indië). De niet-westerse herkomstlanden zijn Turkije en alle landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (met uitzondering van Japan en Indonesië). Grootste groep allochtonen De grootste herkomstgroep onder de allochtonen bestaat uit mensen die rechtstreeks (eerste generatie) dan wel via de ouders (tweede generatie) afkomstig zijn uit Indonesië of voormalig Nederlands-Indië. Een bijna even grote herkomstgroep wordt gevormd door allochtonen uit Duitsland. Woord allochtoon als belediging In de volksmond worden met ’allochtonen’ mensen bedoeld die zich in uiterlijk, gedrag en cultuur duidelijk van de blanke Nederlander onderscheiden. Vooral geloof en huidskleur zijn de meest in het oog springende kenmerken. Daarnaast ervaren veel Antillianen en Arubanen het woord allochtoon als een belediging. Ook de tweede generatie, ondanks in Nederland geboren, ervaart het ‘label’ allochtoon als onterecht en beperkend in hun sociale en economische ontwikkeling. Het begrip allochtoon moet overboordDe Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) vindt dat de Overheid de begrippen 'autochtoon', 'westerse allochtoon' en 'niet-westerse allochtoon' moet schrappen. Ook de registratie bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) moet overboord. Alleen het geboorteland van inwoners is geldig en niet langer dat van de ouders. Niet de afkomst, maar de toekomst van de burgers telt. Dit staat in een advies (mei 2012) van de Raad. De Raad adviseert regering en parlement over sociale verhoudingen in Nederland. Minder Antillianen en Arubanen in Tilburg Als het advies wordt overgenomen spreken we straks van Antillianen, Arubanen en Tilburgers. Tilburg telt op dit moment 4.333 Antillianen en Arubanen. Daarvan is 62,8% van de eerste generatie en 37,2% van de tweede generatie. Van de tweede generatie die in Nederland is geboren, wordt het geboorteland van de ouders straks niet meer geregistreerd. We weten dus alleen van de eerste generatie dat ze van Antilliaanse en Arubaanse afkomst zijn. De rest is Tilburger.
Door redactie op woensdag 18 juli 2012
Op 23 juli beweegt Edsilia Rombley alle homo’s en lesbo’s op de Tilburgse kermis om samen haar hit ’Hemel en aarde’ uit volle borst mee te zingen. Ze doet dit tijdens één van de hoogtepunten van de Kermis, Roze Maandag. In 1990 deed de Gaykrant een oproep aan Holebi’s (Homo-Lesbisch-Bisexueel) om op maandag naar de Tilburgse kermis te komen. De maandag was de minst drukke dag van de kermis . Zo ontstond de nostalgische Kermis Nichtenavond. Een jaar later kreeg dit feest de naam Roze Maandag, en groeide uit tot één van de grootste gay-evenementen van Nederland en een van de best bezochte dagen van de Tilburgse Kermis. Trots op haar roots Edsilia Rombley, zangeres van Antilliaanse afkomst, opent dit jaar de Roze Maandag. Haar ouders komen uit Curaçao en Aruba. Naar goede Antilliaanse gewoonte hebben vader Eddie en moeder Silvia hun dochter Edsilia genoemd. Edsilia is trots op haar roots en is vaak op de Antillen te vinden. Figuur van een Antilliaanse vrouw In een interview in 2009 met Robert Vuisje, antwoordt Edsilia op de vraag wat Antilliaans aan haar is het volgende: “Ik hou van eten, feestjes, taarten bakken en auto’s. Daar pesten ze me mee. Mijn auto moet helemaal schoon zijn, met mooie velgen en een dubbele uitlaat. Ik heb nu een Honda CR-V met 19 inch wielen en een uitgebouwde bumper. Het is echt een gepimpte Honda. Wat is verder Antilliaans aan me? Mijn figuur. Mijn familie kan me van achteren herkennen. Ik heb echt het figuur van een Antilliaanse vrouw.” Helaas voor de Holebi’s en andere geïnteresseerden is de ‘hopi dushi’ Edsilia al jaren getrouwd met componist en producer Tjeerd Oosterhuis. Spetterend optreden Vorig jaar nog verraste Edsilia Rombley de Caribische Senioren uit Tilburg met een heerlijke lunch en een spetterend optreden tijdens een uitzending van het tv-programma “MAX Maakt Mogelijk”. En dit jaar is zij dus te gast op de grootste kermis van de Benelux. Programma Tilburgse Kermis Een lint van maar liefst drie kilometer door de binnenstad van Tilburg met zo’n 230 attracties en ruim één miljoen bezoekers in tien dagen. Naast de ‘gewone’ attracties is er een plein ingericht met nostalgische attracties. Er is een kermisexpositie met miniatuurkermissen, beelden en verhalen over de kermis. Op het kermisterrein is een grote bierhal met dagelijks entertainment. Ook zijn er themadagen: 100% NL Weekend, Roze Maandag, Caribische Donderdag, Gehandicaptenmiddag en voor het eerst dit jaar de Single Friday. Kijk ook op: www.detilburgsekermis.nl en www.edsiliarombley.nl