Door redactie op dinsdag 11 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van de Piratenpartij. De Piratenpartij: Informatiesamenleving telt Fundamenteel voor de Piratenpartij De Piratenpartij is een themapartij die zich sterk maakt voor belangen in de informatiesamenleving.  Hierbij zijn de volgende onderwerpen fundamenteel: burgerrechten, privacy in het bijzonder, en de hervorming van auteursrecht en octrooirecht. Wisdom of the crowd Voor standpunten en beslissingen die niet direct samen hangen met één van de kernpunten maakt de piratenpartij gebruik van LiquidFeedback. Niet leden kunnen het systeem bekijken en leden van de piratenpartij hebben de mogelijkheid om te stemmen. Uitleg over dit systeem kan op de volgende pagina gevonden worden. Campagneflyer Onderstaande cartoon wordt momenteel gebruikt als campagne flyer en omvat de belangrijkste standpunten van de Piratenpartij.   Voor meer informatie, kijk op: www.piratenpartij
Door carmon op dinsdag 11 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK). Democratisch Politiek Keerpunt (DPK): Nederland behouden Vrijheid Het DPK is een brede volkspartij die staat voor de belangen van de individuele burger, de ondernemer en een overheid van het juiste formaat. In onze samenleving telt iedereen mee, maar heeft iedereen ook verantwoordelijkheden. We moeten weer een moraal krijgen van hard werken, spaarzaamheid en nuchterheid, maar ook van mededogen en behulpzaamheid. Bovenal staat dat Nederland een aantal vrijheden kent waar nooit aan getoornd mag worden: zo kent Nederland de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van vereniging, de gelijkwaardigheid van man en vrouw en ten slotte de neutraliteit van de staat. Stroom immigranten Nederland is altijd een land geweest dat open stond voor de toestroom van immigranten met een andere culturele achtergrond. De laatste 30 jaar is een zeer groot aantal mensen van andere culturen Nederland binnengekomen. Hierdoor hebben veel mensen niet de tijd gekregen om goed met elkaar om te leren gaan en te integreren. Volgens het DPK moet er geen signaal van vrijblijvendheid worden afgegeven. Iedere inwoner van Nederland zou kansen moeten krijgen en pakken om de Nederlandse taal te spreken en mee te doen in samenleving. Het terugdringen van de stroom kansloze immigranten is nodig om ons land te behouden voor iedereen die op dit moment in Nederland woont en leeft. Voor meer informatie, kijk op: www.DPK.nl
Door redactie op zondag 9 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van de Partij van de Arbeid (PvdA). PVDA: Een andere weg Thuis voelen in ons land Het is tijd om een andere weg in te slaan. Een weg van groei en optimisme. Dankzij de regering Rutte zijn veel groepen mensen in de samenleving aan de kant gezet. Verschillen tussen mensen zijn groter gemaakt. Het heeft ertoe geleid dat niet iedereen zich meer thuis voelt in ons land. De Partij van de Arbeid vindt dat dit moet worden teruggedraaid. Meer aandacht voor kinderen De PvdA vindt dat we veel meer aandacht moeten hebben voor mensen die, soms tijdelijk, minder goed in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Iedereen heeft evenveel recht op een goede toekomst. Het is onacceptabel dat er kinderen in Nederland zijn die opgroeien in armoede. Kinderen verdienen daarom extra aandacht, zodat zij de armoede kunnen ontgroeien. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Beter onderwijs en geld voor sport en cultuur, speciaal voor kinderen. Dan kunnen ook degenen die het even niet zo breed hebben naar de school van hun keuze, lid zijn van een sportvereniging, naar muziek- of dansles. Goed zorgen voor ouderen Voor onze ouderen moeten we goed zorgen. Zij moeten onbezorgd van hun oude dag kunnen genieten. Maar ouderen die een deel van hun leven in het buitenland hebben gewoond, bijvoorbeeld omdat zij op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, hebben soms een onvolledige AOW. Hun inkomen kan daardoor onder het bijstandsniveau terechtkomen. Voor veel ouderen een rampzalige maatregel dankzij Rutte. Wij willen dit terugdraaien. Niet alleen bezuinigingen Onze economie herstelt niet door alleen maar te bezuinigen. Juist nu moeten we investeren in bedrijvigheid en het beste onderwijs voor onze kinderen. Zo scheppen we banen voor jong en voor oud en stomen we Nederland klaar voor de toekomst. Voor meer informatie, kijk op: www.pvda.nl
Door redactie op zondag 9 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van D66. D66: Vertrouwen en verantwoordelijkheid Vertrouwen in eigen verantwoordelijkheid Naast Aruba, zijn ook Curaçao en Sint Maarten sinds 10-10-10 zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De eilanden hebben daardoor een grote eigen verantwoordelijkheid gekregen. D66 vertrouwt er op dat de eilanden deze verantwoordelijkheid aankunnen. Vertrouwen en samenwerken Het dominante, negatieve beeld over Aruba, Curaçao en Sint Maarten is volgens D66 niet terecht en verstoort de samenwerking binnen het Koninkrijk onnodig. Nederland moet niet paternalistisch op willen treden en de eilanden moeten ook niet verwachten dat Nederland voortdurend bijspringt. D66 wil naar een mentaliteit van vertrouwen en samenwerken. Daarom heeft D66 zich bijvoorbeeld sterk gemaakt voor een jaarlijks debat over de Staat van het Koninkrijk, waarbij vertegenwoordigers van de landen binnen het Koninkrijk met elkaar in debat gaan. Bijzondere verantwoordelijkheid Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn sinds 10-10-10 bijzondere gemeenten van Nederland. Nederland heeft daarom een bijzondere verantwoordelijkheid voor deze eilanden. Dat vereist een constructieve houding in Den Haag, met begrip voor het unieke karakter van de drie eilanden. D66 geeft prioriteit aan duurzame economische groei op de eilanden. Alleen dan kan structurele welvaart gerealiseerd worden. D66 wil korte lijnen met de eilanden, zodat knelpunten snel gesignaleerd en besproken kunnen worden. Voor meer informatie, kijk op: D66.nl/koninkrijk
Door redactie op zondag 9 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van de ChristenUnie. ChristenUnie: Verandering Meer ruimte De ChristenUnie wil mensen ruimte geven om zelf beslissingen te nemen. Ruimte bieden voor verschillende overtuigingen, geloven, scholen, omroepen en zorginstellingen. Want ons leven gaat om meer dan geld en goed. Een betaalbaar huis is belangrijk, maar veiligheid niet minder. We willen niet alleen een baan, maar vooral waardering en ontplooiingsmogelijkheden. We willen een stevige aanpak van de economische crisis en de overheidsschuld, maar ook een duurzame samenleving, waarin zwakkeren beschermd worden. Verandering We willen geen regels en regeltjes, maar vrijheid om vanuit eigen verantwoordelijkheid eigen keuzes te maken. We willen een wereld waarin ook onze kinderen goede zorg en onderwijs kunnen ontvangen. Om dat te bereiken is een omslag nodig. Verandering. Anders blijven de schulden groeien en blijven we de aarde vervuilen. Dan wordt de zorg onbetaalbaar, blijft de woningmarkt muurvast zitten en wordt de Europese Unie een steen om onze nek. Die samenleving bouwen, dat doen we met elkaar. Want het algemeen belang is ons allemaal een zorg. Geen kille integratiebeleid De ChristenUnie heeft zich ook verzet tegen het kille integratiebeleid van dit kabinet. De VVD en het CDA hebben zich laten gijzelen door de PVV. Niet alleen stoorden wij ons aan de manier waarop er werd gesproken over de zogenaamde allochtonen ook werd de geldkraan dichtgedraaid voor organisaties die zich bijvoorbeeld specifiek bezig houden met Antilliaanse jongeren terwijl wel goede resultaten werden geboekt op het gebied van het terugdringen van schooluitval. Dat noemen wij nou een goed voorbeeld van struisvogelpolitiek. Visie op het Koninkrijk De ChristenUnie is ook een van de weinige partijen die een duidelijke visie heeft op het Koninkrijk. Het Koninkrijk is namelijk meer dan het Europees deel van Nederland. We doelen natuurlijk op de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba maar ook de autonome landen Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Als de andere partijen al aandacht hieraan besteden komen ze vaak niet verder dan het benoemen van corruptie en criminaliteit. De ChristenUnie wil investeren in een gelijkwaardig voorzieningsniveau zodat er daadwerkelijk gesproken kan worden over gelijke kansen voor iedereen. Voor meer informatie, kijk op: verkiezingen.christenunie.nl/verkiezingsprogramma
Door redactie op zaterdag 8 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). SGP: Werk Gezin en Samenleving Christelijk geloof is uniek Het programma van de SGP Daad bij het Woord zet in met de belijdenis dat het christelijk geloof uniek is. Een van de belangrijkste punten is de bescherming van het leven. De SGP legt zich er niet bij neer dat er in Nederland ieder jaar ruim 30.000 kinderen geaborteerd worden. De ‘Abortuswet’ moet worden afgeschaft. Huwelijk en gezin Dé pijlers van de samenleving zijn huwelijk en gezin. De SGP pleit daarom voor een gezins- en kindvriendelijk fiscaal stelsel. De miljarden voor kinderopvang gaan naar kinderbijslag en kindgebonden budget. Ook wil de SGP laagdrempelige ‘relatiehulp’. Band met Israël De SGP hecht sterk aan een speciale band met Israël, zeker nu de chaos in de regio toeneemt en de radicale islam steeds sterker wordt. Economische groei door minder staat en minder Europa De meeste aandacht wordt opgeëist door de financieel-economische vraagstukken. De SGP wil drie lijnen uitzetten: 1. Meer samenleving, minder staat: De SGP verwacht meer van (organisaties van) mensen die ieder in de eigen ‘kring’ hun zaakjes goed zelf kunnen behartigen dan van een overheid die zich overal bemoeit. 2. Meer groei, minder tekort: ‘Kunduz’ geeft een goede aanzet richting begrotingsevenwicht, maar werkt averechts bij de ‘forensenbelasting’. 3.  Meer Nederland, minder Europa: Met overtuiging stemde de SGP tegen invoering van de euro en de toetreding van landen die niet ‘rijp’ waren. Betrouwbare partij De SGP is een stabiele, betrouwbare partij. En dat hebben we in onrustige tijden juist nodig. Juist nú. Een stem om de SGP, daar krijgt u geen spijt van. Voor meer informatie, kijk op: www.SGP.nl
Door redactie op vrijdag 7 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van het Christen-Democratisch Appèl (CDA).  CDA: Werk Gezin en Samenleving Iedereen telt Het gaat het CDA om een samenleving waarin iedereen telt. Waarin iedereen meedoet , ongeacht hun afkomst. Jong en oud, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, stedeling en plattelander, nieuwkomer en achterblijver. Het gaat misschien wel het meest om onze kinderen. Als wij nu niet doen wat nodig is, zitten zij straks met onze problemen: schulden,verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid. Respect voor elkaar Het CDA maakt zich sterk voor een samenleving van respect voor elkaar. Waarin mensen niet worden opgezet tegen elkaar, in groepen worden ingedeeld, maar waarin iedereen die in Nederland woont evenveel meetelt. En evenveel verantwoordelijkheid draagt voor die Nederlandse samenleving. Nadruk op werk, gezin en samenleving Het CDA doet dat met een programma dat is gericht op werk, gezin en samenleving. Werk is belangrijk voor mensen, het geeft mensen het gevoel dat ze ertoe doen en erbij horen. Het programma van het CDA levert 180.000 banen op. Van groot belang voor de Antilliaanse en Arubaanse jongeren! Voor wie echt niet kan werken, zijn we ruimhartig en sociaal. Voor wie niet wil zijn we streng. In een gezin voelen mensen zich thuis, omdat mensen er naar elkaar omkijken. Daarom vinden wij gezinnen – in welke samenstelling dan ook – belangrijk en willen wij er extra dingen voor doen. We willen dat ouders de zorg voor hun kinderen goed kunnen combineren met hun werk, maar ook dat gezinnen genoeg geld hebben om voor elkaar te zorgen. Daarom behouden wij de kinderbijslag en andere kindregelingen. En het CDA- program gaat zuinig om met overheidsgeld. Wat je niet hebt kun je ook niet uitgeven. Het CDA-programma bouwt het overheidstekort af. We willen onze kinderen niet met torenhoge schulden opzadelen. Voor meer informatie, kijk op:www.cda.nlwww.facebook.com/kiesCDA
Door redactie op donderdag 6 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van Groen Links. GroenLinks: Nederlanderschap voor iedereen gelijk Geen tweederangs burgerschap GroenLinks vindt dat het Nederlanderschap iedereen gelijke rechten en plichten geeft. Of je nu in het Brabantse of Curaçaose Willemstad bent geboren, het Nederlanderschap is voor iedereen gelijk. Toch is dat voor veel politieke partijen niet vanzelfsprekend. Sterker nog: er zijn partijen die zo snel mogelijk van de Antillen afwillen en willen verhinderen dat Antilliaanse Nederlanders vrij kunnen reizen in hun eigen Koninkrijk der Nederlanden. GroenLinks zal een dergelijk tweederangsburgerschap onder geen enkele voorwaarde accepteren. Koninkrijk ondeelbaar Voor GroenLinks is het Koninkrijk één en ondeelbaar, mits de bevolking daar vrij in kan kiezen. In de afgelopen jaren zijn de staatkundige verhoudingen aanzienlijk gewijzigd. Met instemming van de lokale bevolking zijn de BES-eilanden nauwer met Nederland verbonden en zijn Sint Maarten en Curaçao afzonderlijke Landen geworden. Uiteindelijk gaat het erom dat de bevolking, waar dan ook in het Koninkrijk, de voordelen van de staatkundige verhouding merkt. Dat zonder aanziens des persoons een bestaansminimum geboden wordt, dat tweederangsburgerschap actief bestreden wordt.  Geen discriminatie op de arbeidsmarkt De overheid moet daarom discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden, het opleidingsniveau van jongeren stimuleren, gerichte maatregelen nemen om kansenachterstanden weg te nemen. Hier en op de Antilliaanse eilanden. Uiteindelijk wil GroenLinks voor Antilliaans-Nederlandse burgers waar dan ook precies hetzelfde als voor Nederlandse burgers. Voor meer informatie, kijk op:2012.groenlinks.nl
Door redactie op woensdag 5 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, oftewel de VVD. VVD: Kijk naar de toekomst van Nederland Eigen verantwoordelijkheid De VVD ziet alle Nederlanders als Nederlanders en het is voor de VVD dus moeilijk om te zeggen wat we dan specifiek voor de verschillende groepen doen binnen het Nederlanderschap. De VVD kijkt naar toekomst van mensen en niet naar afkomst. Een ieder die zich in wil zetten om Nederland een betere en mooiere plek te maken krijgt onze steun. Maar dat blijft wel een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Wij gaan er van uit dat mensen zich scholen om op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen. Daar waar mensen het echt niet zelf kunnen zal er ondersteuning blijven, maar ook die zal gericht zijn om zoveel mogelijk zelfstandig te doen. De VVD gaat uit van wat mensen wel kunnen en niet van wat ze niet kunnen. Goed voor Nederland De VVD neemt dan ook maatregelingen die ten goede komen van Nederland en dus alle Nederlanders. Nederland heeft een enorm hoge schuld en die moet verminderen door als overheid minder uit te geven. Als dat niet gebeurt moeten onze kinderen in de toekomst betalen voor de problemen die we nu hebben. De VVD wil de uitgaven verminderen door bijvoorbeeld te zorgen dat mensen weer sneller aan het werk gaan en minder afhankelijk worden van een uitkering, of door de kostenstijging in de zorg te verminderen. Mensen die werken houden meer geld over en iedereen die zorg nodig heeft krijgt de beste zorg. MBO’s en HBO’s moeten zorgen dat hun opleidingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt zodat afstudeerders meer kans hebben op een baan. Daarnaast is de VVD voor een veiliger Nederland, er komen meer politieagenten op straat en er komt meer aandacht voor slachtoffers van criminaliteit in plaats van daders.  In het belang van alle Nederlanders Kortom, de VVD is er voor iedereen die iets van zijn leven wil maken. De VVD kijkt naar de toekomst van mensen, niet de afkomst, naar het gedrag van mensen en niet hun geloof en naar het individu en niet de groep. De VVD neemt maatregelingen die in het belang zijn van alle Nederlanders. Voor meer informatie, kijk op:www.VVD.nl
Door redactie op woensdag 5 september 2012
        Op 12 september vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. BAAT peilde op straat de stemming onder de Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers. Gaan ze stemmen? Zo ja, op welke partij? En als ze niet aan stemmen waarom niet? De Antilliaanse-Arubaanse Tilburger is zo divers dat het haast onmogelijk is om een eenduidige politieke kleur te herkennen. Daarnaast lijkt de politieke betrokkenheid een directe relatie te hebben met de mate van ‘inburgering’ van de Antilliaanse-Arubaanse Tilburger in Nederland. Hoe meer een Antilliaanse –Arubaanse Tilburger maatschappelijk participeert, hoe groter de politieke betrokkenheid. Wij hebben ook gemerkt dat, net zoals bij de autochtone Tilburgers, de politieke betrokkenheid en het vertrouwen dalende is. Zeer divers De Antilliaanse-Arubaanse Tilburgse gemeenschap is zeer divers. Ze bestaat uit eerste en tweede generatie Antillianen en Arubanen, laaggeletterden, werklozen, HBO-WO studenten, zeer gelovigen, en hoogopgeleiden. Wendell In een kapperszaak in Tilburg spreken wij Wendell. Wendell woont zes jaar in Nederland, is pas afgestudeerd aan de Universiteit en werkzoekend. Wendell gaat zeker stemmen. Hij zweeft nog, maar hij gaat zeker niet op de PVV of SP stemmen. Deze partijen zijn volgens hem te veel gericht op Nederland. Uit de stemwijzer (www.stemwijzer.nl) komen de PvdA en D66 als beste opties naar voren voor hem. Jerry In dezelfde kapperszaak is ook Jerry aanwezig. Jerry is erg resoluut. “Ik ga zeker niet stemmen! De makamba’s zien mij niet als Nederlander dus waarom zou ik meedoen aan hun ding, swa? Alle politici zijn zakkenvullers net zoals op Curaçao. Alleen doen ze het hier iets netter. Of ik stem of niet, het maakt toch niks uit en ze blijven mij toch als een allochtoon zien”. Jerry staat daar niet alleen in. Twee andere klanten knikken mee. Mario In de Heuvelstraat, voor V&D, komen wij Mario tegen. Mario is 68 jaar gepensioneerd, afkomstig uit Bonaire, en is 49 jaar geleden naar Nederland gekomen om in Tilburg te studeren . Hij is 44 jaar getrouwd met een Nederlandse vrouw en vader van vier volwassen kinderen. Mario vertelt dat hij altijd op de PvdA heeft gestemd. Ook deze keer. Hij vindt dat de PvdA in ieder geval tegengas geeft aan de verharding in de maatschappij. Hij vindt de Nederlanders van tegenwoordig totaal anders dan 49 jaar terug toen hij naar Nederland kwam en vriendelijk en warm werd ontvangen. Bij zijn vier kinderen (tweede generatie) ziet hij grote verschillen in de politieke kleur. De twee middelste kinderen (39 jaar en 36 jaar) zijn echte liberalen (VVD) en vinden dat de allochtonen niet moeten zeuren maar werken. De oudste zoon (41 jaar) is lid van GroenLinks en de jongste dochter (33 jaar) stemt D66. Magali In een Chinese toko/restaurant raken wij in discussie met Magali. Magali is een 44-jarige alleenstaande moeder van twee dochters. Magali is zeer betrokken in haar wijk en doet veel vrijwilligerswerk op de school van haar kinderen. Daarnaast werkt ze 24 uur per week als maatschappelijk werkster. Magali heeft meestal op het CDA gestemd. Dit vanwege haar christelijke overtuiging. De afgelopen verkiezing heeft ze op de Christen Unie gestemd. Een goede partij zegt ze, en ook het feit dat er een Antilliaanse op de lijst stond (Cynthia Ortega-Martijn) was voor haar een goede reden om op de Christen Unie te stemmen. Dit jaar doet ze dat weer, zegt ze. Haar dochter, inmiddels ook 18 en stemgerechtigd, kiest ook voor de Christen Unie. Magali vindt het erg jammer dat er dit jaar, zover zij weet, maar weinig kandidaten van Antilliaanse- Arubaanse afkomst zijn die op een verkiesbare plek staan. Zover bekend zijn het de Arubaans-Hindoestaans-Surinaams Tanja Jadnannannsing (vierde plaats PvdA) en Curacoas-Surinaams Ixaro Balootje (negende plaats bij de CU). Lelia Tijdens een Antilliaanse bijeenkomst in een MFA-wijkcentrum in West spreken wij Lelia (Curaçao, 77 jaar). Lelia is op latere leeftijd (69 jaar) naar Nederland gekomen omdat haar kinderen (zeven in totaal) en kleinkinderen inmiddels in Nederland woonden. Lelia zegt helemaal niks van de Nederlandse politiek te weten maar gaat wel stemmen. Haar kinderen hebben haar verteld dat zij op de SP moet stemmen omdat de SP het beste is voor ouderen en de uitkeringen. Daarnaast vindt Lelia, Emile Roemer wel een sympathieke man. Twee van de kinderen van Lelia (Lientjie en Luis) zijn er ook. Luis (logistiek medewerker) stemt SP en Lientjie (schooljuf en moeder van twee studerende zonen) gaat dit jaar ook SP stemmen vanwege de langstudeerboete uit het lenteakkoord. Wat vind jij? Bovengenoemde verhalen geven een beeld van de politieke betrokkenheid, kleur en motivatie van de Antilliaanse-Arubaanse Tilburgers. Twee partijen schijnen weinig kans te maken onder de Antilliaanse-Arubaanse Tilburger, namelijk de PVV van Geert Wilders en de Partij van de Dieren. Wat verder op valt is dat de populariteit van PvdA (of zoals door Wilders genoemd, partij van de allochtonen) onder Antillianen sterk aan het dalen is. Met name onder de groeiende tweede generatie Antillianen en Arubanen lijkt weinig nieuwe aanwas te zijn. Verder lijkt het stemgedrag van de Antilliaanse-Arubaanse Tilburger niet zo gek veel te schelen met die van de autochtone bevolking. Het lijk er sterk op dat sociaal maatschappelijke positie een grotere rol speelt op de politieke betrokkenheid en dan etniciteit. Tot slot, de komende weken zal BAAT regelmatig berichten over de aanstaande Tweedekamer verkiezingen op onze website en Facebook: Beraad-Antillianen-Arubanen-Tilburg. Praat mee en geef jouw mening. Het mag ook in het Papiamentu!