Door redactie op woensdag 22 augustus 2012
Op 1 september wordt de tweede wereldmarkt Bazouq in de Booghal in Tilburg gehouden. De eerste editie vond plaats op 10 juni en was een groot succes. Op deze levendige bazaar is van alles te zien, te ruiken, te proeven en te beleven. Ook Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers kunnen deelnemen en hun diverse talenten laten zien. Het evenement wil een breed opgezette, multiculturele markt zijn. Mensen ontmoeten elkaar en leren elkaar kennen en waarderen op de markt. Het is volgens de organisatie 'een plek om rond te struinen, te proeven, geur op te snuiven, te shoppen en te verwonderen over wat er allemaal te doen is in de stad'. Op heel veel plekken in de wereld is de markt dé plek waar mensen van allerlei rangen en standen elkaar ontmoeten. Bazouq wil dit ook in Tilburg bereiken. Van alles te zien De naam Bazouq is een kruising van bazaar en souk. Het evenement wordt georganiseerd door het Huis van de Wereld in Tilburg, Het is een bazaar van winkeltjes, kraampjes, toko’s, gecombineerd met werkplaatsen, ateliers en workshops. Daarnaast staat midden op het terrein een 25 meter lange catwalk waarop een gevarieerd programma te zien is van muziek, zang, modeshows en veel meer. De Bazouq is in de Booghal, Spoorzone Tilburg / ingang NS Plein van 10.00 uur tot 17. 00 uur. Vanaf 16.00 uur kun je de Bazouq afsluiten onder het genot van een hapje en een drankje tijdens Bazouq, Borrel & Bites. Toegang is gratis. Toekomst Op 10 juni werd de eerste Bazouq georganiseerd. Deze ‘try out’ trok 4500 bezoekers. Op 1 september wordt de tweede georganiseerd en op 14 oktober de derde. Als het een succes blijkt te zijn wil men er een wekelijkse markt van maken. Antillianen en Arubanen grijp je kans! Vorige keer bezocht Hensley uit Schiedam de Bazouq. Hensley, geboren op Bonaire, was zeer te spreken over de opzet. Hij vond het alleen jammer dat startende Antilliaanse en Arubaanse ondernemers, mensen die een baan zoeken, vrijwilligers en jongeren die een stageplaats zoeken niet de kans hebben aangegrepen om zich te presenteren en anderen te ontmoeten. Inderdaad tot nu toe heeft deze markt geen Antilliaanse en Arubaanse deelnemers. Maar iedereen kan meedoen. Het enige wat je hoeft te doen is inschrijven. Dat kan op ieder moment. Als het aantal verkoopstands volgeboekt zijn dan kun je de volgende keer wel staan. Wil je gerechten verkopen, heb je spullen te koop of wil je een workshop geven, wacht niet langer maar schrijf je in. Bazouq biedt een mooie kans om deel te nemen aan een Tilburgse activiteit en aan het publiek je talenten te laten zien. Voor meer informatie kijk op: http://www.bazouq.nl/
Door redactie op woensdag 15 augustus 2012
Het werkloosheidpercentage onder allochtone jongeren tussen 15 en 25 jaar is in het eerste kwartaal van dit jaar harder gestegen dan het percentage onder autochtone leeftijdsgenoten, stelt Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken. "Van de jongeren met een niet-westerse achtergrond is 29 procent werkloos”. De media nam dit over en riep meteen dat 1 op de 3 allochtone jongeren werkloos is. Maar dit cijfer is niet juist. Volgens Mathijs Bouwman (journalist en econoom) klopt dit niet. Het is niet waar dat 29 procent van de jonge allochtonen werkloos is maar ruim 10 procent. Beroepsbevolking Het verschil komt door de definitie van werkloosheidspercentage die het Centraal Bureau voor de Statistiek gehanteerd. Het werkloosheidspercentage is de “werkloze beroepsbevolking als percentage van de beroepsbevolking. “ De beroepsbevolking is alle mensen die werken of willen werken. Dus alle werkende en onvrijwillig werklozen vallen hieronder. De scholieren en studenten net zoals huisvrouwen (en -mannen) horen dus hier niet bij. De werkloze beroepsbevolking is dat deel van de beroepsbevolking dat ingeschreven staat als werkzoekende. 10 procent van de allochtone jongeren is werkloos In het eerste kwartaal van 2012 behoorden 36 procent van de allochtone jongeren tot de beroepsbevolking. 64 procent zat op school, volgde een opleiding of waren huisvrouw (of huisman) en behoorde daarom niet tot de beroepsbevolking. Van die beroepsbevolking had 71 procent een baan en was 29 procent werkloos. Dit komt erop neer dat ruim 10 procent werkloos was en ruim 25 procent had een baan. Dus niet 29% van alle allochtone jongeren heeft geen werk maar 29% van de beroepsbevolking heeft geen baan. En dat is dan 10% van alle allochtone jongeren. Ter vergelijking: Onder de autochtone jongeren was een kleine 4 procent werkloos en had 38 procent een baan.   De oorzaken van de stijging Natuurlijk, in vergelijking met de autochtone jongeren zijn dit nog altijd grote verschillen. De grote stijging wordt volgens Forum veroorzaakt doordat jonge allochtonen: vaak tijdelijke contracten hebben en daardoor sneller werkloos raken gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt vaak geen goed netwerkwerk hebben minder goed ontwikkelde sociale vaardigheden hebben vaker problemen hebben met de Nederlandse taal lager zijn opgeleid. Werkloosheidspercentage onder Antillianen/Arubanen Bij de Marokkaanse jongeren is het werkloosheidspercentage 39%. Bij Turkse jongeren is dat 33% en bij Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren 27%. Dit betekent dat 27% van de beroepsbevolking onder de jonge Antillianen/Arubanen werkloos is en niet 27% van alle Antilliaanse/Arubaanse jongeren. Forum heeft geen cijfers van de arbeidspositie van de Antilliaanse/Arubaanse jongeren. Maar ook hier kunnen we zeggen dat het cijfer lager ligt en dat niet 1 op de 3 van de Antilliaanse/Arubaanse jeugd geen baan heeft.
Door redactie op woensdag 8 augustus 2012
Eén op de tien kinderen in Nederland groeit op in een huishouden dat rond komt van een inkomen om en nabij het wettelijk sociaal minimum. Dat houdt in dat 327.000 kinderen volgens kinderombudsman Marc Dullaert niet de ‘lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling’ krijgen die nodig is. Door de economische crisis zal het aantal alleen maar stijgen. Van de ruim 1.100 Tilburgse kinderen met een Antilliaanse/Arubaanse afkomst leven 401 kinderen in een huishouden met een minimum inkomen. Dit is bijna 40%. Vergeleken met het stadsgemiddelde van iets meer dan 12%, vallen de Tilburgse AA-kinderen drie keer vaker onder de armoedegrens. Antilliaanse/Arubaans probleem of sociaal maatschappelijk probleem Waarom scoren Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers en hun kinderen zo hoog in de armoedestatistieken? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen die in eenoudergezinnen opgroeien vaker in armoede leven. In Antilliaanse en Arubaanse kringen komen veel eenoudergezinnen voor. Is er hier dus sprake van een typisch Antilliaans probleem, of is er een oorzakelijk verband met het grote aantal eenoudergezinnen? Dit moet eerst worden onderzocht als men het probleem wil aanpakken en oplossen. Effecten van armoede op kinderen Stichting De Vonk, instelling voor Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk in Brabant en Zeeland , doet al tien jaar onderzoek naar de gevolgen van armoede voor kinderen. Volgens De Vonk heeft armoede invloed op vier onderling samenhangende aspecten van de ontwikkeling van het kind: a. De gezondheid b. De maatschappelijke participatie c. De sociaal emotionele ontwikkeling d. De toekomstmogelijkheden. Kinderen die opgroeien in armoede worden beperkt in de sfeer van sociale participatie. Dit kan doorwerken in hun volwassen leven en leiden tot meer sociale uitsluiting, een lager opleidingsniveau en minder kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn arme kinderen vaker ongezonder dan kinderen uit welvarende gezinnen. Ook als volwassene zijn zij vaker ongezond. De gezondheidsproblemen belemmeren opleidings- en werkkansen en leiden daarom tot een hogere armoede. Het ene aspect houdt nauw verband met het andere. Zorg of optimisme Volgens een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hebben kinderen die in armoede leven twee keer meer kans om ook als volwassene onder de armoedegrens te komen. Hoe langer kinderen in armoede leven, hoe meer risico’s ze hebben om later ook arm te zijn. Maar er is ook een reden voor optimisme. Zo’n 93% van de kinderen die in armoede opgroeit, behoort op volwassen leeftijd zelf niet meer tot de minima. De meeste kinderen die opgroeien in armoede weten zich daar op latere leeftijd aan te ontworstelen.
Door redactie op woensdag 1 augustus 2012
Het Huis van de Wereld houdt op te bestaan. Eind dit jaar loop het convenant van het Huis van de Wereld af. De gemeente vindt dat de drie partners die sinds 2007 samen het Huis van de Wereld vormen, er niet in geslaagd zijn om een hechte en duurzame samenwerking tot stand te brengen. De beoogde meerwaarde bleef uit. Daarom heeft de Gemeente Tilburg besloten de subsidie stop te zetten. Ruim een jaar geleden besloot de gemeente om uit oogpunt van kostenbesparing al de huisvestingssubsidie van alle vijf etnische zelforganisaties in Tilburg, waaronder Sirkulo Antiyano Tilburg (SAT) stop te zetten. De gemeente meende dat integratie niet wordt bevorderd als mensen in hun eigen kring blijven. Dus vond de gemeente dat de zelforganisaties die door mislopen van de huisvestingssubsidie in de problemen zouden komen hun activiteiten en ontmoetingen voortaan maar in het Huis van de Wereld moesten houden. Dat is immers een ontmoetingsplek voor integratie en multiculturele vraagstukken. Opmerkelijk besluit van de gemeenteHet besluit om nu ook het Huis van de Wereld te sluiten is opmerkelijk en verbazingwekkend. Hiermee zijn in een klap de mogelijkheden voor de verschillende etnische groepen om op een eigen plek samen te komen behoorlijk beperkt. Bij de etnische organisaties rijst dan ook de vraag hoe betrouwbaar de gemeente Tilburg is. Eerst de huisvestingssubsidie intrekken en daarbij zeggen dat je ontmoetingen en activiteiten in het Huis van de Wereld moet gaan houden. En vervolgens ook de subsidie van het Huis van de Wereld intrekken. ToekomstDe gemeente gaat de komende tijd een traject in met verschillende partners in de stad om te kijken hoe de activiteiten van het Huis van de Wereld succesvol kunnen worden voortgezet. Eén van die activiteiten is de onlangs voor het eerst gehouden ’Bazouq’; een interculturele bazaar van winkeltjes, kraampjes en toko's, gecombineerd met werkplaatsen, ateliers, workshops, performances en proeverijen.  
Door redactie op dinsdag 24 juli 2012
Op donderdag 28 juli is de Tilburgse Kermis ‘Hot-Hot-Hot’ . Lekker swingen en schuiven op salsa, bachata, merengue en andere tropische klanken. Met heerlijke cocktails en super relaxte kermisgangers wordt het een geweldig feest. De Caribbean Night werd in 2009 voor het eerst georganiseerd. Het evenement trok toen ruim 500 bezoekers op het Pieter Vreedeplein. Inmiddels is de Caribbean Night na Roze maandag een van de best bezochte themadagen van de Tilburgse Kermis. Exploitanten richten hun attracties op tropische wijze in en de horeca zorgt voor een Caribische entourage. Ook bekende Antilliaanse en Arubaanse artiesten, dansscholen en bands brengen de temperaturen naar een hoogtepunt. Pieter Vreedeplein, The Spot to Be!Het Pieter Vreedeplein is the Spot to Be tijdens de Caribbean Night. Het plein bruist van de Caribische warmte, mooie mensen en tropische taferelen. De Caribbean Night wordt nog grootser en gezelliger dan voorgaande jaren. Nationale en internationale bekende artiesten worden verwacht en de organisatoren hebben beloofd er alles aan te doen om het tot een onvergetelijke ’HOT-HOT-HOT’ avond te maken. Wil je nu al in stemming komen?
Door redactie op woensdag 18 juli 2012
Antillianen en Arubanen vallen onder de categorie niet-westerse allochtonen. Wat betekent het begrip allochtoon eigenlijk? En waarom zijn Antillianen en Arubanen allochtonen terwijl de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba nog altijd onderdeel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden?   Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert sinds augustus 1999 de volgende definitie: ‘Een allochtoon is een persoon die in Nederland woonachtig is en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Wie zelf in het buitenland is geboren hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren, hoort tot de tweede generatie.’ Volgens deze definitie is een allochtoon iemand waarvan minimaal één van de ouders in het buitenland is geboren. De eerste generatie allochtonen bestaat uit personen die zelf in het buitenland zijn geboren, de tweede generatie uit personen die in Nederland zijn geboren. Voorbeeld: Beatrix en Maxima Koningin Beatrix is een tweede generatie allochtoon. Haar moeder is in Nederland geboren en haar vader in het buitenland. Dit geldt ook voor Prins Willem-Alexander. Prinses Maxima is een eerste generatie allochtoon. Zij is in het buitenland geboren. Voorbeeld 2: Nederlands echtpaar Een Nederlands echtpaar gaat op Curaçao wonen en werken. Ze krijgen één kind dat op Curaçao is geboren. Na 15 jaar komt het echtpaar met hun kind weer in Nederland wonen en werken. Hun kind is een autochtoon. Want: iemand die zelf in het buitenland is geboren maar twee in Nederland geboren ouders heeft, is een autochtoon. Krijgt dit kind weer kinderen dan zijn deze kinderen allochtonen. Westers en niet-westerse allochtonen Naast de definitie allochtoon wordt ook een onderscheid gemaakt tussen westerse en niet-westerse allochtonen. De reden om dit onderscheid aan te brengen, is de verschillende sociaaleconomische en culturele posities van westerse en niet-westerse allochtonen. Als een groep in sociaaleconomisch of cultureel opzicht sterk op de Nederlandse bevolking lijkt, wordt deze groep tot de westerse allochtonen gerekend. HerkomstlandenTot de westerse herkomstlanden worden gerekend alle landen in Europa (behalve Turkije), Noord-Amerika, Australië, Japan en Indonesië (inclusief voormalig Nederlands-Indië). De niet-westerse herkomstlanden zijn Turkije en alle landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (met uitzondering van Japan en Indonesië). Grootste groep allochtonen De grootste herkomstgroep onder de allochtonen bestaat uit mensen die rechtstreeks (eerste generatie) dan wel via de ouders (tweede generatie) afkomstig zijn uit Indonesië of voormalig Nederlands-Indië. Een bijna even grote herkomstgroep wordt gevormd door allochtonen uit Duitsland. Woord allochtoon als belediging In de volksmond worden met ’allochtonen’ mensen bedoeld die zich in uiterlijk, gedrag en cultuur duidelijk van de blanke Nederlander onderscheiden. Vooral geloof en huidskleur zijn de meest in het oog springende kenmerken. Daarnaast ervaren veel Antillianen en Arubanen het woord allochtoon als een belediging. Ook de tweede generatie, ondanks in Nederland geboren, ervaart het ‘label’ allochtoon als onterecht en beperkend in hun sociale en economische ontwikkeling. Het begrip allochtoon moet overboordDe Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) vindt dat de Overheid de begrippen 'autochtoon', 'westerse allochtoon' en 'niet-westerse allochtoon' moet schrappen. Ook de registratie bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) moet overboord. Alleen het geboorteland van inwoners is geldig en niet langer dat van de ouders. Niet de afkomst, maar de toekomst van de burgers telt. Dit staat in een advies (mei 2012) van de Raad. De Raad adviseert regering en parlement over sociale verhoudingen in Nederland. Minder Antillianen en Arubanen in Tilburg Als het advies wordt overgenomen spreken we straks van Antillianen, Arubanen en Tilburgers. Tilburg telt op dit moment 4.333 Antillianen en Arubanen. Daarvan is 62,8% van de eerste generatie en 37,2% van de tweede generatie. Van de tweede generatie die in Nederland is geboren, wordt het geboorteland van de ouders straks niet meer geregistreerd. We weten dus alleen van de eerste generatie dat ze van Antilliaanse en Arubaanse afkomst zijn. De rest is Tilburger.
Door redactie op woensdag 18 juli 2012
Op 23 juli beweegt Edsilia Rombley alle homo’s en lesbo’s op de Tilburgse kermis om samen haar hit ’Hemel en aarde’ uit volle borst mee te zingen. Ze doet dit tijdens één van de hoogtepunten van de Kermis, Roze Maandag. In 1990 deed de Gaykrant een oproep aan Holebi’s (Homo-Lesbisch-Bisexueel) om op maandag naar de Tilburgse kermis te komen. De maandag was de minst drukke dag van de kermis . Zo ontstond de nostalgische Kermis Nichtenavond. Een jaar later kreeg dit feest de naam Roze Maandag, en groeide uit tot één van de grootste gay-evenementen van Nederland en een van de best bezochte dagen van de Tilburgse Kermis. Trots op haar roots Edsilia Rombley, zangeres van Antilliaanse afkomst, opent dit jaar de Roze Maandag. Haar ouders komen uit Curaçao en Aruba. Naar goede Antilliaanse gewoonte hebben vader Eddie en moeder Silvia hun dochter Edsilia genoemd. Edsilia is trots op haar roots en is vaak op de Antillen te vinden. Figuur van een Antilliaanse vrouw In een interview in 2009 met Robert Vuisje, antwoordt Edsilia op de vraag wat Antilliaans aan haar is het volgende: “Ik hou van eten, feestjes, taarten bakken en auto’s. Daar pesten ze me mee. Mijn auto moet helemaal schoon zijn, met mooie velgen en een dubbele uitlaat. Ik heb nu een Honda CR-V met 19 inch wielen en een uitgebouwde bumper. Het is echt een gepimpte Honda. Wat is verder Antilliaans aan me? Mijn figuur. Mijn familie kan me van achteren herkennen. Ik heb echt het figuur van een Antilliaanse vrouw.” Helaas voor de Holebi’s en andere geïnteresseerden is de ‘hopi dushi’ Edsilia al jaren getrouwd met componist en producer Tjeerd Oosterhuis. Spetterend optreden Vorig jaar nog verraste Edsilia Rombley de Caribische Senioren uit Tilburg met een heerlijke lunch en een spetterend optreden tijdens een uitzending van het tv-programma “MAX Maakt Mogelijk”. En dit jaar is zij dus te gast op de grootste kermis van de Benelux. Programma Tilburgse Kermis Een lint van maar liefst drie kilometer door de binnenstad van Tilburg met zo’n 230 attracties en ruim één miljoen bezoekers in tien dagen. Naast de ‘gewone’ attracties is er een plein ingericht met nostalgische attracties. Er is een kermisexpositie met miniatuurkermissen, beelden en verhalen over de kermis. Op het kermisterrein is een grote bierhal met dagelijks entertainment. Ook zijn er themadagen: 100% NL Weekend, Roze Maandag, Caribische Donderdag, Gehandicaptenmiddag en voor het eerst dit jaar de Single Friday. Kijk ook op: www.detilburgsekermis.nl en www.edsiliarombley.nl
Door redactie op woensdag 11 juli 2012
Om criminaliteit en schooluitval onder Marokkaanse en Antilliaanse jongeren terug te dringen, kent de Nederlandse overheid een specifiek doelgroepenbeleid. Gemeenten krijgen geld van de overheid om deze problemen aan te pakken. Eind 2012 stopt deze financiering. De specifieke aanpak voor Antilliaanse en Marokkaans jongeren gaat op in de generieke aanpak. Minister Donner stelt in zijn integratienota van juni 2011dat beleid moet werken voor alle groepen in de samenleving. ‘Waar dat niet het geval is, wordt bijgestuurd op het algemene beleid en wordt niet langer gegrepen naar specifieke instrumenten’, zegt hij vervolgens. Dus specifiek beleid gericht op de emancipatie van allochtonen is er niet meer, en allochtonen worden niet meer genoemd als aparte doelgroep. Bestaande specifieke maatregelen gericht op de aanpak van problemen die in sommige groepen versterkt voordoen, worden de komende periode ingebed in regulier beleid. In het verlengde daarvan worden de subsidies voor de integratie van specifieke groepen beëindigd. Gemeenten hadden al geen specifiek beleidOok gemeenten stapten al eerder af van het specifieke ‘doelgroepenbeleid’. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor in haar integratievisie 2007 - 2017 het volgende argument gegeven: ’De gemeente is er namelijk voor iedereen, individuen en groepen, ongeacht verschillen in achtergronden, positie, eigenschappen, behoeften en wensen. Het gaat daarbij niet alleen om nationaliteit en afkomst, maar bijvoorbeeld ook om sociale en economische situatie, fysieke gesteldheid, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, religie, politieke en maatschappelijke opvattingen’ Gemeenten benaderen allochtonen dus niet meer apart. Een algemene benadering volstaat. De specifieke problemen blijven wel een punt van zorg. AntillengemeentenSinds 2003 komen burgemeesters en wethouders van de 22 Nederlandse gemeenten met een hoog percentage aan Antilliaanse immigranten (Antillengemeenten) bijeen om te praten over problemen van risicogroepen binnen deze bevolking. Onlangs was er een halfjaarlijks overleg in het gemeentehuis van Rotterdam. Er werd gesproken over de problematiek onder een bepaald deel van de Antilliaanse bevolkingsgroep zoals voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en criminaliteit. Gemeenten zetten hun samenwerking wel voortOndanks dat de financiering vanuit de Nederlandse overheid stopt, willen de 22 Antillengemeenten hun samenwerking graag voortzetten. Coördinator Marloes Nooijens: ‘Dit betekent niet dat wij geen aandacht meer zullen besteden aan de problematiek van sommige Antillianen en Marokkanen. Het huidige programma loopt af. Wij zetten onze kennis en ervaringen van deze bevolkingsgroepen wel in, en zorgen ervoor dat dit opgenomen wordt in het algemene beleid waarmee we risicogroepen van verschillende nationaliteiten kunnen helpen’. Gevolgen voor Antillianen en Arubanen in TilburgTilburg is ook één van de Antillengemeenten en telt 4.300 Antillianen en Arubanen. De gemeente Tilburg is al eerder afgestapt van een apart Antillianenbeleid voor risicojongeren en is overgegaan op een algemeen beleid.  Ook wil Tilburg de integratie bevorderen. Volgens de gemeente zorgt een aparte benadering juist dat mensen niet integreren. De subsidie voor zelforganisaties en projecten is op nul gezet. De eerste tekenen van het beleid zijn al zichtbaar. Succesvolle projecten de dupeHet succesvolle project Direkshon dreigt hierdoor de dupe te worden van dit beleid. Direkshon bood extra ondersteuning aan Antilliaanse en Arubaanse jongeren om hun leven weer in goede banen te leiden. De oudste zelfhulporganisatie in Nederland, Sirculo Antiyano Tilburg (SAT) moet veel moeite doen om weer subsidie te krijgen. Het vervullen van haar functie als ‘honk’ voor de Antillianen en Arubanen in Tilburg zal steeds moeilijker worden.
Door redactie op dinsdag 10 juli 2012
Onder grote belangstelling is zondagmiddag in Tilburg de zesde T-Parade van start gegaan. Zo'n vijftienhonderd deelnemers liepen en dansten mee in de tocht, verdeeld over 55 groepen. Langs de kant stonden duizenden toeschouwers. Braziliaanse percussiebands, brassbands, reuzen, Caribische groepen, Japanse deelnemers, Chinese kunstenaars, loopgroepen, dansgezelschappen en praalwagens trokken door de straten van Tilburg. Opvallend Het publiek zag veel nationaliteiten voorbij komen. De groepen waren verdeeld in hoofdstukken. Zo kon de toeschouwer beter genieten van het spektakel. Iedere nationaliteit bracht de eigen cultuur en creativiteit mee, in de vorm van dieren, piraten en bijen. Een ding hadden bijna alle groepen gemeen: ze werden begeleid door een percussieband. Braziliaanse percussie is niet meer weg te denken uit Tilburg. Antillianen en Arubanen in de parade Ook de Antillen en Aruba waren goed vertegenwoordigd in de optocht. Miss T-Parade Ryaléne Allie uit Curaçao had een prominente rol. Antillianen en Arubanen liepen mee met Save the Bees, Kappersientje & Sorpresa, Sexy salsa pirates en Kolorido di Tilburg. Winnaars Een deskundige jury koos in drie categorieën de volgende prijswinnaars. Praalwagens 1. Danza Danza samen met de Tunnelplekkers en de Blauwwituilen 2. Carnavalsvereniging Anoniem, samenwerking tussen CV Ulvenhout en de Stichting voor Chinese Cultuur en Kunst 3. Carnavalsvereniging de Stalplekkers & Sambaband Riel    Muziekgroepen 1. Losbandig 2. Kompaen & de Bocht & bandidos 3. Sambaband Batedeira Loopgroepen 1. Save the Bees 2. Theatercollectief St. Eelt 3. Stim & Friends
Door redactie op woensdag 4 juli 2012
Het aantal mensen dat na hun 65e geen volledige AOW ontvangt neemt tot 2024 enorm toe. Van 231.000 nu naar 590.000 in 2024. Valt u daar ook onder ? Iedereen die legaal in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor een ouderdomsuitkering (AOW). De nationaliteit en het inkomen spelen daarbij geen rol. Maar wel het aantal jaren dat men in Nederland heeft gewoond. Gedeeltelijk AOW-pensioen (AOW-gat) Om voor een volledige AOW in aanmerking te komen, moet u vanaf uw 15e tot uw 65e jaar ononderbroken in Nederland hebben gewoond. Als u in die periode een paar jaar niet in Nederland heeft gewoond, heeft u over die jaren geen AOW opgebouwd. U krijgt dan een een gedeeltelijk AOW-pensioen. Het pensioen wordt gekort met 2 procent voor elk niet verzekerd jaar. U heeft dan een AOW-gat. Voorbeeld Ricardo is vanuit Aruba in Nederland komen wonen toen hij 31 jaar was. Hij bouwt dus AOW op vanaf zijn 31e tot zijn 65e jaar. Als hij 65 jaar wordt heeft hij 34 jaar lang AOW opgebouwd. Hij krijgt een AOW-uitkering ter grootte van 34 jaren x 2% = 68%. Dat komt overeen met een korting 34%. Dat kan er dus stevig inhakken. Gekorte AOW-er onder de minimumloongrens Als een gekorte AOW-er voldoende ander inkomen heeft, hoeft de korting in financiële zin geen probleem te zijn. Maar het kan ook zijn dat hij naast het gekorte AOW-pensioen geen andere of weinig inkomsten heeft, waardoor hij onder de minimumloon grens uitkomt. In dat geval komt hij in aanmerking voor aanvullende inkomensondersteuning (AIO). Dat is een speciale regeling voor 65-plussers, gebaseerd op de Wet werk en bijstand. Gat dichten Gelukkig kunt u het AOW-gat dichten of voorkomen dat u een AOW-gat krijgt. Dat kan op de volgende manieren: U verzekert zicht op vrijwillige basis voor de AOW voor de tijd dat u tussen uw 15e en 65e jaar niet in Nederland woont. U gaat weer in Nederland wonen en koopt de jaren die u gemist heeft in. U legt zelf een spaarpot aan om de inkomensachteruitgang te compenseren. Bijvoorbeeld door te sparen of te beleggen of door een lijfrentepolis af te sluiten. Voor meer informatie: www.svb.nl