Door redactie op woensdag 9 april 2014
Tilburgers die recht hebben op de Meedoenregeling kunnen met korting naar Festival Mundial. Drie dagen naar het Festival kost dan maar 10 euro. Koop je entreekaart wel vóór 27 juni. Festival Mundial vindt plaats op 27, 28 en 29 juni in de Spoorzone. Via de Meedoenregeling kun je maximaal twee kaarten per persoon kopen. Dagkaarten zijn niet via de Meedoenregeling te koop. Partner of kinderen met een Meedoenregeling kunnen ook kaarten kopen. Kinderen tot twaalf jaar mogen onder begeleiding van een volwassene gratis naar binnen. Je kunt je kaartjes kopen bij VVV Tilburg, Mundial Productions, de bibliotheken Noord, Reeshof, Centrum en 013. Wat is de Meedoenregeling? Iedereen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum komt in aanmerking voor de activiteiten van de Meedoenregeling. Dat is voor gehuwden € 1.670,- netto per maand. Met de Meedoenregeling kunnen deelnemers kiezen uit meer dan tweehonderd activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Het budget is 100 euro per persoon per kalenderjaar. Op www.tilburg.nl/meedoenregeling staan de mogelijke activiteiten en voorwaarden waaraan deelnemers moet voldoen. Iedereen die voor de regeling in aanmerking komt, krijgt een boekje met een overzicht van de activiteiten. Meer informatie: www.tilburg.nl/meedoenregeling www.festivalmundial.nl
Door redactie op donderdag 20 maart 2014
PvdA, jarenlang de grootste partij in de gemeente Tilburg, kreeg bij de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen een enorme dreun en ging van elf naar vijf zetels. D66 daarentegen won flink en is met negen zetels (vier in 2010) in één klap de grootste partij. Lijst Smolders (LST) komt in één keer met vijf zetels in de Tilburgse raad en de SP klom van vier naar zes zetels. Het verlies van de PvdA sluit aan op de landelijke trend, de partij verloor in bijna alle gemeenten. In Tilburg is het verval (minus 6 zetels) erg groot. Vier jaar geleden verloor de PvdA in sommige steden ook al, maar in Tilburg bleef de partij groot. Het lijkt erop dat onder andere het vertrek van enkele bekende PvdA gezichten, zoals Jan Hamming en Marieke Moorman, de partij flink wat zetels heeft gekost. D66 de grootste in Tilburg Dat D66 de grootste partij werd, sluit ook aan bij de landelijke trend. De kiezers lijken regeringspartijen PvdA en VVD af te rekenen op het onvermogen om uit de crisis te komen. De SP en LST volgen De SP maakte een sprong van vier naar zes zetels en nam de tweede plaats in. LST van Hans Smolders keert na vier jaar afwezigheid terug in de Tilburgse politiek en is met haar vijf behaalde zetels de derde grootste partij van Tilburg geworden. Veel deelnemende partijen in Tilburg Voor VVD en CDA waren de druiven in Tilburg erg zuur, met hun verlies van respectievelijk 2 en 1 zetel. TROTS pakte niet de verwachte en gehoopte winst en zakte van drie naar één zetel. Verder viel het op dat de versnippering in Tilburg volledig was. Bijna alle deelnemende partijen behaalden minstens één zetel. De opkomst in Tilburg Landelijk maakte 54,1 procent van de kiezers de gang naar de stembus. De kiesgerechtigden in Tilburg waren niet zo stemlustig. Slechts 44,9 procent trok naar het stemlokaal. Dat is fors onder het landelijke gemiddelde. Zetelverdeling Partijen 2014 2010 PvdA 5 11 VVD 5 7 CDA 5 6 D66 9 5 GL 4 4 SP 6 4 TROTS 1 3 TVP 2 3 VSP 1 1 VT 1 1 OPA 1 - LST 5 - TOTAAL 45 45
Door redactie op woensdag 12 maart 2014
De populariteit van de gemeentepolitiek beleeft een historisch dieptepunt. Het onderzoeksbureau TNS Nipo verwacht dat op 19 maart maar de helft van de kiesgerechtigden naar de stembus gaat. Het laagste opkomstpercentage ooit. De interesse van Antillianen en Arubanen is niet gepeild, maar ook de belangstelling in deze groep lijkt laag. Ter vergelijking: bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was het opkomstpercentage Antillianen in Amsterdam 26 procent. Waarom Antillianen en Arubanen niet stemmen Antillianen en Arubanen die niet van plan zijn om te gaan stemmen geven als belangrijkste redenen op dat: de (gemeente)politiek ver van hen afstaat; ze het gevoel hebben dat ‘de politiek toch niet luistert’. Daardoor hebben ze geen vertrouwen in de politiek in het algemeen en de gemeentepolitiek in het bijzonder; ze te weinig van lokale politiek en partijen weten om te gaan stemmen; ze geen vertrouwen hebben dat gemeenten hun nieuwe taken op het gebied van zorg en werk aankunnen; ze vinden dat hun stem er toch niet toe doet na de verkiezingen. Blanco stemmen Ook zeggen Antillianen en Arubanen dat ze niet of blanco stemmen uit protest en onvrede over het gevoerde beleid dat hen raakt en de gang van zaken daaromheen. Een blanco stem is een ongeldige stem. Het telt wel mee in de opkomstcijfers, maar heeft geen enkele invloed op de verkiezingsuitslag. Een blanco stem heeft dus uitsluitend een symbolische betekenis. Lokale verkiezingen nog nooit zo belangrijk Nog nooit zijn lokale verkiezingen zo belangrijk geweest. In 2015 krijgen de gemeenten de jeugdzorg, de zorg voor mensen met een beperking en mensen die buiten het arbeidsproces staan in hun pakket. Dat takenpakket moet de gemeente uitvoeren voor minder geld dan er door andere overheden aan werd besteed. Het gemeentebestuur moet de komende jaren lastige keuzes maken. Dat vraagt bestuurlijk en organisatorisch veel van de politiek en de ambtenaren. Jij als inwoner merkt het Als een gemeente scherpe financiële keuzes moet maken, heeft dat ook gevolgen voor welzijnsvoorzieningen, cultuur, groenvoorzieningen, sportverenigingen, veiligheid, onderwijs, onderhoud aan wegen, fietspaden en gebouwen en armoedebeleid. Dat raakt ons allemaal. Het is daarom belangrijk dat je je verdiept in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. En dat je op 19 maart gaat stemmen op een partij die volgens jou het beste voor je belangen op komt en bij je past. Meer weten over de verkiezingen? Ga naar tilburgkiest.nl. Of test je politieke voorkeur met de stemwijzer.
Door redactie op woensdag 5 maart 2014
Carnavalsvierders binnen het Koninkrijk hebben gisteren tijdens verschillende activiteiten het carnaval swingend uitgezwaaid. Vandaag is de vastentijd aangebroken. Vasten is een van oudsher katholieke traditie. De vastentijd, tegenwoordig door de kerk veertigdagentijd genoemd, begint op Aswoensdag, de dag na carnaval en duurt tot Pasen. Deze periode duurt 46 dagen: 40 dagen wordt er gevast, op zondagen niet. Voor veel christenen is de Veertigdagentijd een periode van vasten, inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Facebook en Twitter Jarenlang was er nauwelijks nog aandacht voor het vasten, het katholieke vasten was zo goed als verdwenen, maar nu lijkt de religieuze traditie ook buiten kerkelijke kringen ineens populair. Het vasten is herontdekt en actueel gemaakt. Jongeren willen aan zichzelf bewijzen dat ze zich los kunnen maken van verslavingen zoals tv kijken, Facebook en Twitter. Vasten voor zichzelf Tijdens de vastendagen gaan jongeren nu 40 dagen geen wijn drinken. Of 40 dagen geen Facebook en Twitter. Jongeren vasten nu voor zichzelf , om iets aan zichzelf te bewijzen. Delen Het aspect ‘delen met anderen’, een belangrijk onderdeel van het traditionele vasten, lijkt te verdwijnen. Maar hulporganisaties die zich bezighouden met vasten, zoals bijvoorbeeld vastenaktie hebben ook de weg naar Social Media gevonden. Op een ludieke, verassende en inspirerende manier proberen zij de jongeren de bereiken voor allerlei acties.  
Door Carmon op woensdag 26 februari 2014
Curaçaose studenten die in Nederland studeren weten vaak niet wat voor studietegemoetkoming ze ontvangen. Ook weten ze niet waar ze recht op hebben. Er is ook onduidelijkheid over terugbetalingen. Ex-studenten zitten vaak tot hun nek in de schulden door leningen die ze hebben afgesloten bij Wet Studiefinanciering (WSF) en/of bij Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC). De Curaçaose studenten in Nederland krijgen naast de studiefinanciering van Nederland, de Wet Studie Financiering (WSF), ook de studiefinanciering van de SSC. Je moet dus rekening houden met twee stelsels van studiefinanciering. Die hebben veel raakvlakken met elkaar, maar er zijn ook enkele verschillen. Dus als je in Nederland studeert, bestaat je studiefinanciering uit de basisfinanciering van de SSC en de WSF samen of alleen uit de WSF. Basisfinanciering van SSC De studiefinanciering van de SSC wordt basisfinanciering genoemd en bestaat uit: een basisbeurs, veen aanvullende beurs, een basislening. De basisfinanciering dient ter dekking van je kosten van collegegeld/lesgeld, boekengeld en verzekeringen. Maar ook dekt ze kosten van vestiging en uitrustingskosten. Basisbeurs Je hebt ongeacht het inkomen van je ouders recht op 30% van het basisnormbedrag als basisbeurs bij de SSC. De basisbeurs is een gift van de overheid om het studeren te stimuleren, die je als lening krijgt totdat je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Met andere woorden: de basisbeurs is prestatie gebonden. Aanvullende beurs Van je ouders wordt verwacht dat zij 30% van alle essentiële studiekosten dragen. Afhankelijk van het inkomen van je ouders subsidieert de overheid volgens een vooropgesteld schema een deel van deze bijdrage of het hele bedrag. Het bedrag dat de overheid extra financiert voor je ouders, wordt aanvullende beurs genoemd. Voor de aanvullende beurs gelden dezelfde voorwaarden als voor de basisbeurs. Basislening De basislening is een rentedragende lening als aanvulling op de basisbeurs en de aanvullende beurs. Je kunt kiezen voor alleen de basisbeurs en de aanvullende beurs. De basislening is niet verplicht. Studiefinanciering WSF De Nederlandse WSF bestaat uit: een basisbeurs, veen aanvullende beurs, een rentedragende lening en een studentenreisproduct (OV-kaart). Basisbeurs De basisbeurs ontvangt iedere student die recht heeft op een studiefinanciering. Of en hoeveel aanvullende beurs je ontvangt, is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Aanvullende beurs en lening bij WSF De basisbeurs en het studentenreisproduct zijn er voor iedereen. Een aanvullende beurs en een lening moet je extra aanvragen. Kunnen je ouders niet meebetalen, dan kun je een aanvullende beurs aanvragen. Je kunt zelf meebetalen aan je studie door naast je studie te werken of door bij ons te lenen. Studenten met ook SSC Studenten met een studiefinanciering van de SSC moeten voor het eerste jaar de maximale WSF aanvragen, dus zowel de basisbeurs, de aanvullende beurs, de rentedragende lening als de OV-kaart. Studieschuld bij twee instanties Na de studie heb je zowel bij de WSF als bij de SSC een studieschuld opgebouwd die rechtstreeks aan de desbetreffende instantie moet worden terugbetaald volgens de principes van elk stelsel. Terugbetaling bij SSC De basisbeurs en de aanvullende beurs hoeven alleen terugbetaald te worden als de student zijn studie voortijdig stopzet. Het betreft een prestatiebeurs die de overheid beschikbaar stelt. De hoogte van de opgebouwde schuld is afhankelijk van het moment waarop je stopt. De basislening betaal je altijd terug. Terugbetaling bij WSF Je beurs is een voorlopige lening. Die voorlopige lening wordt pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je eerste maand studiefinanciering. Dit noemen we ook wel 'prestatiebeurs'. Hoeveel beurs wordt omgezet in een gift, is afhankelijk van de waarde van je diploma. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen je aanvullende beurs over de eerste 5 maanden mag je altijd houden. De rentedragende lening betaal je altijd terug. Meer weten? Kijk op: http://www.ssc.an en http://www.ib-groep.nl/particulieren Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) Iedereen krijgt: Basisbeurs Dit is een gift, behalve als je je studie niet afmaakt. Dan moet je de beurs terugbetalen. Afhankelijk van het inkomen van je ouders krijg je: Aanvullende beurs Dit is een gift, behalve als je je studie niet afmaakt. Dan moet je de beurs terugbetalen. Iedereen mag vrijwillig afsluiten: Basislening Na je studie moet je de lening terugbetalen, inclusief rente. Wet Studiefinanciering (WSF) Iedereen krijgt: Basisbeurs Dit is een gift, behalve als je je studie niet afmaakt. Dan moet je de beurs terugbetalen. Iedereen krijgt: Studentenreisproduct (OV-kaart) Als je je studie niet afmaakt, moet je de OV-kaart terug betalen. Afhankelijk van het inkomen van je ouders krijg je: Aanvullende beurs Dit is een gift, behalve als je je studie niet afmaakt. Dan moet je de beurs terugbetalen. Iedereen mag vrijwillig afsluiten: Rentedragende lening Na je studie moet je de lening terugbetalen, inclusief rente.
Door Carmon op dinsdag 18 februari 2014
Steeds meer bedrijven, organisaties en instanties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit, als u een nachtje in een hotel wilt slapen of als u naar het casino gaat. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan. Op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staan diverse persoonsgegevens zoals geboortedatum, woonplaats en burgerservicenummer. Door het kopiëren van deze gegevens vergroot u de kans dat u slachtoffer wordt van identiteitsfraude. Slachtoffers van identiteitsfraude kunnen grote financiële en maatschappelijke schade ondervinden. Wat is identiteitsfraude? Identiteitsfraude betekent dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft aangeschaft. Bent u verplicht om een kopie van uw identiteitsbewijs te geven? Nee, alleen in uitzonderlijke gevallen bent u verplicht een kopie van uw identiteitsbewijs te laten maken. Een aantal organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken, zoals uw werkgever en uw bank. In de praktijk vragen ook veel andere organisaties om een kopie. U bent echter niet wettelijk verplicht om die aan hen te geven. Als u lid wordt van een sportschool of een telefoonabonnement afsluit, hoeft u bijvoorbeeld geen kopie af te geven. Op de website van het College bescherming persoonsgegevens vindt u meer informatie over wie een kopie van uw identiteitsbewijs mag maken. Hoe voorkomt u fraude met een kopie? Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Hoe doet u dat? Volg de onderstaande 3 stappen. Schrijf op de kopie die u afgeeft: dat het een kopie is, voor wie of welk product de kopie bedoeld is, de datum waarop u de kopie afgeeft, streep uw burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan.
Door redactie op woensdag 5 februari 2014
De Gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Dus ventileren de plaatselijke politieke partijen krasse verkiezingstaal en stoere plannen om kiezers te winnen. Om Tilburg veiliger te maken heeft de VVD haar peilen gericht op verdachte Marokkaanse en Antilliaanse/Arubaanse Tilburgse jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Speciale politie voor Marokkanen en Antillianen “Tilburg moet en kán veiliger”. Dit is het nieuwe actieplan van de VVD Tilburg voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de partij zijn Marokkaanse en Antilliaanse jongeren de grote boosdoeners als het om veiligheid in de gemeente gaat. Als het aan de VVD en lijsttrekker/wethouder Roel Lauwelier ligt, komt er een ‘specifieke inzet’ op criminele Marokkanen en Antillianen. Dit houdt in dat bij politie en justitie capaciteit wordt vrijgemaakt die zich alleen bezig houdt met de criminaliteit onder Marokkaanse en Antilliaanse jongeren tussen 12 en 17 jaar. Zijn verdachten ook criminelen? Lijsttrekker/wethouder Lauwelier baseert zijn omstreden actieplan op cijfers uit de Tilburgse Integratiemonitor. Maar waar de VVD spreekt over criminelen wordt in de monitor gesproken over verdachten. Volgens de integratiemonitor zijn van alle autochtone jongeren van 12 tot en met 17 jaar 1,2 procent als verdachte bekend bij de politie. Bij Antilliaanse jongeren van 12 tot en met 17 jaar is dit 4,8 procent. Om hoeveel verdachte Antillianen gaat het? Het percentage verdachten onder Antillianen is veel hoger dan het percentage onder de autochtonen. Maar om hoeveel Antillianen gaat het in absolute aantallen? Volgens de integratiemonitor zijn dat 20 verdachten. Om een aparte politie-eenheid vrij te maken voor 20 verdachte Antilliaanse/Arubaanse Tilburgse jongeren is niet een efficiënte oplossing omdat de kosten waarschijnlijk heel hoog zijn. En het past ook niet in een tijd dat de Gemeente die op de centjes let en streeft naar een samenleving waar we ‘Allemaal Tilburgers’ zijn. Kritiek van OCAN Inmiddels heeft het plan van de VVD voor speciale Antillianen- en Marokkanenpolitie landelijk, lokaal, en in Caribisch Nederland de nodige stof doen opwaaien en voor beroering gezorgd. OCAN (Overlegorgaan Caribische Nederlanders) heeft minister Asscher, verantwoordelijk voor discriminatiebestrijding, opgeroepen om krachtig een standpunt in te nemen tegen het volgens OCAN racistische plan van de VVD Tilburg. Kritiek uit Gemeente Tilburg De lokale coalitiepartners waren niet te spreken over het standpunt van de VVD en vooral over de toon die de partij gebruikt. Lijsttrekker en wethouder Auke Blaauwbroek (PvdA) is verrast dat de VVD gelijk keihard uit de bocht vliegt bij de start van de verkiezingscampagne. Het veiligheidsdebat ligt voor hem genuanceerder Berend de Vries (D66) vindt dat je bevolkingsgroepen met dit soort uitspraken op een bepaalde negatieve manier wegzet, terwijl je ze juist moet helpen. Erik de Ridder (CDA) geeft aan ook voorstander te zijn van aanpakken samen met preventie, maar ‘een boef is een boef, welk kleurtje hij ook heeft’. Gedraai van de VVD Twee jaren geleden liep de politieke partij VVD Tilburg voorop bij het afschaffen van het specifieke beleid op minderheden. Bij de Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers ging het om beleid gericht op aanpakken werkloosheid, schooluitval en criminaliteit. Nu komt de VVD weer een specifiek op de Antillianen en Marokkanen gericht plan. De VVD toont zich erg ongeloofwaardig met haar plan en probeert met stoere en omstreden plann electoraal gewin te halen over de rug van een minderheidsgroep.
Door redactie op maandag 16 december 2013
Veel mensen geven veranderingen in hun leefsituatie niet of niet tijdig door aan de gemeente. Toch is dit erg belangrijk. Ruim 600 overheidsorganisaties gebruiken uw persoonlijke gegevens zoals die bij de gemeente zijn geregistreerd. Zorg er dus voor dat uw gegevens bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) kloppen. U voorkomt daardoor veel gedoe voor u zelf. Wilt u gedoe voorkomen? Controleer dan op mijn.overheid.nl of u goed geregistreerd staat bij uw gemeente. Waarom is het belangrijk om uw gegevens te controleren? Uw gegevens die in de Gemeentelijke Basisadministratie staan worden door organisaties als de Belastingdienst, UWV en de SVB gebruikt voor bijvoorbeeld het toekennen van kinderbijslag, zorgtoeslag of een uitkering. Ook de gemeente gebruikt deze gegevens, onder andere voor het uitgeven van parkeervergunningen of bij het verstrekken van een nieuw paspoort, verstrekken en verlengen rijbewijs en het versturen van stempassen. Staat u niet goed geregistreerd? Dan ontvangt u misschien niet de uitkering of de toeslagen waar u recht op hebt. Of duurt een aanvraag van een paspoort of parkeervergunning een stuk langer. Ook als u recht hebt op een erfenis, is het belangrijk om goed geregistreerd te staan bij uw gemeente. Zo kan de notaris u gemakkelijk vinden. Voorkom dat u een erfenis misloopt en controleer uw gegevens. Wijzigingen op tijd doorgeven Het is belangrijk dat uw gegevens in de GBA kloppen. En dat u op tijd wijzigingen doorgeeft. Volgend jaar komt er namelijk een nieuwe wet. Volgens deze wet kan de gemeente u een boete opleggen als u wijzigingen niet op tijd doorgeeft. U moet bijvoorbeeld uiterlijk vijf dagen na verhuizing uw nieuwe adres doorgeven. Een boete is maximaal € 325,-. Controleer uw gegevens via mijn.overheid.nl, en geef wijzigingen tijdig door en voorkom een boete. Hoe controleert u uw gegevens? Ga naar mijn.overheid.nl, log in met uw DigiD en controleer uw gegevens. Kloppen uw gegevens niet? Of gaat u bijvoorbeeld verhuizen of emigreren? Meld dit dan bij uw gemeente. Als uw gegevens niet kloppen neem dan contact op met de gemeente waar u woont. Meer weten? Kijk op www.voorkomgedoe.nl.
Door redactie op woensdag 11 december 2013
Het Beraad Antillianen Arubanen Tilburg heeft besloten om zowel haar rol en functie als ‘beraad’ als haar formele ‘signaal- en brugfunctie" tussen de gemeente Tilburg, de lokale politiek, maatschappelijke organisaties en de Antilliaanse/Arubaanse gemeenschap van Tilburg per 31 december 2013 te beëindigen. BAAT gaat in 2014 verder als communicatie- en mediaplatform baat013.nl. De vertrouwde communicatie- en mediakanalen, www.baat013.nl, facebookpagina Beraad Antillianen Arubanen Tilburg en twitter account @baat013 blijven in de lucht onder de verantwoordelijkheid van de redactie van baat013.nl. Wil je meer weten over de achtergronden van ons besluit en wat het betekent, lees hier verder.  Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je het bestuur van BAAT tot 31 december bereiken via info@baat013.nl. De redactie van baat013.nl is te bereiken via redactie@baat013.nl. Het bestuur van BAAT bedankt iedereen voor de constructieve en prettige samenwerking in de afgelopen jaren. De redactie van baat013.nl zal u begin volgend jaar informeren over de invulling van de nieuwe richting in 2014.
Door redactie op donderdag 21 november 2013
Sírkulo Antiyano Tilburg (S.A.T.) bestaat dit jaar vijftig jaar en is de oudste Antilliaanse vereniging in Nederland. Gisteren verscheen het eerste deel over de beginjaren tot en met de jaren tactig. Vandaag deel 2: de jaren tachtig tot nu. Halverwege de jaren tachtig groeide het aantal Antillianen in Tilburg explosief. Weer zorgde deze ontwikkeling voor de nodige verschuivingen binnen S.A.T. De vereniging kreeg nu te maken met allerhande hulpvragen uit de Antilliaanse gemeenschap. Zo nam S.A.T. in deze periode een maatschappelijk werker in dienst voor de sociaal-zwakkere groepen in Tilburg. Nieuwe vormen van ondersteuning, zoals schuldhulpverlening kwamen op het bordje van S.A.T. te liggen. Verenigingsleven leed onder subsidie Het was ook de tijd van de subsidieregelingen. Kreeg je als organisatie in de jaren daarvoor heel af en toe wat toegeschoven uit een potje van een of andere welwillende gemeentelijke bestuurder, in deze periode vloeide het subsidiegeld naar de zogenaamde zelforganisaties. Nieuwe begrippen als allochtonenbeleid, Antillengemeente en probleemjongeren haalden regelmatig de voorpagina’s van dagbladen. Huidige S.A.T.-voorzitter Ludwin Colastica omschrijft deze periode als volgt: “De subsidieverstrekking was een goede zaak, want daardoor konden wij als vereniging meer doen. Maar de keerzijde was dat het verenigingsleven eronder begon te lijden. Leden betaalden geen contributie meer. En ook studenten gingen zich minder inzetten, ook door de introductie van de tempo- en later de prestatiebeurs. Vroeger kon je als student extra studiepunten krijgen voor vrijwilligerswerk bij S.A.T. Nu gaat dat niet meer.” Geen geld voor postzegels Vijftig jaar is een leven lang. Met alle ups-and-downs zoals in het leven, en die heeft S.A.T. ook gekend. Huidig Statenlid in het Curaçaose parlement, Hensley Koeiman, vertelde onlangs: “Ik kan me een periode herinneren waarin alles tegen zat. Er waren weinig vrijwilligers en er was geen geld. We konden niet eens postzegels kopen om het nieuwsblad Noti-SAT bij onze leden thuis te laten bezorgen. Ik ben toen op mijn fiets gestapt en heb eigenhandig bij iedereen in Tilburg het blad in de bus gedaan. En dat was geen eenmalige actie.” Vrienden verloren S.A.T. heeft in de achterliggende jaren ook vele goede vrienden verloren. Om een paar te noemen: oud-voorzitter Siegfried Tecla; Norman Bonifacio, de inspirerende dansleraar die aan de wieg heeft gestaan van het salsa- en folkloredansen in Tilburg; Coquito Romero, oud rector van het Radulphus College, maar ook Tyrone Alberto van U.T.S en niet te vergeten Mauricio ‘Mau’ Sambo die trouw alle werkzaamheden in het gebouw voor zijn rekening nam. Stoppen of op eigen kracht verder In 2013 oriënteert S.A.T. zich weer op de toekomst. Door de landelijke bezuinigingen op integratie en inburgering zijn de subsidies voor alle zogenaamde zelforganisaties beëindigd. ”Mensen, ook nieuwkomers zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven”, heet het nieuwe beleid. Daarmee staat S.A.T. voor een fundamentele keuze: stoppen of op eigen kracht verder gaan. De huidige voorzitter heeft daarom een aantal mensen benaderd om samen na te denken over de toekomst van S.A.T. De Werkgroep S.A.T. werkt nu aan een actieplan om de nieuwe plaats en rol van S.A.T. in de Tilburgse Antilliaanse gemeenschap handen en voeten te geven. Toekomstverwachting Welbekende namen van weleer zijn er niet meer: Kibrahacha, Tula, Flamboyant, Nos ku Nos. Als enige uit deze rij bestaat S.A.T in 2013 nog. De vereniging heeft vaker op eigen kracht moeten zien rond te komen. Dankzij de vele vrijwilligers en de stuwende kracht van zijn leiders is dat gelukt en kunnen wij nu vijftig jaar S.A.T. vieren. Lucio de Windt neemt op dit soort momenten graag een bekende uitspraak van een gewezen wereldleider in de mond: “Vraag niet wat S.A.T. voor jou kan doen, maar vraag wat jíj voor S.A.T. kan betekenen.” Het is dan ook zeker geen toeval dat we op de verjaardag van S.A.T. ook het feit herdenken dat president J.F. Kennedy vijftig jaar geleden werd doodgeschoten. Lang leve S.A.T. Wat zijn jouw herinneringen aan SAT? We horen ze graag! Laat je reactie hieronder achter. Lees ook het eerste deel behorend bij dit artikel: Deel 1 - Vijftig jaar Sirkulo Antiyano Tilburg: hoe het begon