Door Eardly van der Geld op zaterdag 30 november 2013
De laatste weken is er een heftige discussie gevoerd rond Zwarte Piet. Hieronder een bijdrage van Eardly van der Geld in deze discussie. Eardly van der Geld is opgegroeid op Curaçao en in Suriname. Hij woont al 35 jaar in Nederland en is voorzitter van Stichting Cultureel Erfgoed Caribisch Gebied en Nederland. Onlangs verscheen zijn debuutroman ‘Curaçaos Bloed’. Al is ie nog zo zwart als roet, hij meent het goed. Er zijn intussen vele pro’s en contra’s uitgewisseld in de discussie over Zwarte Piet. De kant van de psychologische wetenschap houdt zich angstvallig stil. Zij leert ons immers dat de beelden die we zien en teksten die we horen beeldvormend zijn in onze verdere ontwikkeling. Zij leert ons dat herhaling belangrijk is om iets te laten beklijven en zij leert ons ook dat hoe jonger we gewoonten aanleren hoe dieper die gaan zitten. Zij leert ons, last but not least, dat als stimuli (prikkels) samengaan met beloning en plezier, we gaan verlangen naar die stimuli (verslaving). En een oud Hollands spreekwoord zegt: jong geleerd is oud gedaan. De moderne psychologie is gefundeerd op bovengenoemde zaken, zo ook ons onderwijssysteem en ons besef van waarden en normen. Deze basisideeën zijn daarom zelfs zo goed als heilig te noemen. Behalve bij ……. Zwarte Piet. Dan komen de oogkleppen van de schijnheiligheid om de hoek kijken! Een hoog gezeten witte man op een wit paard met laag daaromheen een troep zwarte mannen die capriolen uitvoeren, zou plotseling geen beeld achterlaten bij kinderen. En teksten zoals de titel hier boven zouden plotseling geen foute insinuaties bevatten. Ik heb er een officiële instantie bij gehaald waar dagelijks wordt bepaald wat discriminatoir is en wat kinderen wel of niet mogen zien: De Kijkwijzer (filmkeuring). Daaruit citeer ik: Onder discriminatie verstaan we elke uiting waarin bepaalde groepen als inferieur worden afgeschilderd op grond van ras, religie, huidskleur, sekse, nationaliteit of etnische afstamming. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte discriminatie. Vormen van indirecte discriminatie zijn onder andere beledigen, pesten, fysiek bedreigen en aanvallen. ). Discriminatoire uitingen kunnen ook indirect oproepen tot discriminatie van een groep in algemene termen. Duidelijker kan het niet zijn. Het zou neutraliserend kunnen werken als er bij elke foute afbeelding, uitgelegd wordt dat ‘het’ niet de normale gang van zaken is. In reclamespots wordt een neutraliserende uiting gegeven zoals “geld lenen kost geld” bij reclame voor financiële producten. En in films wordt een speciaal logo en leeftijdsaanduiding gebruikt. Uitleg en relativering bij het beeld van Sinterklaas en Zwarte Piet zal echter niet in alle gezinnen gegeven worden, waardoor de beelden op twee manieren doorwerken. Een blank kind krijgt een beeld alsof hij/zij superieur is en een donker kind krijgt een beeld dat hij/zij inferieur is. De discussie doet mij denken aan het feit dat we het stierenvechten in Spanje willen laten verbieden. Voor de Spanjaard is het al eeuwenlang een traditioneel kunstig vertoon van moed, eer en heldenverering. Imposante voorbeelden voor hun kinderen. Voor ons is de dierenmishandeling en moet het onmiddellijk overal verboden worden. Als beschaafde mensen zouden we onze kinderen niet zo moeten opvoeden. Niet met beelden van mishandelde stieren en niet met beelden waar zwarte mensen dienaars zijn van blanke mensen. In mijn vroegere onnozelheid (zo je wilt: indoctrinatie) vond ik het pakjesfeest ook leuk voor onze kinderen, maar we hadden wel de tegenwoordigheid van geest om de teksten van de liedjes aan te passen. In plaats van knecht zongen we vriend. En sommige liedjes zongen we helemaal niet. Nu denk ik dat het tijd wordt om ook het beeld te veranderen. De gouden oorbellen weg is al een goede stap. Nu de kleur nog! Als we dat gedaan hebben kunnen we misschien de Spanjaarden weer aanspreken om langzaamaan het stierenvechten diervriendelijker te maken. Eardly van der Geld
Door redactie op woensdag 13 november 2013
Ongeveer 2000 mensen op Curaçao zijn dit jaar hun baan kwijtgeraakt. Dat heeft het platform van werkgevers, werknemers en sociale partners op het eiland, Kolaborativo, bekendgemaakt. Het platform spreekt van een economische crisis en vraagt de regering om in te grijpen. Het platform maakt de vergelijking met Nederland. “Daar wonen 100 keer zoveel mensen als op Curaçao. Het zou betekenen dat 200.000 in tien maanden werkloos zouden worden.” De redenen voor het banenverlies op Curaçao zijn divers en niet alleen te wijten aan internationale factoren. Ze zijn ook het gevolg van het ontbreken van duidelijke lange termijn-denken en hervormingen door meerdere regeringen. Maar ook faillissementen van grote bedrijven als de Kura Hulanda hotels en luchtvaartmaatschappij DAE en de overheidsbezuinigingen kostten veel mensen hun baan.  Redenen banenverlies Curaçao leek de afgelopen jaren afzijdig te blijven in de mondiale financiële crisis. Zo bleef het toerisme relatief stabiel en waren er nauwelijks faillissementen. Maar de afgelopen periode lijkt de crisis toe te slaan met onder meer twee failliete hotels, vele ontslagen en overheidsbezuinigingen als gevolg van opgebouwde tekorten. In juni vorig jaar dwong premier Mark Rutte Curaçao tot bezuinigingen. Die werden vanaf begin dit jaar doorgevoerd met onder meer verhoging van de pensioenleeftijd, bezuinigingen in de gezondheidszorg en meer belasting op luxe goederen. Volgens deskundigen heeft dit een nadelig effect op de uitgaven van de bevolking. Gegevens zijn niet transparant De partners van Kolaborativo hebben een lijst gemaakt die laat zien hoeveel mensen hun baan hebben verloren en van welke organisaties deze ex-werknemers afkomstig zijn. De lijst is samengesteld op basis van rapporten van de Kamer van Koophandel, Vereniging Bedrijfsleven Curaçao, de vakbondscentrales SSK en CGTC, en de ontslagcommissie. De organisatie geeft aan dat de lijst wegens gebrek aan transparantie niet geheel kan worden bevestigd, maar wel een duidelijke trend laat zien. Moeilijk beschikbare gegevens Gegevens over werkloosheidscijfers zijn moeilijk beschikbaar. Alleen de werkloosheidscijfers cijfers van de jaren 2009 en 2011 zijn bekend. Recentere cijfers zijn er niet voorhanden. De werkloosheidscijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek die om de twee jaar een enquête uitvoert naar de werkloosheid op Curaçao. In 2009 hadden 6.325 mensen geen baan wat neerkomt op een werkloosheidspercentage van 9,6. In 2011 steeg het aantal werklozen naar 6.721 dus een werkloosheidspercentage van 9,8. Hoop op een dialoog met de overheid Kolaborativo probeert continu om met de overheid in dialoog te treden. Zij hopen dat de overheid de ernst van de situatie nu zal erkennen en naar de overlegtafel zal komen om mogelijke interventies en oplossingen te bespreken. Bedrijf/sector Aantal werknemers Reden AMFO projecten 375 Stopzetting projecten vanwege overheidsbeslissing over lokale financiering en verhouding met Nederland DAE 300 faillissement Aqualectra 250 Regeringsbeslissing inzake begroting Building depot 75 Brand Mees Pierson 45 Internationale bedrijfsbeslissing Importeurs (inkrimping) 150 AOV/ZV/9% beslissing regering Kleine bedrijven (minder dan 50 werknemers) 160 AOV/ZV/9% beslissing regering Free Zone 50 Globale economie Horeca 60 Economie Constructie 50 Economie Overheidsambtenaren 160 10/10/10 overgang maakte inkrimping arbeidsplaatsen met 1000+ nodig op termijn Venetto Hotel and Casino 15+ Economie Kura Hulanda Otrabanda 80 Faillissement Kura Hulanda Lodge 70 Faillissement Overig 70   Totaal 1910+  
Door redactie op woensdag 6 november 2013
Elk jaar verlaten veel jongeren het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk om in Nederland te komen studeren. Dit jaar had dit voor mij een persoonlijk tintje. Mijn nichtje van 17 jaar kwam ook studeren en ik werd tijdelijk voogd! Ik ga regelmatig naar Curaçao voor familiebezoek. Tijdens een van deze bezoeken vroeg mijn zus of haar dochter bij mij kon komen wonen. De jongste dochter van mijn zus wilde graag een Hbo-opleiding in Nederland volgen, maar ze was nog maar 17. Ik zei meteen volmondig ja. Ik dacht dat ik alleen iemand in huis nam en dat was geen probleem. Ik heb een zolderkamer en mijn nichtje kon daar wonen. Ik wist niet dat je ook tijdelijk voogd moest worden. En dat er een voogdijregeling bestaat tussen Nederland en het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk. Voogdijregeling De verplichting om een voogd te benoemen komt voort uit de Voogdijregeling Antilliaanse en Arubaanse Minderjarigen. Deze regeling is een onderdeel van een officiële overeenkomst tussen de toenmalige Nederlandse, Antilliaanse en Arubaanse ministers van justitie over de samenwerking op het gebied van de voogdij over minderjarige Antillianen en Arubanen. Ik kom in aanmerking Iedereen die achttien jaar of ouder is en niet onder curatele staat of aan een geestelijke stoornis lijdt, kan tijdelijke voogd worden. Ouders kunnen zelf voorstellen aan wie zij de tijdelijke voogdij over hun kind willen toevertrouwen. Nou, ik kwam in aanmerking. De eerste stap was gezet. Benoeming De Voogdijraad op Curaçao bepaalt of de persoon benoemd kan worden. Een tijdelijk voogd wordt benoemd door de rechter. Ik moest een verklaring afleggen bij de gemeente Tilburg en een verklaring afleggen dat ik voor mijn nichtje wilde zorgen en de opvoeding voor mijn rekening wilde nemen. Ook moest ik verklaren dat ik mijn nichtje in huis wilde nemen. Uiteraard moest ik bewijzen dat ik in de gemeente Tilburg ingeschreven was. Verklaring van geen bezwaar Een jongere kan pas naar Nederland vertrekken als de Voogdijraad van Curaçao een Verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven. Hierin staat wie in Nederland met de tijdelijke voogdij van de jongere wordt belast. De Raad voor de Kinderbescherming in Nederland doet op verzoek van de Voogdijraad op Curaçao onderzoek naar de tijdelijke voogd. Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming De Raad van Kinderbescherming onderzocht of ik de taak als tijdelijk voogd op me kon en wilde nemen. Ik kreeg een interview van ruim een uur. Hoe goed kende ik mijn nichtje, wat wist ik van haar, hoe ik woonde, wat voor werk deed ik, hoe was mijn gezinssamenstelling etc. Vervolgens werd een rapport opgesteld en samen met een aanbeveling verstuurd naar de Voogdijraad op Curaçao. Ik word voogd Na ruim acht weken kwam voor mij het verlossende woord. De rechter benoemde mij tot tijdelijke voogd. Mijn nichtje mocht uit Curaçao vertrekken om haat studie in Nederland te beginnen. Voor meer informatie over dit onderwerp: klik hier Carmine Palm zit in de redactie van BAAT. Sinds deze zomer woont haar nichtje uit Curaҫao bij haar.
Door redactie op woensdag 25 september 2013
Vorige week heeft BAAT013 een stuk geplaatst over politiek van Jeroen Baldwin. Jeroen Baldwin is een Tilburger die op Curaçao woont en werkt. Hij is sportredacteur van de Amigoe, een Nederlandstalige krant op Curaçao. Vandaag deel twee. Ja. Ik ging toch een politieke partij oprichten? Dat schreef ik hier laatst. En ik wist toch niet meer waarom... nou, ik weet het weer. Ik werd even verblind door alle voordelen en in de war gebracht door alle nadelen. Maar nu ben ik helder en weet ik weer waarom ik dat wilde; die politieke partij oprichten. Effe serieus nu, hè. Dit is geen geintje. Ik loop er al een tijdje over na te denken. De echte reden dan: een politieke partij komt op voor de belangen van bepaalde bevolkingsgroepen, toch? Zo is de PAR is er voor ‘het oude geld’, de MFK is er voor ‘het nieuwe geld’ en de PS is er voor hen zonder geld. Zoiets. Alle belangen gediend, ja toch? Nee. Het is me namelijk opgevallen dat een groep van zo’n 30.000 zielen – zoals ik me heb laten vertellen – op een totale bevolking van 150.000 – zoiets toch? – op geen enkele manier vertegenwoordigd is in de Curaçaose politiek. De groep waar ik het over heb zijn de makamba’s. Die groep is groot genoeg om een mooi aantal stemmen te kunnen pakken bij verkiezingen. Voor hen wil ik dus een partij gaan oprichten. Overigens óók om ze bij het leven hier te betrekken, want teveel van hen leven hun eigen leventje: lang leve de lol, zolang het maar gezellig is aan het strand en bij de happy hours. De macamba’s, dat is pas het begin. Ik wil ook opkomen voor de andere groepen die (nog) niet in de politiek zitten: de Colombianen, Dominicanen, Chinezen en Haïtianen. Omdat ik dat over het algemeen gewoon leuke mensen vind. Bovendien zijn dat er in aantal ook heel wat. Dat tikt lekker aan en met al die stemmen kan ik straks een mooi een vet stempel op het regeerakkoord drukken. Over de Venezolanen en Jamaicanen moet ik nog even nadenken. Maar dat zijn er niet zo heel veel, toch? Mijn partij gaat ‘LOVE’ heten. LOVE staat dan direct voor het belangrijkste programmapunt, liefde. Want dat is volgens mij namelijk de oplossing voor alle problemen op Curaçao: liefde. Iemand die liefde voor de ander voelt, gaat namelijk geen atrako’s plegen, niet inbreken, moorden, verkrachten of de boel besodemieteren. Iemand die liefde voelt voor Curaçao gooit geen rotzooi op straat. Iemand die liefde heeft voor flora en fauna zorgt voor veel groen en gooit geen stenen naar honden. Iemand die liefde voelt voor zijn gezin zorgt dat hij hard werkt om dat te kunnen onderhouden. En als iemand liefde voelt voor zijn werk, dan levert die automatisch ook goede prestaties, hetgeen weer voor liefde terug zorgt van de baas, de collega’s en de klanten. En liefde is dus niet te verwarren met seks. Iemand die liefde voelt voor de ander gaat niet met een meisje van vijftien naar bed, schrikt dan als ze zwanger is en neemt de kuierlatten. Gewoon voor de record: dat is dus geen liefde. Dus. Wat denkt u? Doen? LOVE oprichten? Gaat u dan op mij stemmen? Dan ga ik met liefde straks stemmen tellen, ministers die van wanten weten aanstellen, die op hun beurt liefdevol het ambtenarenapparaat aansturen, waarin alleen mensen zitten die liefde hebben voor hun werk, en zo ga ik er dan voor zorgen dat Curaçao écht een paradijs wordt. Voor wie op mij gestemd heeft dan. (Overigens is deze column twee weken geleden al geschreven. Ik heb dus een soort van glazen bol, nog een reden om op me te gaan stemmen straks.)
Door redactie op woensdag 24 juli 2013
Premier Rutte heeft van 12 tot en met 20 juli een achtdaags werkbezoek gebracht aan Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het was de eerste keer dat Rutte als minister-president de Caribische Koninkrijksdelen bezocht. De reis stond daarom in het teken van nadere kennismaking met de verschillende eilanden. Gedurende dit werkbezoek werd premier Rutte vergezeld door een Nederlandse handelsdelegatie onder leiding van Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland. Doel van het bezoek was het versterken van de onderlinge economische betrekkingen binnen het Koninkrijk. De Caribische delen als springplank De Nederlandse bedrijven willen met de Caribische delen van het Koninkrijk samenwerken om zaken te doen in de wijde regio, vooral landen als Brazilië, Colombia en Panama. De Caribische delen fungeren als ideaal vertrekpunt voor Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in Zuid-Amerika, meent Biesheuvel. “Ze hebben ook een cultuur van ondernemen, net als in Nederland. Bovendien kennen ze de handelsmentaliteit en spreken zowel de taal van de regio als van de Nederlandse ondernemer.” Pittige en krasse uitspraken van Rutte Rutte gebruikte zijn werkbezoek aan de Caribische delen van het koninkrijk ook om de eilanden onverbloemd de wacht aan te zeggen. Caribische eilanden die de band met Nederland willen verbreken, mogen wat premier Mark Rutte betreft onmiddellijk vertrekken.  Zonder morren of enig gedoe trekt Nederland dan de stekker eruit volgens De Telegraaf. “Als u mij morgen belt dat u eruit wilt, en een meerderheid van uw bevolking steunt dat, dan gaan we dat onmiddellijk regelen”, zei de premier tegen vertegenwoordigers van de eilanden. Ook St. Maarten krijgt de wind van voren Premier Rutte zei ook dat hij wil dat St. Maarten ernst maakt van het terugdringen van corruptie, fraude en machtsmisbruik. Hij heeft gouverneur Holiday gevraagd een onderzoek in te stellen naar integriteitsschendingen en daarover te rapporteren. Verder wil Rutte dat er een onderzoek komt naar de kwaliteit van het bestuur op St. Maarten. Ongepast Net als D66-leider Alexander Pechtold vindt BAAT de uitlatingen van Rutte over het verlaten van het koninkrijk 'voor een historicus ongepast en voor een premier weinig diplomatiek'. Een premier kan staatsrechtelijk gelijk hebben, maar dan nog moet hij zorgvuldig formuleren en niet zomaar dingen uitkramen omdat mensen, zijn partij en zijn kiezers dat graag horen.
Door redactie op woensdag 10 juli 2013
Stichting Cinemaké presenteert het zesdelig project Hommage aan Frank Martinus Arion met onder meer een debat, een tentoonstelling, een literaire avond en een documentaire. Zo wordt de rol van deze Antilliaans Nederlandse schrijver op verschillende culturele manieren onder de aandacht gebracht. Het project bestaat uit zes onderdelen die onderling zijn verbonden door de hoofdpersoon Frank Martinus Arion. De thematiek is ontleend aan zijn roman Dubbelspel, waarin Antillianen het dominospel met uitzonderlijke passie spelen. Landelijk dominotoernooi Antillianen uit tien Nederlandse steden bestrijden elkaar aan de dominotafel. Debat over machismo Acht Antilliaanse mannen gaan in debat over het van oudsher bestaande machismo dat de verhouding tussen mannen en vrouwen op de Antillen bepaalt. Literaire avond Een avond gewijd aan het vrouwbeeld in het oeuvre van Frank Martinus Arion, waarin vooral de ‘moedige vrouw’ levendig getekend worden. Er worden gedichten en essays van Arion voorgedragen. Ook is er en er wordt de traditionele ‘Tambú’-muziek. Tentoonstelling Tot en met 20 juli is er een tentoonstelling in het Centrum Beeldende Kunst Amsterdam en Centrum Beeldende Kunst Zuidoost. Hier zijn kunstwerken te zien van drie Antilliaanse en drie ‘inlandse’ Nederlandse kunstenaars, die speciaal voor deze gelegenheid is gevraagd zich te laten inspireren door Arions roman Dubbelspel. Kunstboek Er wordt een kunstboek uitgegeven waarin ook drie essays worden opgenomen over het werk van Arion in het spanningsveld van de Antilliaanse en de Nederlandse cultuur (Zijn ‘dubbelspel’). Documentaire Het project wordt op 10 oktober afgesloten met de documentaire Frank Martinus Arion: ‘Yu di Kòrsou’ van regisseur Cindy Kerseborn. De documentaire gaat die dag in première in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Wie is Frank Martinus Arion? Frank Martinus Arion, schrijversnaam van Frank Efraim Martinus, (°1936, Curaçao) is een Nederlands-Antilliaanse schrijver, dichter en taalwetenschapper. Hij schreef in het Nederlands en het Papiaments. De roman Dubbelspel (1973) vormde zijn debuut. Later volgden nog een tiental andere boeken, waaronder Afscheid van de koningin, Nobele wilden, De laatste vrijheid en De deserteurs. Frank Martinus Arion is vooral bekend door zijn boek Dubbelspel. Op de Antillen heeft hij, behalve door zijn literair werk, vooral furore gemaakt als voorvechter van het Papiamento. Voor meer informatie: - http://www.cimakefoundation.eu/arionproject.html  - http://cimakefoundation.wordpress.com/
Door redactie op woensdag 5 juni 2013
Het lijkt alsof na 10-10-2010 de corruptie in de politiek op Curaçao enorm is toegenomen. Oud-premier Schotte en enkele ministers werden beschuldig van corruptie, en er werd een onderzoek ingesteld. Er kwam een takenkabinet omdat in de nieuwe coalitie het onderling wantrouwen groot was. En in Pueblo Soberano de partij van de vermoorde Wiels is een machtstrijd gaande. Maar is de corruptie in de politiek echt toegenomen?   Op 10 oktober 2010 is het land De Nederlandse Antillen opgeheven. De BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) werden bijzondere gemeenten overzee. Curaçao en Sint Maarten kregen dezelfde status aparte als Aruba. Daarmee hebben de eilanden meer zelfstandigheid dan daarvoor. Uitzichtloze situatie vroeg om nieuwe structuur Aanleiding voor de nieuwe structuur tussen Nederland en de eilanden was de uitzichtloze situatie eind jaren ’90 op de Nederlandse Antillen: aanhoudende slechte economische omstandigheden en een torenhoge staatsschuld. Veel eilandbewoners leefden onder de armoedegrens waardoor de criminaliteit enorm toenam. Het lukte de toenmalige Antilliaanse regering niet de problemen structureel aan te pakken en als één natie op te treden. Om een goed begin te maken, nam Nederland de schuld van 1,7 miljard over. En maakte afspraken met de eilanden over de kwaliteit van het beheer van financiën, het bestuur en de rechtshandhaving. Dubbele bestuurslaag was obstakel De overheersende rol van Curaçao ging vaak ten koste van de kleinere eilanden in de Antillen. Met name de dubbele bestuurslaag op Curaçao vormde een obstakel voor de overige eilanden. Curaçao had namelijk een federale regering van de Nederlandse Antillen én een eigen eilandregering. Overheidsgeld bestemd voor alle eilanden van de Nederlandse Antillen bleef in de praktijk te veel op Curaçao hangen. Cultuurverschijnselen voor corruptie op Curaçao Op Curaçao werken de volgende cultuurverschijnselen volgens Nelly Schotborg corruptie in de hand: - Corruptie op Curaçao leidt niet tot verontwaardiging. - Er heerst een sfeer van angst en onderdanigheid. Er is een overdreven ontzag voor de chef, directeur, commissaris en politiek leider. - Controle wordt gezien als wantrouwen. - Familiegevoel leidt tot vriendjespolitiek. Na een verkiezingsoverwinning worden vriendjes benoemd in overheidsfuncties en worden andersdenkenden eruit gewerkt. Geen politicus is schoon In de politieke arena is corruptie is al jaren lang een bekend fenomeen op het eiland. Er is bijna geen politicus die totaal schoon is. Iedereen heeft banden met iedereen. En iedereen kent elkaar. En op Curaçao liggen de onder- en bovenwereld dicht bij elkaar. Verdwijnen dubbele bestuurslaag leidt tot meer corruptie Tot 10-10-10 bestond het land Nederlandse Antillen nog uit twee bestuurslagen: het ‘landsnviveau’ en de afzonderlijke eilanden. Daarmee werd een zekere mate van tegenwicht gegarandeerd tegen de willekeur van de afzonderlijke eilandselites. Dat tegenwicht is nu weggevallen. Vriendjespolitiek en financiële malversaties konden een enorme vlucht nemen. Statenleden en ministers op het eiland, die niet gehinderd worden door een tweede bestuurslaag, zullen deze machtspositie niet snel uit handen geven. Al deze dingen maakt het dat de corruptie enorm is toegenomen.
Door redactie op woensdag 29 mei 2013
De transport en logistiek sector in Tilburg is ‘booming’. Dit ondanks de moeilijke tijden die de transport en logistiek sector op dit moment doormaakt. In Tilburg, het Transport en Logistieke ‘kruispunt’ van Nederland, blijft de sector komende jaren groeien met toenemende werkgelegenheid en ontplooiingskansen. Florent Claassen, geen Antilliaan maar wel fan van Bonaire, is directeur van Claassen Transport en Logistiek en tevens voorzitter van de Platform Transport en Logistiek regio Tilburg. Hij leidt ons rond door zijn bedrijf en de op- en overslagruimten. In dit nieuwe complex is veel aandacht besteed aan leefklimaat, energieconsumptie en duurzaamheid. Mooie toekomstperspectieven Claassen praat vol vuur over zijn sector en is positief over de toekomstperspectieven voor de Transport en Logistiek (T&L)-sector in Tilburg. Hij wijst op de innovatieve kracht en professionalisering van de sector. Het beeld van noeste arbeid en slechte arbeidsomstandigheden ligt volgens hem ver in het verleden. Werk van chauffeurs aangenaam Moderne vrachtwagens met luxe cabines vol met moderne en slimme instrumenten maken het werk van de chauffeurs aangenaam. Innovatieve hulpmiddelen maken het laden en lossen van vrachtwagens snel en gemakkelijk. De op- en overslagruimten zijn tegenwoordig aangenaam en schoon. Discipline en motivatie De Transport en Logistieke sector is een tijdkritische sector. ‘Tijd is geld’ geldt in deze sector meer dan in andere sectoren. Alles moet goed op elkaar worden afgestemd. Werken in de T&L-sector betekent dan ook veel discipline en motivatie. Werkmentaliteit Over de werkmentaliteit van de huidige generatie is Claassen gematigd positief. Hij maakt vaak mee dat jongeren te laat op het werk verschijnen of soms helemaal niet meer komen opdagen. Daarnaast zegt hij, zonder te willen generaliseren, dat sommige een laag arbeidsethos hebben. Hij zegt: “Ik ben zelf ook jong geweest en besef dat deze jongeren af en toe verzuimen hun verantwoordelijkheid te nemen. Daar kan ik mee leven. Maar te vaak zie ik dat het volledig uit te hand loopt. Ze claimen hun rechten maar vergeten dat ze plichten hebben naar hun werkgever en collega’s. Maar als je serieus wil werken in een van de mooiste sectoren in Tilburg zijn er volop kansen”. Platform Transport & Logistiek Florent Claassen is naast directeur van zijn bedrijf ook voorzitter van het Platform Transport & Logistiek Tilburg. Een initiatief van onderwijs, overheid, kenniscentrum VTL en logistieke ondernemers uit de regio Tilburg. Zij hebben hun krachten gebundeld om een aantal doelen te bereiken: · Verbeteren van het imago van Transport & Logistiek sector; · Regio Tilburg als logistiek hotspot op de kaart houden; · Het jaarlijks organiseren van een Logistieke dag; · Transport & Logistiek onder de aandacht brengen van jongeren. 2 juni open dag Wil je de transport en logistieke bedrijven in Tilburg met eigen ogen zien en ervaren wat het is om hier te werken? Op 2 juni wordt de dag van Transport en Logistiek in Tilburg georganiseerd. 52 bedrijven presenteren zich van 11:00 – 16:00 op industrieterrein de Katsbogten. Meer informatie Meer weten over de T&L-sector? Kijk voor leuke filmpjes op de site van Transport en Logistiek Tilburg. ROC Tilburg biedt ook een MBO opleiding Transport en Logistiek.
Door redactie op zondag 12 mei 2013
Het bestrijden van overgewicht bij jongeren is één van de speerpunten in het Tilburgse gezondheidsbeleid. Dat zegt wethouder Marjo Frenk in de Tilburgse Koerier van 2 mei. Daarom wil zij gezond gewicht onder jongeren stimuleren en de aanpak van overgewicht versterken. Dat doet ze door aan te sluiten bij het landelijk initiatief Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). De wethouder wil overgewicht bij jongeren wijkgericht aanpakken. Want de ene wijk is de andere niet. Verschillen in typen bewoners of inrichting van de wijk vragen om een verschillende aanpak. Daarbij zijn altijd meerdere partijen betrokken: GGD, scholen, ouders, Centra voor Jeugd en Gezin, en sportverenigingen. De kunst is om tot een vorm van samenwerking te komen die tot synergie leidt. Overgewicht is belangrijk volksgezondheidsprobleem De afgelopen twintig jaar is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld. Intussen is ruim 14 procent van de jongens en 17 procent van de meisjes tussen 4 en 15 jaar te zwaar. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal toenemen. Ongeveer 3 procent van de kinderen en jongeren heeft ernstig overgewicht (obesitas). Landelijk zijn er dus meer dan 360.000 kinderen te zwaar, en zijn er bijna 75.000 kinderen met ernstig overgewicht. Daarom is preventie belangrijk. Meerdere oorzaken voor overgewicht De belangrijkste oorzaken van overgewicht en zwaarlijvigheid bij kinderen zijn niet eenduidig. Het gaat vaak om een combinatie van een aantal aspecten, zoals voeding en slechte eetgewoonte, gebrek aan lichaamsbeweging, genetische aanleg en negatieve invloeden van de sociaal-economische omgeving. Overgewicht bij kinderen nu leidt later tot gezondheidsproblemen Overgewicht en obesitas op jonge leeftijd heeft niet alleen gevolgen voor het uiterlijk. Bijna 80 procent van de kinderen met overgewicht heeft er op volwassen leeftijd nog steeds last van. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals een te hoog cholesterol gehalte of hart- en vaatziekten. Maar ook op jonge leeftijd kan een kind met overgewicht al te maken krijgen met diabetes en gewrichtsklachten. De gezondheidsrisico’s lopen op naarmate iemand langer te dik is. Antilliaanse en Arubaanse kinderen vaak te dik Uit onderzoek blijkt dat overgewicht en obesitas onder allochtone kinderen veel meer voorkomt dan bij autochtone kinderen. Vooral bij kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Antilliaanse en Arubaanse kinderen zijn ook vaak te dik. Maar dat is nooit specifiek gemeten zodat er geen cijfermateriaal beschikbaar is. Obesitas en overgewicht bij kinderen op Aruba en Bonaire De Arubaanse minister van gezondheidzorg en sport, Richard Visser, is een van de voortrekkers in de wereld als het gaat om obesitas bij kinderen. Hij deed onderzoek naar obesitas onder kinderen op Aruba en Bonaire. Hij constateerde dat obesitas onder Arubaanse kinderen hoger was dan onder Bonairiaanse kinderen. Een van de redenen is dat Aruba relatief meer fasfoodrestaurants heeft dan Bonaire. Richard Visser: “Maar het onderzoek bewijst dat overgewicht niet alleen met fastfoodketens te maken heeft. De ketens versnellen het wel, maar het zijn vooral de lifestyle-ideeën die geïmporteerd worden door reclame die voor overgewicht zorgen.” Richard Visser is vastbesloten om de overgewichtproblematiek in de wereld en op Aruba in het bijzonder aan te pakken. Dit heeft geleid tot de ‘Aruba Declaration on Obesity.’
Door redactie op zondag 12 mei 2013
De Gemeente Tilburg heeft verschillende regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Veel Tilburgers met een laag inkomen laten echter nog veel geld liggen doordat ze geen gebruik maken van de minima-regelingen. Dat is jammer. Het kan ze net een zetje geven om zich prettiger of beter te voelen. Volgens wethouder Auke Blaauwbroek van Armoedebeleid laten ook Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers met een minimum inkomen geld liggen. Ze doen om uiteenlopende redenen geen beroep op het geld dat de gemeente voor hen heeft gereserveerd. Gevolg hiervan is dat veel financiële mogelijkheden onbenut blijven voor hen die het juist hard nodig hebben. Denk aan mensen met een uitkering of laag inkomen, alleenstaande ouders met schoolgaande kinderen, ouderen met een klein pensioentje of alleen AOW, etc. Redenen waarom minima geen gebruik maken van de minimaregelingen In november hield BAAT een bijeenkomst met een deel van de achterban waarbij de vraag centraal stond waarom Antilliaanse en Arubaanse minima geen gebruik maken van de inkomenondersteunende regelingen. Tijdens deze bijeenkomst kwamen een aantal redenen naar voren. 1. Veel mensen weten niet waar ze recht op hebben. Ze kennen die regelingen niet en kunnen slecht de weg vinden in het oerwoud van gemeentelijke regelingen om hun inkomen aan te vullen.     2. Er is een grote groep die denkt niet voor de regelingen in aanmerking te komen. 3. Mensen willen niet afhankelijk zijn van de gemeente. 4. Mensen laten zich afschrikken door de verwachte papieren rompslomp bij de aanvraag.     5. Mensen schamen zich en zijn te trots om zich publiekelijk aan te melden voor gemeentelijke voorzieningen. Gebruikersvriendelijke website ’Bereken uw recht’ De gemeente Tilburg heeft een gebruikersvriendelijke website ‘berekenuwrecht.nl’. Daarop kunnen Tilburgers kijken of ze in aanmerking komen voor een gemeentelijke vergoeding. De website is vooral bedoeld voor Tilburgers die op basis van hun lage inkomen en vermogen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding van de gemeente. Uiteraard kunnen ook familieleden, kennissen en medewerkers van hulpverleningsorganisaties op de site testen of iemand in aanmerking komt voor een vergoeding. Laat geen geld liggen BAAT roept Antilliaanse en Arubaanse minima op om geen geld te laten liggen waar ze recht op hebben. Maak gebruik van de inkomensondersteunende regelingen, en wees geen dief van je eigen portemonnee. Laat geen geld liggen dat voor jou gereserveerd is.