Door redactie op woensdag 20 november 2013
Sírkulo Antiyano Tilburg (S.A.T.) bestaat dit jaar vijftig jaar en is de oudste Antilliaanse vereniging in Nederland. Vandaag het eerste deel over de beginjaren tot en met de jaren tachtig. Morgen volgt het tweede deel, de jaren tachtig tot nu. Wie vandaag de dag in Antilliaanse kringen in Tilburg en daarbuiten de naam S.A.T. laat vallen, bespeurt ongetwijfeld een blik van herkenning. Maar wat S.A.T. nu precies is, vult iedereen verschillend in. Voor de een is het een statig herenhuis aan de Goirkestraat; voor de ander een club voor ontmoeting en gezelligheid in eigen kring. Degenen die het nieuws volgen, koppelen de naam S.A.T. aan de recent gekregen MAAPP Award. MAAPP is een erkenning voor vrijwilligers die zich inzetten voor de Arubaanse of Antilliaanse gemeenschap in Nederland. Vijftigste verjaardag S.A.T. viert op 22 november haar vijftigste verjaardag als vereniging. Bij zo’n heuglijk feit past een stukje historie. Sírkulo Antiyano Tilburg zag het levenslicht als T.A.K., Tilburgse Antilliaanse Kring. T.A.K. werd op 22 november 1963 opgericht door een groep enthousiaste studenten: Marco de Castro, Victor Bareño en Camilio Boekhoudt. ‘Zielsblij met nieuws uit de Antillen’ Filomena Cratsz was secretaris in dat bestuur en herinnert zich de beginperiode nog goed: “We waren studenten die vooral de binding met de toenmalige Nederlandse Antillen wilden behouden en vergroten. In cultureel, maatschappelijk en ook politiek opzicht. In heel Nederland had je maar vijf van dit soort organisaties. Er woonden niet meer dan veertig Antillianen in Tilburg. De vrouw van de bekende burgemeester Becht was onze mentor. Wij betaalden twee gulden contributie per maand en kwamen maandelijks een keer bij elkaar in een zaal boven in café De Roskam aan de Korte Heuvel, bij Engelien en Frans Voskens. Je zorgde ervoor ruim op tijd te zijn, want dan kon je ook kranten uit de Antillen lezen. Dat gebeurde beneden aan de stamtafel. Dat die kranten een maand oud waren, kon ons weinig schelen. Je was zielsblij dat je het nieuws van de eilanden kon volgen. Het waren heel andere tijden, ver vóór het digitale tijdperk.” Leerschool voor jonge studenten Daarnaast was S.A.T. ook bedoeld als leerschool voor de jonge studenten in Tilburg. Zo organiseerde het bestuur een driedaags wetenschappelijk congres over de Nederlandse Antillen ter gelegenheid van het eerste lustrum van T.A.K. In het congresboekje wijst de toenmalige voorzitter, Freddy “Mac” Curiel zijn leden nogmaals op het belang van het zich verenigen: “Ik wil hier gretig van de gelegenheid gebruikmaken om ervoor te pleiten dat we ons bewust worden van de plaats die wij straks zullen moeten gaan innemen in de Antilliaanse gemeenschap.” Coro Canta Antiya Een SAT-symbool dat in die eerste jaren werd opgericht en dat tot op de dag van vandaag tot de verbeelding spreekt, is het koor Coro Canta Antiya. Jopi Hart, Pablo Walter en Papi Mambi waren bekende dirigenten van dit koor dat in heel Nederland en daarbuiten bekend was. Alle Antillianen konden lid worden Eind jaren zeventig begin jaren tachtig vestigden meer Antillianen zich in Tilburg en daarmee kreeg S.A.T. een nieuwe rol. In deze periode werden de statuten van S.A.T. zodanig aangepast dat alle Antilianen, studenten én werkenden, lid konden worden van de vereniging. Niet lang daarna kreeg de verenging van de gemeente Tilburg het pand aan de Goirkestraat toegewezen. Nu S.A.T. eindelijk de beschikking had over een eigen lokaliteit, konden allerlei activiteiten structureel worden aangeboden. Niet alleen schoolse en opvoedkundige activiteiten maar ook activiteiten van sociaal-culturele aard. Eén en al bedrijvigheid Lucio de Windt, bekend onderwijsman en jarenlang S.A.T.-voorzitter, vertelt met veel enthousiasme over deze periode: “Het was de glorietijd van het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. S.A.T. was een en al bedrijvigheid. We hadden in die tijd welgeteld drieëntwintig commissies”. Dat waren kleinere groepen vrijwilligers die verantwoordelijk waren voor een bepaalde activiteit. Zo was Kodide belast met sportactiviteiten; Notisat was verantwoordelijk voor de externe communicatie en er was een zeer productieve theater- en dansgroep. Elke commissie had een eigen voorzitter en secretaris. Leren vergaderen, onderhandelen en besturen “S.A.T. was inderdaad een goede leerschool. Bij S.A.T. heb ik leren vergaderen. Hier heb ik ook leren onderhandelen en besturen,” zegt Roy Pietersz, die tot voor kort gevolmachtigd minister voor Curaçao in Den Haag. Met hem zijn er vele andere prominenten die dankbare herinneringen hebben aan hun functioneren binnen S.A.T. Morgen: deel 2. Wat zijn jouw herinneringen aan SAT? We horen ze graag! Laat je reactie hieronder achter.
Door redactie op woensdag 30 oktober 2013
Andrea (leeftijd) is een Antilliaanse tienermoeder. Zij vertelt: “Mijn moeder was erg trots toen ik in juni 2008 te horen kreeg dat ik geslaagd was voor mijn VWO-examen. Ook de hele familie, vrienden en kennissen waren trots en hoopvol met betrekking tot mijn toekomst als student in Nederland. Het KLM-ticket was geboekt en mijn inschrijving aan de Universiteit van Amsterdam was geregeld. Ik zou in augustus 2008 vertrekken om aan een rechtenstudie van vier jaar en een nieuwe fase in mijn leven te beginnen. Mijn wereld stortte in In juli 2008 ontdekte ik mijn zwangerschap. Ongelukje? Welnee, met alle mogelijke anti conceptie methodes is een ‘ongelukje’ anno nu niet te verklaren. Ongepland, dat wel. Een verschrikkelijk slechte timing, dat ook. Mijn wereld stortte in. Hoe moest ik dit aanpakken? Wilde ik wel moeder worden en was ik daar klaar voor? Het antwoord op beide vragen was nee. Ik wilde nog geen moeder worden en ik was er helemaal niet klaar voor. Toch naar Nederland vertrokken Toch besloot ik om de zwangerschap voort te zetten. Ik kon mijn beslissing niet uitleggen: ik had geen middelen om een kind mee groot te brengen en wist niet hoe ik het ouderschap kon combineren met mijn studie. Die ik beslist voort wilde zetten. Het was mijn intuïtie die een voor de hand liggende abortus tegenhield. Ik wilde de euforie van mijn trotse familieleden niet verpesten en zonder iemand over mijn zwangerschap te vertellen ben ik naar Nederland vertrokken om aan mijn studie te beginnen. Zoeken naar opvang Terwijl ik mijn boekenlijst online bestelde en met overige studie gerelateerde zaken bezig was, onderzocht ik de mogelijkheden voor opvang van zwangere vrouwen. In de eerste week in Nederland heb ik kennis gemaakt met het Leger des Heils, FIOM, De Bocht en nog vele andere organisaties die zich inzetten voor zwangere vrouwen. Overal haalde ik informatie over hoe ik mijn studie zou kunnen combineren met het ouderschap. Rust gevonden in Tilburg Ik besefte dat er geen reden was voor paniek en dat het spreekwoord ‘waar een wil is, is een weg’ inderdaad iets betekende. Door mijn positieve instelling en dankzij de beschermengeltjes op mijn schouder gingen deuren voor mij open. Ik heb het mooie studentenleven in Amsterdam waar ik van droomde achter me gelaten en heb in Tilburg de rust gevonden die ik graag aan mijn kind wilde bieden.” De naam van Andrea is om privacy-redenen gefingeerd.
Door redactie op woensdag 11 september 2013
De Curaçaose schrijver Joseph (Jopi) Hart is even in Nederland om zijn nieuwe roman ‘Verkiezingsdans’ onder de aandacht te brengen. Op 15 september doet hij dat in Tilburg. En hij is blij om weer in Tilburg te zijn: “I love the place.” Een interview. Jopi Hart werkte aan het begin van zijn carrière als leraar Engels in Tilburg. Onder meer op het Theresia Lyceum. Hij ziet overeenkomsten tussen Tilburg en Curaçao: “Neem nou het Carnaval. Tilburgers én Antillianen zijn er dol op. En de sfeer in Tilburg is gemoedelijk. Wij Antillianen voelen ons hier op ons gemak. Je maakt gemakkelijk vrienden. Ik spreek zelfs Tilburgs!” Wat later in het gesprek wordt bevestigd als hij het woord ‘schuppen’ gebruikt in plaats van ‘schoppen’. Uitzichtloze situaties Toch bleef Hart destijds niet in Tilburg. “Curaçao trok heel hard. Ik ben een nationalist, begaan met mijn eiland, en met de wijk Otrobanda.” Zijn nieuwe boek ‘Verkiezingsdans’ speelt zich dan ook helemaal af op Curaçao. Wie het leest, heeft de neiging droevig te worden van de uitzichtloze situaties die Hart beschrijft: armoede, drugs, afwezige vaders, mishandeling, vriendjespolitiek… Is Hart somber over de toekomst van Curaçao? Er is hoop voor Curaçao “Nee”, zegt hij stellig. “Ik ben niet somber, omdat er op Curaçao veel mensen zijn met kennis van zaken, die echt begaan zijn met het eiland. Zij doen hun best om dingen te verbeteren.” Hij noemt als voorbeeld Bernard Whiteman, minister van Volksgezondheid. “Die is volkomen onkreukbaar. Als ik hem zie, dan heb ik vertrouwen in Curaçao. En hij is een oud-leerling van mij, hè.” Ook een stichting als SEDA die opkomt voor de belangen van de Curaçaose vrouw doet goed werk. “Door zulke mensen en instanties heb ik hoop voor het eiland.” Hoofdpersoon boek is een idealist Hart wil overigens wel wat rechtzetten. “Mijn boek is niet alleen maar somber. Ja, hoofdpersoon Matthew Bartels heeft een moeilijke jeugd gehad. Maar hij is een idealist, heeft een visie en draagt die uit. Hij komt in de politiek en kan dan zijn idealen verwezenlijken. Het is moeilijk, want ook hij wordt geconfronteerd met corruptie. Maar het is mogelijk.” Oud & Nieuw op de Pontjesbrug Zijn ogen beginnen te glimmen als hij praat over 31 december. “Heb je wel eens Oud & Nieuw gevierd op de Emmabrug, de pontjesbrug op Curaçao? Daar heerst dan een saamhorigheid om u tegen te zeggen. Het ‘wij-gevoel’ ís er op Curaçao. Maar je hebt een Matthew nodig om het eruit te trekken. En het moet eerst slechter worden voordat het beter wordt. Echt, het wordt beter! Door goede mensen komen we eruit. Mijn boek eindigt dan ook positief.” Hij verheugt zich op de bijeenkomst in Tilburg op 15 september. “Ik ga mijn boek presenteren en er uit voorlezen. Maar ik hoop vooral dat er veel vragen komen vanuit de zaal.”   Kom ook naar de boekpresentatie ‘Verkiezingsdans’    Wanneer: zondag 15 september van 14:00 - 17:00 uur Waar: Sirkulo Antiyano Tilburg (SAT), Goirkestraat 80 in Tilburg Muzikale omlijsting: Rudy Emerenciana Entree: gratis. Wel even aanmelden bij info@baat013.nl Joseph (Jopi) Hart (Bonaire, 1940) was leraar Engels (Havo/VWO en    Universiteit van de Nederlandse Antillen). Na zijn pensionering wijdde hij zich volledig aan het schrijven. Hij publiceerde Entrega (2000), een bundel gedichten, en de romans Election Dance (2006) en The Yard (2010). Joseph Hart schreef Verkiezingsdans (2013) in het Nederlands. Hij beschouwt de roman als het Nederlandstalige origineel van Election Dance.
Door redactie op woensdag 31 juli 2013
Elke vrijdagavond kunnen Caribische Amsterdammers vanaf 19.00 uur afstemmen op Radio ‘Bos di Sabana’, die vanuit een studio in Amsterdam muziek, nieuws en interessante discussies uitzendt. Tilburgers kunnen de zender beluisteren via het internet. Dit radioprogramma is een initiatief van Stichting Sabana, de Amsterdamse zusterberaad van BAAT. Het hoofddoel van Stichting Sabana is het stimuleren van participatie onder de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap in Amsterdam. Door relevante informatie te verstrekken via het radioprogramma, wil de stichting haar achterban de juiste hulpmiddelen geven om mee te kunnen doen in de maatschappij. Voertaal hoofdzakelijk Papiamentu De voertaal van het radioprogramma is hoofdzakelijk Papiamentu, de taal van de benedenwindse eilanden. Onderwerpen die regelmatig voorbij komen zijn politiek, werk en inkomen, onderwijs en gezondheid, maar ook vrijetijdsbesteding. Correspondenten uit Curaçao en St. Maarten Het programma bestaat uit verschillende vaste onderdelen. Onderdelen die wekelijks naar voren komen zijn nieuws van correspondenten uit Curaçao en St. Maarten en Caribische muziek. Regelmatig worden gasten uitgenodigd om te komen praten over interessante onderwerpen. Het programma wordt afgesloten met de Ora di Sorpresa (‘verrassingstijd’). Hier behandelt de voorzitter van Stichting Sabana, Ostrid Servinus, op een luchtige manier diverse thema’s. Slavernijherdenkingsjaar In het kader van het slavernijherdenkingsjaar heeft het programma een speciale serie: ‘Magazina 150 aña abolishon di Sklabitut’. Dit programmaonderdeel focust voornamelijk op de Antilliaanse elementen in dit herdenkingsjaar. Zo zal zangeres Izaline Calister de komende weken spreken over haar voorstelling ‘Geen liefde zonder vrijheid’. Vrijwilligers Radio’ Bos di Sabana’ wordt ondersteund door een enthousiast team van vrijwilligers die zich hiervoor elke week inzetten. Met een kleine subsidie, sponsoring en samenwerkingsverbanden draagt Stichting Sabana de kosten van de uitzendingen. Luisteren Luisteraars in Amsterdam kunnen via de kabel (103.8 ) en ether (105.2) de uitzendingen ontvangen. De uitzending is ook elke vrijdag tussen 19.00 en 22.00 uur live te beluisteren op: http://salto.nl/streamplayer/radio/razo_live.asp. Contact De studio is bereikbaar op nummer 020-737 1619 en de redactie via de hoofdredacteur Marlon Reina op e-mail m.reins@simpla.nl.
Door redactie op woensdag 17 juli 2013
Vrijdag 19 juli barst de Tilburgse Kermis weer los. Met een 4,5 kilometer lang lint door het centrum en 240 attracties is dit de grootste kermis van de Benelux. De kermis trekt ieder jaar meer dan een miljoen bezoekers en is daarmee een van de best bezochte evenementen van Nederland. De kermis wordt op zondag 28 juli met vuurwerk om 23.00 uur afgesloten. Caribbean Night Op donderdag vindt de Caribbean Night plaats. De hele avond staat in het teken van Caribische warmte en gezelligheid. Salsa en Caribische muziek, daar kun je voor terecht op het Pieter Vreedeplein. Vanaf 17.00 uur start het programma met de Recruitz Band uit Aruba en het New Latin Project uit België. De rest van de avond worden we nog verblijd met dj Geraldo el Maestro, Caribische brassbands en salsaworkshops van Salsipuedes. De Recruitz Band is een jonge band ,die een jaar geleden is opgestart. De band bestaat uit jonge Arubaanse muzikanten die in Nederland wonen en studeren. Hun genre bestaat uit Soca, Zouk, Reggae en Arubaanse carnavalsmuziek. http://www.detilburgsekermis.nl
Door redactie op woensdag 19 juni 2013
Net als andere jaren wordt op Aruba ‘Fiesta di San Juan i Dera gai’ dit jaar weer groots gevierd. De Arubanen in Nederland laten dit feest ook niet aan zich voorbij gaan. Zij komen zondag 23 juni massaal naar Tilburg om hun ‘Fiesta di San Juan’ te vieren. Dera Gai is een Arubaans folkloristisch feest. Het wordt op Aruba ieder jaar op 24 juni gevierd. Andere namen voor dit feest zijn: Deramento di Gai, Fiesta di San Juan of Dia di San Juan. Folkloristisch feest Eigenlijk zijn het twee aparte feesten die op Aruba in de loop der tijd zijn samengevoegd. Oorspronkelijk was Dera Gai (Sint-Johannesdag) een oogstfeest van de Indianen. Later, na de komst van de Europese missionarissen, kreeg het verhaal een andere draai. De katholieke kerk voegde het toen samen met de viering van de geboortedag van Johannes de doper (San Juan/St. John). Dansen, zingen, eten Het feest wordt in veel landen over de hele wereld gevierd, maar overal verschillend en vaak gebaseerd op bijgeloof. Alleen op Aruba gebeurt dat dansend, zingend en etend. Kom zondag ook naar Tilburg In Nederland organiseert de stichting Nos Baranca het feest. Dis is de plaatselijke belangenorganisatie van Arubanen in Tilburg. Het feest is in Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2 in Tilburg, en duurt van 13:00 uur tot 18:00 uur. In de voorverkoop kost en toegangskaarten 12 euro en aan de deur betaal je 17 euro. Kinderen van 6 t/m 11 jaar mogen voor 5 euro naar binnen.
Door redactie op woensdag 12 juni 2013
Veel mensen vinden het moeilijk om hun administratie thuis op orde te houden. Ze vinden het een gedoe, die papierwinkel. Herkenbaar? Wie graag hulp wil bij het op orde krijgen en houden van de eigen administratie, kan gratis een beroep doen op Thuisadministratie Tilburg. Thuisadministratie Tilburg is een initiatief van Contour De Twern en Humanitas voor alle inwoners van de gemeente Tilburg. Of u nu een goede ordening wilt maken in uw papierwerk, of juist meer inzicht wilt krijgen in uw inkomsten en uitgaven: voor beide vragen biedt Thuisadministratie een oplossing. Misschien heeft u aan één bezoek voldoende, of wordt u een half jaar lang regelmatig begeleid door een vrijwilliger. Hoe vaak en u lang, dat bepaalt u samen met de Thuisadministratie. Het gaat erom dat u zelf weer grip heeft op uw (financiële) situatie. Hulp bij u thuis Vrijwilligers en professionals van de Thuisadministratie komen bij u thuis. Samen met u zoeken ze de papieren uit en gooien weg wat weg kan. Wat overblijft wordt op onderwerp gesorteerd. De vrijwilligers en professionals hebben geheimhoudingsplicht. Sorteren, ordenen en opbergen De werkwijze van Thuisadministratie is opgedeeld in twee fasen: ordening en nazorg. De medewerker van Thuisadministratie helpt u met sorteren, ordenen en opbergen van uw zaken. Vanuit de geordende administratie wordt een financieel overzicht gemaakt en doen zij een check bij berekenuwrecht.nl. De medewerker adviseert u op welke diensten, regelingen, verzekeringen of voorzieningen u recht heeft. Hulp bij formulieren invullen Als dat nodig is, krijgt u ook nazorg. Als u hulp nodig heeft met het invullen van formulieren verwijst de medewerker u door naar de formulierenhulp. In samenwerking met andere instanties worden uw spoedeisende zaken behandeld met bijvoorbeeld Bureau Schuldhulpverlening. Twee organisaties bundelden diensten Thuisadministratie en Formulierenhulp zijn kosteloze diensten van de Humanitas en Contour de Twern. Deze twee organisatie hebben per 1 juni 2013 hun diensten gebundeld en ondergebracht in een dienst met een gezamenlijk doel. Er is nu één meldpunt voor al uw zaken en vragen. U hoeft zich niet meer apart bij Humantas of Contour de Twern aan te melden. Aanmelden via de website Wilt u gebruik maken van Thuisadministratie? Meldt u dan aan via de website www.thuisadministratie.info of neem contact op met de coördinatoren van Thuisadministratie MFA Het Spoor , telefoon 013-542 16 64.
Door redactie op woensdag 29 mei 2013
De transport en logistiek sector in Tilburg is ‘booming’. Dit ondanks de moeilijke tijden die de transport en logistiek sector op dit moment doormaakt. In Tilburg, het Transport en Logistieke ‘kruispunt’ van Nederland, blijft de sector komende jaren groeien met toenemende werkgelegenheid en ontplooiingskansen. Florent Claassen, geen Antilliaan maar wel fan van Bonaire, is directeur van Claassen Transport en Logistiek en tevens voorzitter van de Platform Transport en Logistiek regio Tilburg. Hij leidt ons rond door zijn bedrijf en de op- en overslagruimten. In dit nieuwe complex is veel aandacht besteed aan leefklimaat, energieconsumptie en duurzaamheid. Mooie toekomstperspectieven Claassen praat vol vuur over zijn sector en is positief over de toekomstperspectieven voor de Transport en Logistiek (T&L)-sector in Tilburg. Hij wijst op de innovatieve kracht en professionalisering van de sector. Het beeld van noeste arbeid en slechte arbeidsomstandigheden ligt volgens hem ver in het verleden. Werk van chauffeurs aangenaam Moderne vrachtwagens met luxe cabines vol met moderne en slimme instrumenten maken het werk van de chauffeurs aangenaam. Innovatieve hulpmiddelen maken het laden en lossen van vrachtwagens snel en gemakkelijk. De op- en overslagruimten zijn tegenwoordig aangenaam en schoon. Discipline en motivatie De Transport en Logistieke sector is een tijdkritische sector. ‘Tijd is geld’ geldt in deze sector meer dan in andere sectoren. Alles moet goed op elkaar worden afgestemd. Werken in de T&L-sector betekent dan ook veel discipline en motivatie. Werkmentaliteit Over de werkmentaliteit van de huidige generatie is Claassen gematigd positief. Hij maakt vaak mee dat jongeren te laat op het werk verschijnen of soms helemaal niet meer komen opdagen. Daarnaast zegt hij, zonder te willen generaliseren, dat sommige een laag arbeidsethos hebben. Hij zegt: “Ik ben zelf ook jong geweest en besef dat deze jongeren af en toe verzuimen hun verantwoordelijkheid te nemen. Daar kan ik mee leven. Maar te vaak zie ik dat het volledig uit te hand loopt. Ze claimen hun rechten maar vergeten dat ze plichten hebben naar hun werkgever en collega’s. Maar als je serieus wil werken in een van de mooiste sectoren in Tilburg zijn er volop kansen”. Platform Transport & Logistiek Florent Claassen is naast directeur van zijn bedrijf ook voorzitter van het Platform Transport & Logistiek Tilburg. Een initiatief van onderwijs, overheid, kenniscentrum VTL en logistieke ondernemers uit de regio Tilburg. Zij hebben hun krachten gebundeld om een aantal doelen te bereiken: · Verbeteren van het imago van Transport & Logistiek sector; · Regio Tilburg als logistiek hotspot op de kaart houden; · Het jaarlijks organiseren van een Logistieke dag; · Transport & Logistiek onder de aandacht brengen van jongeren. 2 juni open dag Wil je de transport en logistieke bedrijven in Tilburg met eigen ogen zien en ervaren wat het is om hier te werken? Op 2 juni wordt de dag van Transport en Logistiek in Tilburg georganiseerd. 52 bedrijven presenteren zich van 11:00 – 16:00 op industrieterrein de Katsbogten. Meer informatie Meer weten over de T&L-sector? Kijk voor leuke filmpjes op de site van Transport en Logistiek Tilburg. ROC Tilburg biedt ook een MBO opleiding Transport en Logistiek.
Door redactie op zondag 12 mei 2013
Het bestrijden van overgewicht bij jongeren is één van de speerpunten in het Tilburgse gezondheidsbeleid. Dat zegt wethouder Marjo Frenk in de Tilburgse Koerier van 2 mei. Daarom wil zij gezond gewicht onder jongeren stimuleren en de aanpak van overgewicht versterken. Dat doet ze door aan te sluiten bij het landelijk initiatief Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). De wethouder wil overgewicht bij jongeren wijkgericht aanpakken. Want de ene wijk is de andere niet. Verschillen in typen bewoners of inrichting van de wijk vragen om een verschillende aanpak. Daarbij zijn altijd meerdere partijen betrokken: GGD, scholen, ouders, Centra voor Jeugd en Gezin, en sportverenigingen. De kunst is om tot een vorm van samenwerking te komen die tot synergie leidt. Overgewicht is belangrijk volksgezondheidsprobleem De afgelopen twintig jaar is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld. Intussen is ruim 14 procent van de jongens en 17 procent van de meisjes tussen 4 en 15 jaar te zwaar. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal toenemen. Ongeveer 3 procent van de kinderen en jongeren heeft ernstig overgewicht (obesitas). Landelijk zijn er dus meer dan 360.000 kinderen te zwaar, en zijn er bijna 75.000 kinderen met ernstig overgewicht. Daarom is preventie belangrijk. Meerdere oorzaken voor overgewicht De belangrijkste oorzaken van overgewicht en zwaarlijvigheid bij kinderen zijn niet eenduidig. Het gaat vaak om een combinatie van een aantal aspecten, zoals voeding en slechte eetgewoonte, gebrek aan lichaamsbeweging, genetische aanleg en negatieve invloeden van de sociaal-economische omgeving. Overgewicht bij kinderen nu leidt later tot gezondheidsproblemen Overgewicht en obesitas op jonge leeftijd heeft niet alleen gevolgen voor het uiterlijk. Bijna 80 procent van de kinderen met overgewicht heeft er op volwassen leeftijd nog steeds last van. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals een te hoog cholesterol gehalte of hart- en vaatziekten. Maar ook op jonge leeftijd kan een kind met overgewicht al te maken krijgen met diabetes en gewrichtsklachten. De gezondheidsrisico’s lopen op naarmate iemand langer te dik is. Antilliaanse en Arubaanse kinderen vaak te dik Uit onderzoek blijkt dat overgewicht en obesitas onder allochtone kinderen veel meer voorkomt dan bij autochtone kinderen. Vooral bij kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Antilliaanse en Arubaanse kinderen zijn ook vaak te dik. Maar dat is nooit specifiek gemeten zodat er geen cijfermateriaal beschikbaar is. Obesitas en overgewicht bij kinderen op Aruba en Bonaire De Arubaanse minister van gezondheidzorg en sport, Richard Visser, is een van de voortrekkers in de wereld als het gaat om obesitas bij kinderen. Hij deed onderzoek naar obesitas onder kinderen op Aruba en Bonaire. Hij constateerde dat obesitas onder Arubaanse kinderen hoger was dan onder Bonairiaanse kinderen. Een van de redenen is dat Aruba relatief meer fasfoodrestaurants heeft dan Bonaire. Richard Visser: “Maar het onderzoek bewijst dat overgewicht niet alleen met fastfoodketens te maken heeft. De ketens versnellen het wel, maar het zijn vooral de lifestyle-ideeën die geïmporteerd worden door reclame die voor overgewicht zorgen.” Richard Visser is vastbesloten om de overgewichtproblematiek in de wereld en op Aruba in het bijzonder aan te pakken. Dit heeft geleid tot de ‘Aruba Declaration on Obesity.’
Door redactie op zondag 12 mei 2013
De Gemeente Tilburg heeft verschillende regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Veel Tilburgers met een laag inkomen laten echter nog veel geld liggen doordat ze geen gebruik maken van de minima-regelingen. Dat is jammer. Het kan ze net een zetje geven om zich prettiger of beter te voelen. Volgens wethouder Auke Blaauwbroek van Armoedebeleid laten ook Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers met een minimum inkomen geld liggen. Ze doen om uiteenlopende redenen geen beroep op het geld dat de gemeente voor hen heeft gereserveerd. Gevolg hiervan is dat veel financiële mogelijkheden onbenut blijven voor hen die het juist hard nodig hebben. Denk aan mensen met een uitkering of laag inkomen, alleenstaande ouders met schoolgaande kinderen, ouderen met een klein pensioentje of alleen AOW, etc. Redenen waarom minima geen gebruik maken van de minimaregelingen In november hield BAAT een bijeenkomst met een deel van de achterban waarbij de vraag centraal stond waarom Antilliaanse en Arubaanse minima geen gebruik maken van de inkomenondersteunende regelingen. Tijdens deze bijeenkomst kwamen een aantal redenen naar voren. 1. Veel mensen weten niet waar ze recht op hebben. Ze kennen die regelingen niet en kunnen slecht de weg vinden in het oerwoud van gemeentelijke regelingen om hun inkomen aan te vullen.     2. Er is een grote groep die denkt niet voor de regelingen in aanmerking te komen. 3. Mensen willen niet afhankelijk zijn van de gemeente. 4. Mensen laten zich afschrikken door de verwachte papieren rompslomp bij de aanvraag.     5. Mensen schamen zich en zijn te trots om zich publiekelijk aan te melden voor gemeentelijke voorzieningen. Gebruikersvriendelijke website ’Bereken uw recht’ De gemeente Tilburg heeft een gebruikersvriendelijke website ‘berekenuwrecht.nl’. Daarop kunnen Tilburgers kijken of ze in aanmerking komen voor een gemeentelijke vergoeding. De website is vooral bedoeld voor Tilburgers die op basis van hun lage inkomen en vermogen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding van de gemeente. Uiteraard kunnen ook familieleden, kennissen en medewerkers van hulpverleningsorganisaties op de site testen of iemand in aanmerking komt voor een vergoeding. Laat geen geld liggen BAAT roept Antilliaanse en Arubaanse minima op om geen geld te laten liggen waar ze recht op hebben. Maak gebruik van de inkomensondersteunende regelingen, en wees geen dief van je eigen portemonnee. Laat geen geld liggen dat voor jou gereserveerd is.