Door redactie op dinsdag 1 januari 2013
Namens de webmaster, het bestuur en de redactie van BAAT wensen wij iedereen een fijn uiteinde en een gezond en voorspoeding 2013. Wij voorzien een fantastisch jaar, al was het maar omdat 013 in het jaar zit.
Door redactie op vrijdag 21 december 2012
In Tilburg zijn 2.082 Antilliaanse en Arubaanse huishoudens, waarvan 608 minimahuishoudens. Zo’n 30 procent van de Antilliaanse en Arubaanse huishoudens bevindt zich dusrond of onder het sociale minimum. De gemeente Tilburg wil de armoede in Tilburg terugdringen. Bij voorkeur samen met de Tilburgers. Daarom vraagt de gemeente alle Tilburgers om mee te denken. Ook BAAT denkt graag mee, en organiseerde een bijeenkomst met een groep Antillianen en Arubanen in Tilburg. Waarom Antillianen en Arubanen geen hulp vragen Doel van de bijeenkomst was om een beter inzicht te krijgen waarom Antillianen en Arubanen rond of onder het sociale minimum onvoldoende beroep doen op de minima-regelingen. Ook wilden we weten wat we kunnen doen om de doelgroep beter te bereiken met informatie over de verschillende voorzieningen. Schaamte om je aan te melden Tijdens de avond kwamen drie inzichten naar voren. Schaamte, trots en onbegrip; sommige Antillianen en Arubanen schamen zich om zich publiekelijk aan te melden voor gemeentelijke voorzieningen. Complexiteit van de informatie en het te volgen traject; mensen vinden het moeilijk om informatie te vinden, en ze begrijpen de ambtelijke taal niet waarin die informatie is geschreven. Onbekendheid met de juiste voorwaarden en kanalen; mensen zijn niet (op tijd) op de hoogte van de voorzieningen. Vertrouwd en veilig klimaat Na discussie kwamen drie oplossingen naar voren. Vertrouwen en Veiligheid; de gemeente moet een vertrouwd en veilig klimaat creëren voor de doelgroep, zodat ze zich makkelijker aanmelden. Marketing en Communicatie; de gemeente moet een beter marketing- en communicatieplan maken om de doelgroep te bereiken; ’Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’; het te volgen traject en het taalgebruik moeten simpeler. Denk ook mee We hebben een verslag gemaakt met onze bevindingen en suggesties en dat overhandigd aan de wethouder die is belast met armoede. De deelnemers aan het gesprek waren positief over het feit dat de gemeente Tilburg naar hun mening vroeg. Ze willen graag betrokken blijven en waar nodig hun bijdrage (blijven) leveren. Ook meedenken? Doe dat via deze site of via de Facebookpagina van BAAT.
Door redactie op woensdag 19 december 2012
Met leedwezen vernamen wij dat mevrouw Sonia van Sprang - de Castro op 6 december jl. op 76-jarige leeftijd is overleden. Mevrouw Sonia van Sprang heeft bijna 50 jaar in Nederland (Tilburg en Goirle) gewoond. Antilliaaanse in hart en nieren Sonia was volledig geïntegreerd in de Nederlandse samenleving maar is toch altijd in hart en nieren een Antilliaanse gebleven. Vooral bij de oudere generatie Antillianen en Arubanen was ze zeer bekend en ook geliefd door haar toegankelijkheid, gastvrijheid en haar vrolijkheid. Muzikale talenten Alhoewel zij van oorsprong uit de onderwijswereld kwam, heeft zij haar sporen voornamelijk verdiend in de wereld van de muziek. Zij was zelf een begenadigde organist en pianist. Daarnaast componeerde en arrangeerde zij en was muzikaal leider en dirigent van vele zangkoren. In 2007 kreeg zij een Koninklijke onderscheiding voor haar bijzondere verdiensten op het gebied van muziek. Coro SonAntiyas i combo Het meest bekend werd Sonia met haar in de jaren tachtig opgerichte Coro SonAntiyas, dat door een eigen combo werd begeleid. Dit koor had Tilburg als verblijfplaats en bestond uit een 40-tal zangers en muzikanten die in Brabant woonden . Koor en combo traden niet alleen in Nederland op, maar ook enkele keren op de Antillen. Tussen de bedrijven door zijn er nog twee cd’s gemaakt. In 2002 hield het koor op te bestaan omdat in de loop der jaren veel leden naar de Antillen en Aruba terugkeerden en Sonia met haar gezondheid (dementie) begon te tobben en daarna zelfs in een zorgcentrum in Brabant werd opgenomen. Bedankt Sonia ! Het bestuur van BAAT bedankt mevrouw Sonia van Sprang – de Castro voor de grote bijdrage die zij aan de positieve beeldvorming van Antillianen en Arubanen in Tilburg en omstreken heeft geleverd. Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=ZjmE3Em_9oI
Door redactie op woensdag 12 december 2012
Afgelopen weken was er in de landelijke politiek veel commotie over de plannen in het nieuwe regeerakkoord om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken. Gelukkig was er beter nieuws voor de Tilburgers met een sociaal minimum inkomen. Zij kunnen ook in 2013 gebruik maken van een collectieve zorgverzekering voor minima (CZM), die de gemeente Tilburg samen met de zorgverzekeraars VGZ en CZ aanbiedt. Betere dekking voor minder geld De collectieve zorgverzekering die de gemeente Tilburg aanbiedt, bestaat uit een basisverzekering en een extra uitgebreide aanvullende verzekering. De dekking is uitgebreid met extra (gedeeltelijke) vergoedingen voor kosten zoals bril, fysiotherapie, tandarts, een gehoorapparaat, diverse therapieën en de eigen bijdrage voor WMO en AWBZ. De premie voor deze zorgverzekering is voordelig omdat de verzekeraar korting geeft. Ook betaalt de gemeente een deel van de premie aan de zorgverzekeraar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Wilt u meedoen? Als u in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering, moet u dat zelf aanvragen. Neem contact op met de gemeente en vraag naar de voorwaarden en de aanmeldformulieren. Via de website www.gezondverzekerd.nl kunt u de verzekering aanvragen of overstappen naar de CZM. Bent u nu al verzekerd via de collectieve verzekering van de gemeente en wilt u verzekerd blijven? Dan hoeft u niets te doen. Bent u nu verzekerd bij CZ of VGZ? Dan is overstappen naar de collectieve verzekering waarschijnlijk goedkoper. Dan kan via www.gezondverzekerd.nl. Bent u verzekerd via een andere verzekeraar, maar wilt u overstappen naar de collectieve verzekering minima van CZ of VGZ? Dan kan vóór 1 januari 2013 via www.gezondverzekerd.nl. Eerst meer weten? Telefoon Bezoekadres Loket Z 14013 Gemeente Tilburg Sociale Zaken Koningsplein 8 5038 WG Tilburg Loket Z Stadswinkel Noord Brucknerlaan 20a 5011 DN Tilburg Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor deze regeling? Kijk dan op Bereken Uw Recht  waar u recht op heeft.
Door redactie op woensdag 5 december 2012
In de afgelopen tijd zijn veel Antillianen en Arubanen in Tilburg komen wonen. Om verschillende redenen zoals studie, baan of familie. Het is het een spannende tijd want je gaat een nieuw leven beginnen in een ver land. Met de meesten gaat goed. Mensen vinden hun weg in Tilburg en bouwen hier een leven op. Sommigen hebben moeite om hun draai te vinden. Jongeren die achter raken met hun studie en volwassenen die moeite hebben om een geschikte baan te vinden. Ook heimwee speelt een rol en sommige Antillianen en Arubanen blijven hangen in de oude gewoonten van de eilanden. Het gevolg is dat men dan in persoonlijke problemen komt. Sinds kort is er i-psy die zorg biedt voor lichte psychische klachten aan Antilliaanse en Arubaanse cliënten in Tilburg. Multiculturele organisatie I-psy is een organisatie die gespecialiseerd is in de behandeling van psychische problemen voor volwassenen en kinderen, waarbij de klachten samenhangen of voor komen uit migratie. Bij i-psy werken hulpverleners met verschillende multiculturele achtergronden. De vestiging in Tilburg heeft een Antilliaanse in dienst. I-psy probeert de juiste combinatie tussen cliënt en hulpverlener te vinden, zodat taal- en cultuurverschillen geen rol spelen. Hierdoor is de behandeling effectiever en zijn de behandelresultaten beter. Voor meer informatie: www.i-psy.nl
Door redactie op woensdag 28 november 2012
Op donderdag 29 november presenteert Eardly C. van der Geld zijn nieuwe boek Curaçaos Bloed. De presentatie vindt om 19.30 uur plaats bij Selexyz Gianotten in de Emmapassage in Tilburg. Iedereen is van harte welkom. Het boek gaat over de Curaçaose student Bouwkunde Surandy Hillard, in de bloei van zijn studentenleven in Tilburg. Na een kort maar enerverend verblijf op Curaçao voor de begrafenis van zijn grootmoeder, raakt hij geïnteresseerd in alles wat met zijn roots te maken heeft. Vlak voordat hij met zijn stage begint in enkele eeuwenoude gebouwen in Middelburg uit de slaventijd, ontmoet hij de knappe Natasha. Hij weet nog niet welk tumult zijn handelingen zullen veroorzaken. Rolpatronen uit de slaventijd Curaçaos Bloed gaat over integratie en tolerantie en hoe rolpatronen uit de slaventijd daar nog steeds invloed op uitoefenen. Het gaat ook over de verwerking en omarming van het slavernijverleden. Eindelijk weer een boek van Curaçaose hand. Het speelt zich af in het heden, en durft in te gaan op de sociaal-maatschappelijke complicaties van de integratie. De auteur Eardly van der Geld is 54 jaar, geboren op Curaçao en opgegroeid op Curaçao en in Suriname. Hij woont al 35 jaar in Nederland en is voorzitter van Stichting Cultureel Erfgoed Caribisch Gebied en Nederland. Hij ijvert al meer dan vijfentwintig jaar als vrijwilliger in Tilburg voor maatschappelijke en economische verheffing van de Antilliaanse doelgroep. Historisch besef vindt hij cruciaal voor de broodnodige integratie in Nederland. Verder is hij medeoprichter van project Direkshon, medepublicist van ‘Een gemeenschappelijke strijd/Tweede Wereldoorlog in de West’ en medecoördinator van het project Digitalisering Fotoarchief Fraters van Tilburg.
Door redactie op woensdag 7 november 2012
De gemeente Tilburg heeft verschillende regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Maar waar kom je écht voor in aanmerking? Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten of ze in aanmerking komen voor een vergoeding. Ook onder de Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers blijkt dat de specifieke regelingen vaak per toeval en via mond-tot-mondreclame bekend worden. Daardoor blijven veel financiële mogelijkheden onbenut voor hen die het juist hard nodig hebben. Zoals voor mensen met een uitkering of laag inkomen, alleenstaande ouders met schoolgaande kinderen, ouderen met een klein pensioentje of alleen AOW. Gebruikersvriendelijke website Sinds kort heeft de gemeente Tilburg de gebruikersvriendelijke website ‘berekenuwrecht.nl’ waarop Tilburgers kunnen kijken of ze in aanmerking komen voor een gemeentelijke vergoeding. Op de site kan iedereen anoniem een aantal vragen invullen over zijn inkomen, vermogen en gezinssituatie. Aan de hand van de antwoorden wordt duidelijk of iemand recht heeft op een vergoeding. Het kost hooguit tien minuten om de complete vragenlijst in te vullen. Het eindresultaat is een helder overzicht van alle mogelijke vergoedingen. Voor alle Tilburgers met een laag inkomen De website is vooral bedoeld voor Tilburgers die op basis van hun laag inkomen en vermogen aanspraak denken te kunnen maken op een financiële vergoeding van de gemeente. Uiteraard kunnen ook familieleden, kennissen en medewerkers van hulpverleningsorganisaties testen of iemand in aanmerking komt voor een vergoeding. Vervolgstappen U kunt de berekening van het programma uitprinten en meesturen met een aanvraagformulier, of meenemen naar een afspraak met een gemeentemedewerker. Let op: het programma heeft niet altijd gelijk! In uw situatie kan het soms net iets anders liggen. Zie de uitkomst dus als een eerste stap om te kijken wat mogelijk is en actie te ondernemen. Website onder de aandacht brengen BAAT, die sinds kort deel uitmaakt van het Platform Sociale Zekerheid Tilburg, steunt dit initiatief van harte en vraagt ook aan de verschillende Antilliaanse- en Arubaanse organisaties om deze site onder aandacht te brengen van hun achterban.
Door redactie op woensdag 26 september 2012
De gemeente Tilburg wil dat iedereen mee kan doen aan de vele leuke, leerzame en gezonde activiteiten in de stad. Dus ook wie wat minder te besteden heeft. Daarom is er de “Meedoenregeling”: een cadeautje van 70 euro voor minima om leuke dingen te doen. De nieuwe regeling ging in op 1 september. De regeling is voor alle inwoners van de gemeente Tilburg die rond moeten komen van een minimum inkomen. Om in aanmerking te komen geldt naast het inkomen ook een grens voor het spaargeld dat iemand mag bezitten. Als iemand binnen de regeling valt, doen de partner en thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar ook mee. Ook werkenden komen in aanmerking De regeling geldt niet alleen voor mensen met een bijstands- of andere uitkering. Ook werkenden met een minimumloon onder de 110 procent van de bijstandsnorm komen in aanmerking. Ongeveer 600 Tilburgse huishoudens van Antilliaanse en Arubaanse afkomst komen in aanmerking voor deze regeling. Extra geld voor kinderen Een kind kan naast de 70 euro van de Meedoenregeling ook een extra vergoeding krijgen om te sporten of muziek-, dans- of toneelles te kunnen volgen. Voor sportactiviteiten bedraagt de totale vergoeding (inclusief de bijdrage van de Meedoenregeling) maximaal 250 euro en voor culturele activiteiten (dans, muziek, toneel) 350 euro. Je kunt de extra vergoeding aanvragen bij Stichting Leergeld. Aanvragen Inwoners met een bijstandsuitkering hebben in de eerste week van september een boekje met het aanbod toegestuurd. Andere geïnteresseerden kunnen het boekje aanvragen via www.tilburg.nl/meedoenregeling of via telefoonnummer 14 013. Voor meer informatie: www.tilburg.nl/meedoenregeling
Door redactie op woensdag 19 september 2012
Ondanks de aantoonbare positieve resultaten die het project “Jongerenwerk op Antilliaanse Maat” afgelopen jaren heeft behaald, houdt het eind 2012 op te bestaan. Belangrijkste reden hiervoor is dat het Rijk en de gemeente Tilburg geen geld meer beschikbaar stellen voor specifieke projecten voor Antillianen. BAAT en baat013.nl spraken onlangs met Rogier van Luxemburg, de jongerenopbouwwerker en drijvende kracht achter het geheel. Tijdens het gesprek kwamen onder andere het verloop van het project, de achterliggende problemen, de geboekte successen, de geleerde lessen en de vervolgstappen aan de orde. Vangnet voor Antilliaanse jongeren Rogier vertelt dat het project “Jongerenwerk op Antilliaanse Maat” in de huidige vorm in 2006 van start is gegaan en is ondergebracht bij de organisatie voor maatschappelijke diensten “De Twern”. Het project biedt professionele ondersteuning en begeleiding op maat aan en fungeert als een soort vangnet voor groepen Antilliaanse jongeren tussen 12 en 26 jaar die in zwakkere sociale omstandigheden verkeren. Hoofddoel van het project is om deze jongeren te stimuleren om mee te doen in de maatschappij. Om dat doel te bereiken richt het project zich vooral op zinvolle vrijetijdsbesteding, opleiding en/of werk. Aansluiten bij de leefwereld Jongerenopbouwwerker Rogier zoekt de jongeren actief op, of jongeren komen naar een centrum. Hij weet de Antilliaanse jongeren te bereiken door aan te sluiten bij hun leefwereld en een goede werk- en vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. Hij heeft vanuit zijn deskundigheid en visie inzicht in hun vragen en de problemen en zoekt samen met hen naar mogelijke oplossingen. Wat zijn de problemen? - De betreffende jongeren vallen in een moeilijke leeftijdscategorie, namelijk van 18 tot en met 26 jaar. - Onder de nieuwkomers zijn veel Antilliaanse jongeren die totaal onvoorbereid en zonder van te voren opvang te regelen in het vliegtuig zijn gestapt en op de bonnefooi naar Nederland zijn gekomen. - In Nederland aangekomen hebben ze geen vaste verblijfplaats. - Het gaat vaak om zeer laagopgeleide jongeren die de Nederlandse taal slecht beheersen met alle negatieve gevolgen van dien. - In de meeste gevallen hebben ze geen werk en geen inkomen, maar wel schuld(en). - Ze hebben aanpassingsproblemen en ook moeite met de relatief complexe Nederlandse samenleving. - Een realistisch zelfbeeld ontbreekt vaak bij deze groep jongeren. Kortom, alles wijst erop dat deze jongeren specifieke problemen hebben die om een specifieke aanpak vragen. Helaas wordt daar nu van afgestapt. Dat kan leiden tot nieuwe problemen. Begrip en aandacht voor de problematiek De inzet van een jongerenopbouwwerker in het project “Jongerenwerk op Antilliaanse Maat” heeft geleid tot mooie resultaten voor de Antilliaanse jongeren. De kracht van het project is het grote netwerk dat in de loop van de jaren is opgebouwd. Daardoor konden jongeren naar instanties worden toegestuurd, en is er begrip en aandacht gecreëerd voor hun problematiek. Veel jongeren zijn ook werkelijk geholpen. Vertrouwen winnen Belangrijkste les is dat aandacht voor de Antilliaanse jeugd van groot belang is. Ten onrechte wordt de problematiek op het gebied van taalontwikkeling, opleiding/werk onderschat, vooral van de nieuw in Nederland gekomen jongeren. Voor inzet op deze doelgroep is een kennis van de cultuur en achtergrond essentieel. Op het moment dat hulp aan Antilliaanse jongeren wordt ingebed in het algemene jongerenwerk, is het belangrijk om de kennis en vaardigheden van de werkers up-to-date te houden. Ook het vrijmaken van tijd is essentieel om vertrouwen te winnen en successen te boeken. Het blijft werk op maat. Kennis verdwijnt Rogier vertelt dat de landing is ingezet. Het “Jongerenwerk op Antilliaanse Maat” zocht tot eind augustus Antilliaanse jongeren op, begeleidde ze en verwees ze door naar de voor hen juiste instellingen en locaties. De periode augustus tot en met december staat in het teken van de afronding, de afwikkeling van de lopende gevallen en de overdracht van de taken. Vanaf 1 januari 2013 maken de werkzaamheden en taken van dit project deel uit van de reguliere taken binnen het jongerenwerk R-Newt. Rogier vreest dat de nieuwe generieke aanpak de groep niet of heel moeilijk bereikt. De opgebouwde kennis en de vertrouwensrelatie met de groep verdwijnt als hier niets aan gedaan wordt. Zie voor meer achtergrond informatie: - http://baat013.nl/post/2012/07/11/Geen-aandacht-meer-voor-problemen-van-de-Antilliaanse-en-Arubaanse-gemeenschap.aspx - http://baat013.nl/page/over.aspx
Door redactie op woensdag 5 september 2012
        Op 12 september vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. BAAT peilde op straat de stemming onder de Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers. Gaan ze stemmen? Zo ja, op welke partij? En als ze niet aan stemmen waarom niet? De Antilliaanse-Arubaanse Tilburger is zo divers dat het haast onmogelijk is om een eenduidige politieke kleur te herkennen. Daarnaast lijkt de politieke betrokkenheid een directe relatie te hebben met de mate van ‘inburgering’ van de Antilliaanse-Arubaanse Tilburger in Nederland. Hoe meer een Antilliaanse –Arubaanse Tilburger maatschappelijk participeert, hoe groter de politieke betrokkenheid. Wij hebben ook gemerkt dat, net zoals bij de autochtone Tilburgers, de politieke betrokkenheid en het vertrouwen dalende is. Zeer divers De Antilliaanse-Arubaanse Tilburgse gemeenschap is zeer divers. Ze bestaat uit eerste en tweede generatie Antillianen en Arubanen, laaggeletterden, werklozen, HBO-WO studenten, zeer gelovigen, en hoogopgeleiden. Wendell In een kapperszaak in Tilburg spreken wij Wendell. Wendell woont zes jaar in Nederland, is pas afgestudeerd aan de Universiteit en werkzoekend. Wendell gaat zeker stemmen. Hij zweeft nog, maar hij gaat zeker niet op de PVV of SP stemmen. Deze partijen zijn volgens hem te veel gericht op Nederland. Uit de stemwijzer (www.stemwijzer.nl) komen de PvdA en D66 als beste opties naar voren voor hem. Jerry In dezelfde kapperszaak is ook Jerry aanwezig. Jerry is erg resoluut. “Ik ga zeker niet stemmen! De makamba’s zien mij niet als Nederlander dus waarom zou ik meedoen aan hun ding, swa? Alle politici zijn zakkenvullers net zoals op Curaçao. Alleen doen ze het hier iets netter. Of ik stem of niet, het maakt toch niks uit en ze blijven mij toch als een allochtoon zien”. Jerry staat daar niet alleen in. Twee andere klanten knikken mee. Mario In de Heuvelstraat, voor V&D, komen wij Mario tegen. Mario is 68 jaar gepensioneerd, afkomstig uit Bonaire, en is 49 jaar geleden naar Nederland gekomen om in Tilburg te studeren . Hij is 44 jaar getrouwd met een Nederlandse vrouw en vader van vier volwassen kinderen. Mario vertelt dat hij altijd op de PvdA heeft gestemd. Ook deze keer. Hij vindt dat de PvdA in ieder geval tegengas geeft aan de verharding in de maatschappij. Hij vindt de Nederlanders van tegenwoordig totaal anders dan 49 jaar terug toen hij naar Nederland kwam en vriendelijk en warm werd ontvangen. Bij zijn vier kinderen (tweede generatie) ziet hij grote verschillen in de politieke kleur. De twee middelste kinderen (39 jaar en 36 jaar) zijn echte liberalen (VVD) en vinden dat de allochtonen niet moeten zeuren maar werken. De oudste zoon (41 jaar) is lid van GroenLinks en de jongste dochter (33 jaar) stemt D66. Magali In een Chinese toko/restaurant raken wij in discussie met Magali. Magali is een 44-jarige alleenstaande moeder van twee dochters. Magali is zeer betrokken in haar wijk en doet veel vrijwilligerswerk op de school van haar kinderen. Daarnaast werkt ze 24 uur per week als maatschappelijk werkster. Magali heeft meestal op het CDA gestemd. Dit vanwege haar christelijke overtuiging. De afgelopen verkiezing heeft ze op de Christen Unie gestemd. Een goede partij zegt ze, en ook het feit dat er een Antilliaanse op de lijst stond (Cynthia Ortega-Martijn) was voor haar een goede reden om op de Christen Unie te stemmen. Dit jaar doet ze dat weer, zegt ze. Haar dochter, inmiddels ook 18 en stemgerechtigd, kiest ook voor de Christen Unie. Magali vindt het erg jammer dat er dit jaar, zover zij weet, maar weinig kandidaten van Antilliaanse- Arubaanse afkomst zijn die op een verkiesbare plek staan. Zover bekend zijn het de Arubaans-Hindoestaans-Surinaams Tanja Jadnannannsing (vierde plaats PvdA) en Curacoas-Surinaams Ixaro Balootje (negende plaats bij de CU). Lelia Tijdens een Antilliaanse bijeenkomst in een MFA-wijkcentrum in West spreken wij Lelia (Curaçao, 77 jaar). Lelia is op latere leeftijd (69 jaar) naar Nederland gekomen omdat haar kinderen (zeven in totaal) en kleinkinderen inmiddels in Nederland woonden. Lelia zegt helemaal niks van de Nederlandse politiek te weten maar gaat wel stemmen. Haar kinderen hebben haar verteld dat zij op de SP moet stemmen omdat de SP het beste is voor ouderen en de uitkeringen. Daarnaast vindt Lelia, Emile Roemer wel een sympathieke man. Twee van de kinderen van Lelia (Lientjie en Luis) zijn er ook. Luis (logistiek medewerker) stemt SP en Lientjie (schooljuf en moeder van twee studerende zonen) gaat dit jaar ook SP stemmen vanwege de langstudeerboete uit het lenteakkoord. Wat vind jij? Bovengenoemde verhalen geven een beeld van de politieke betrokkenheid, kleur en motivatie van de Antilliaanse-Arubaanse Tilburgers. Twee partijen schijnen weinig kans te maken onder de Antilliaanse-Arubaanse Tilburger, namelijk de PVV van Geert Wilders en de Partij van de Dieren. Wat verder op valt is dat de populariteit van PvdA (of zoals door Wilders genoemd, partij van de allochtonen) onder Antillianen sterk aan het dalen is. Met name onder de groeiende tweede generatie Antillianen en Arubanen lijkt weinig nieuwe aanwas te zijn. Verder lijkt het stemgedrag van de Antilliaanse-Arubaanse Tilburger niet zo gek veel te schelen met die van de autochtone bevolking. Het lijk er sterk op dat sociaal maatschappelijke positie een grotere rol speelt op de politieke betrokkenheid en dan etniciteit. Tot slot, de komende weken zal BAAT regelmatig berichten over de aanstaande Tweedekamer verkiezingen op onze website en Facebook: Beraad-Antillianen-Arubanen-Tilburg. Praat mee en geef jouw mening. Het mag ook in het Papiamentu!