Door Carmon op dinsdag 18 februari 2014
Steeds meer bedrijven, organisaties en instanties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit, als u een nachtje in een hotel wilt slapen of als u naar het casino gaat. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan. Op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staan diverse persoonsgegevens zoals geboortedatum, woonplaats en burgerservicenummer. Door het kopiëren van deze gegevens vergroot u de kans dat u slachtoffer wordt van identiteitsfraude. Slachtoffers van identiteitsfraude kunnen grote financiële en maatschappelijke schade ondervinden. Wat is identiteitsfraude? Identiteitsfraude betekent dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft aangeschaft. Bent u verplicht om een kopie van uw identiteitsbewijs te geven? Nee, alleen in uitzonderlijke gevallen bent u verplicht een kopie van uw identiteitsbewijs te laten maken. Een aantal organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken, zoals uw werkgever en uw bank. In de praktijk vragen ook veel andere organisaties om een kopie. U bent echter niet wettelijk verplicht om die aan hen te geven. Als u lid wordt van een sportschool of een telefoonabonnement afsluit, hoeft u bijvoorbeeld geen kopie af te geven. Op de website van het College bescherming persoonsgegevens vindt u meer informatie over wie een kopie van uw identiteitsbewijs mag maken. Hoe voorkomt u fraude met een kopie? Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Hoe doet u dat? Volg de onderstaande 3 stappen. Schrijf op de kopie die u afgeeft: dat het een kopie is, voor wie of welk product de kopie bedoeld is, de datum waarop u de kopie afgeeft, streep uw burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan.
Door redactie op woensdag 5 februari 2014
De Gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Dus ventileren de plaatselijke politieke partijen krasse verkiezingstaal en stoere plannen om kiezers te winnen. Om Tilburg veiliger te maken heeft de VVD haar peilen gericht op verdachte Marokkaanse en Antilliaanse/Arubaanse Tilburgse jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Speciale politie voor Marokkanen en Antillianen “Tilburg moet en kán veiliger”. Dit is het nieuwe actieplan van de VVD Tilburg voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de partij zijn Marokkaanse en Antilliaanse jongeren de grote boosdoeners als het om veiligheid in de gemeente gaat. Als het aan de VVD en lijsttrekker/wethouder Roel Lauwelier ligt, komt er een ‘specifieke inzet’ op criminele Marokkanen en Antillianen. Dit houdt in dat bij politie en justitie capaciteit wordt vrijgemaakt die zich alleen bezig houdt met de criminaliteit onder Marokkaanse en Antilliaanse jongeren tussen 12 en 17 jaar. Zijn verdachten ook criminelen? Lijsttrekker/wethouder Lauwelier baseert zijn omstreden actieplan op cijfers uit de Tilburgse Integratiemonitor. Maar waar de VVD spreekt over criminelen wordt in de monitor gesproken over verdachten. Volgens de integratiemonitor zijn van alle autochtone jongeren van 12 tot en met 17 jaar 1,2 procent als verdachte bekend bij de politie. Bij Antilliaanse jongeren van 12 tot en met 17 jaar is dit 4,8 procent. Om hoeveel verdachte Antillianen gaat het? Het percentage verdachten onder Antillianen is veel hoger dan het percentage onder de autochtonen. Maar om hoeveel Antillianen gaat het in absolute aantallen? Volgens de integratiemonitor zijn dat 20 verdachten. Om een aparte politie-eenheid vrij te maken voor 20 verdachte Antilliaanse/Arubaanse Tilburgse jongeren is niet een efficiënte oplossing omdat de kosten waarschijnlijk heel hoog zijn. En het past ook niet in een tijd dat de Gemeente die op de centjes let en streeft naar een samenleving waar we ‘Allemaal Tilburgers’ zijn. Kritiek van OCAN Inmiddels heeft het plan van de VVD voor speciale Antillianen- en Marokkanenpolitie landelijk, lokaal, en in Caribisch Nederland de nodige stof doen opwaaien en voor beroering gezorgd. OCAN (Overlegorgaan Caribische Nederlanders) heeft minister Asscher, verantwoordelijk voor discriminatiebestrijding, opgeroepen om krachtig een standpunt in te nemen tegen het volgens OCAN racistische plan van de VVD Tilburg. Kritiek uit Gemeente Tilburg De lokale coalitiepartners waren niet te spreken over het standpunt van de VVD en vooral over de toon die de partij gebruikt. Lijsttrekker en wethouder Auke Blaauwbroek (PvdA) is verrast dat de VVD gelijk keihard uit de bocht vliegt bij de start van de verkiezingscampagne. Het veiligheidsdebat ligt voor hem genuanceerder Berend de Vries (D66) vindt dat je bevolkingsgroepen met dit soort uitspraken op een bepaalde negatieve manier wegzet, terwijl je ze juist moet helpen. Erik de Ridder (CDA) geeft aan ook voorstander te zijn van aanpakken samen met preventie, maar ‘een boef is een boef, welk kleurtje hij ook heeft’. Gedraai van de VVD Twee jaren geleden liep de politieke partij VVD Tilburg voorop bij het afschaffen van het specifieke beleid op minderheden. Bij de Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers ging het om beleid gericht op aanpakken werkloosheid, schooluitval en criminaliteit. Nu komt de VVD weer een specifiek op de Antillianen en Marokkanen gericht plan. De VVD toont zich erg ongeloofwaardig met haar plan en probeert met stoere en omstreden plann electoraal gewin te halen over de rug van een minderheidsgroep.
Door redactie op woensdag 29 januari 2014
Een kwart van de inwoners van Nederlander heeft vorig jaar minstens één voorval meegemaakt dat zij als discriminerend ervaren. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat is verschenen over de mate waarin inwoners van Nederland discriminatie ervaren. In het rapport gaat het niet over feitelijke discriminatie maar om wat mensen zelf als discriminatie voelen, ervaren en benoemen. Ongeveer 12.500 mensen hebben een vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst is voor de volgende voorvallen nagegaan of men discriminatie heeft ervaren. Verschillende discriminatiegronden zoals leeftijd, religie, geslacht, etnische herkomst, ras, handicap en seksuele gerichtheid; Terreinen waar discriminatie is ervaren zoals de openbare ruimte, in het contact met instanties, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs; Discriminatie-ervaringen van specifieke groepen, zoals migrantengroepen, mensen met een beperking en seksuele minderheid.   De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek Een kwart van de inwoners van Nederland heeft discriminatie ervaren in de afgelopen twaalf maanden. Leeftijdsdiscriminatie (10% ) en discriminatie naar etnische herkomst (8%) zijn de meest ervaren discriminatiegronden. Op de derde plaats sekse gevolgd door huidskleur en geloof. Ervaren discriminatie bij het zoeken naar werk wordt door 45-plussers bijna altijd in verband gebracht met hun leeftijd. Van de werkzoekenden heeft 15% zich bij het zoeken naar werk gediscrimineerd gevoeld. Ruim één op de tien inwoners van Nederland heeft discriminatie ervaren in de openbare ruimte. Een aanzienlijk deel van de lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen ervaart discriminatie op grond van hun seksuele gerichtheid in de publieke ruimte. Binnen migrantengroepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders en migranten uit Midden- en Oost-Europa) heeft een derde tot de helft in de afgelopen twaalf maanden discriminatie in de openbare ruimte ervaren. Van de werkzoekende migranten heeft 20 tot 40% discriminatie ervaren bij het zoeken naar werk. Op de werkvloer en in het onderwijs worden vergelijkbare percentages gerapporteerd.   Migrantengroepen ervaren veel discriminatie Migranten ervaren op alle terreinen discriminatie. Sommige discriminatie-ervaringen worden vaker door bepaalde groepen gerapporteerd. De helft tot twee derde van migrantengroepen ervaart discriminatie op grond van etniciteit, ras of religie. Eén op de drie Turkse studenten, één op de vier Marokkaanse studenten en ruim één op de vijf Surinaamse studenten denkt dat zij moeilijk een stage konden vinden vanwege discriminatie. Eén op de vijf Marokkaans Nederlandse mannen heeft het gevoel door de politie extra in de gaten te worden gehouden en beschouwt dit als discriminatie. Op het terrein van salariëring ervaren migranten uit Midden- en Oost-Europa vaker dat zij minder betaald krijgen dan een collega die hetzelfde werk doet: van de werkenden uit deze groep rapporteert 15% deze vorm van discriminatie.   Noot van de BAAT013 redactie Migrantengroepen ervaren over de hele breedte veel discriminatie. De hoge ervaren discriminatie door migrantengroepen die uit het SCP-rapport blijkt is in lijn met eerder onderzoek en maatschappelijke trends, die duiden op een maatschappelijk klimaat waarin migranten zich blijkbaar minder geaccepteerd voelen in Nederland. Hoewel niet in alle gevallen van ervaren discriminatie ook sprake hoeft te zijn van feitelijke discriminatie, is alleen al het gevoel om niet als volwaardig of als gelijke te worden gezien bijzonder frustrerend en kwetsend en kan een negatieve impact hebben op iemands persoonlijke leven. Nederland moet zich daarom hard maken om ervaren negatieve bejegening, discriminatie en racisme tegen te gaan. Het probleem negeren, bagatelliseren of wegkijken maakt het eerder groter omdat slachtoffers zich na te zijn gediscrimineerd ook nog eens niet gesteund voelen.
Door redactie op maandag 16 december 2013
Veel mensen geven veranderingen in hun leefsituatie niet of niet tijdig door aan de gemeente. Toch is dit erg belangrijk. Ruim 600 overheidsorganisaties gebruiken uw persoonlijke gegevens zoals die bij de gemeente zijn geregistreerd. Zorg er dus voor dat uw gegevens bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) kloppen. U voorkomt daardoor veel gedoe voor u zelf. Wilt u gedoe voorkomen? Controleer dan op mijn.overheid.nl of u goed geregistreerd staat bij uw gemeente. Waarom is het belangrijk om uw gegevens te controleren? Uw gegevens die in de Gemeentelijke Basisadministratie staan worden door organisaties als de Belastingdienst, UWV en de SVB gebruikt voor bijvoorbeeld het toekennen van kinderbijslag, zorgtoeslag of een uitkering. Ook de gemeente gebruikt deze gegevens, onder andere voor het uitgeven van parkeervergunningen of bij het verstrekken van een nieuw paspoort, verstrekken en verlengen rijbewijs en het versturen van stempassen. Staat u niet goed geregistreerd? Dan ontvangt u misschien niet de uitkering of de toeslagen waar u recht op hebt. Of duurt een aanvraag van een paspoort of parkeervergunning een stuk langer. Ook als u recht hebt op een erfenis, is het belangrijk om goed geregistreerd te staan bij uw gemeente. Zo kan de notaris u gemakkelijk vinden. Voorkom dat u een erfenis misloopt en controleer uw gegevens. Wijzigingen op tijd doorgeven Het is belangrijk dat uw gegevens in de GBA kloppen. En dat u op tijd wijzigingen doorgeeft. Volgend jaar komt er namelijk een nieuwe wet. Volgens deze wet kan de gemeente u een boete opleggen als u wijzigingen niet op tijd doorgeeft. U moet bijvoorbeeld uiterlijk vijf dagen na verhuizing uw nieuwe adres doorgeven. Een boete is maximaal € 325,-. Controleer uw gegevens via mijn.overheid.nl, en geef wijzigingen tijdig door en voorkom een boete. Hoe controleert u uw gegevens? Ga naar mijn.overheid.nl, log in met uw DigiD en controleer uw gegevens. Kloppen uw gegevens niet? Of gaat u bijvoorbeeld verhuizen of emigreren? Meld dit dan bij uw gemeente. Als uw gegevens niet kloppen neem dan contact op met de gemeente waar u woont. Meer weten? Kijk op www.voorkomgedoe.nl.
Door redactie op woensdag 11 december 2013
Het Beraad Antillianen Arubanen Tilburg heeft besloten om zowel haar rol en functie als ‘beraad’ als haar formele ‘signaal- en brugfunctie" tussen de gemeente Tilburg, de lokale politiek, maatschappelijke organisaties en de Antilliaanse/Arubaanse gemeenschap van Tilburg per 31 december 2013 te beëindigen. BAAT gaat in 2014 verder als communicatie- en mediaplatform baat013.nl. De vertrouwde communicatie- en mediakanalen, www.baat013.nl, facebookpagina Beraad Antillianen Arubanen Tilburg en twitter account @baat013 blijven in de lucht onder de verantwoordelijkheid van de redactie van baat013.nl. Wil je meer weten over de achtergronden van ons besluit en wat het betekent, lees hier verder.  Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je het bestuur van BAAT tot 31 december bereiken via info@baat013.nl. De redactie van baat013.nl is te bereiken via redactie@baat013.nl. Het bestuur van BAAT bedankt iedereen voor de constructieve en prettige samenwerking in de afgelopen jaren. De redactie van baat013.nl zal u begin volgend jaar informeren over de invulling van de nieuwe richting in 2014.
Door redactie op woensdag 27 november 2013
Een groep Curaҫaose jonge ondernemers is sinds oktober bezig met crowd funding: in minder dan 90 dagen willen ze 20.000 euro binnenhalen voor CuracaoTrip.com. Als het de ondernemers lukt, heeft Curaçao een platform dat veel kan betekenen voor toeristen en ondernemers op het eiland. Op CuracaoTrip.com kun je je accommodatie regelen, maar ook activiteiten zoals een tour boeken. Ook willen de jonge ondernemers later een mobiele applicatie lanceren die het verblijf voor toeristen op Curaçao aangenamer moet maken. restaurants en andere uitgaansgelegenheden krijgen de mogelijkheid om zich via Curaçao Trip te profileren. ”Hierdoor wordt het mogelijk om alle activiteiten, restaurants en alle bijzonderheden op het eiland te ontdekken. Je kunt per dag zien wat er allemaal te doen is en alvast reserveren. Bizar eigenlijk dat Curaçao die mogelijkheid nog niet had, terwijl veel toeristen graag naar hun laptop of smartphone grijpen om van alles op te zoeken of te regelen’’, vertelt Jefferson Martina, één van de initiatiefnemers van Curaҫao Trip. “Wij kennen het eiland en weten dat toeristen lang niet van alle bijzonderheden afweten. We maken gebruik van video’s, recensies en een treasuremap, zodat toeristen precies weten wat ze kunnen verwachten”, vertelt Martina. “Maar ook investeren we in sociale projecten op het eiland, wat zo nodig is. Dit kan dus groot worden. Het wordt voor ons een spannende maar ook een superleuke tijd. We hebben er echt zin in. We gaan nu de tweede fase in en daarvoor hebben we financiële steun nodig. En natuurlijk krijgt iedereen die steunt er wat voor terug.” Doe jij ook mee? Benieuwd naar Curaҫao Trip en hoe de makers achter dit idee het geld gaan ophalen? Bekijk dan: CrowdAboutNow.nl/CuracaoTrip Voor meer informatie, neem contact op met:  Jefferson Martina (+31) 6 1812 8838  jefferson@curacaotrip.com of info@curacaotrip.com
Door redactie op donderdag 21 november 2013
Sírkulo Antiyano Tilburg (S.A.T.) bestaat dit jaar vijftig jaar en is de oudste Antilliaanse vereniging in Nederland. Gisteren verscheen het eerste deel over de beginjaren tot en met de jaren tactig. Vandaag deel 2: de jaren tachtig tot nu. Halverwege de jaren tachtig groeide het aantal Antillianen in Tilburg explosief. Weer zorgde deze ontwikkeling voor de nodige verschuivingen binnen S.A.T. De vereniging kreeg nu te maken met allerhande hulpvragen uit de Antilliaanse gemeenschap. Zo nam S.A.T. in deze periode een maatschappelijk werker in dienst voor de sociaal-zwakkere groepen in Tilburg. Nieuwe vormen van ondersteuning, zoals schuldhulpverlening kwamen op het bordje van S.A.T. te liggen. Verenigingsleven leed onder subsidie Het was ook de tijd van de subsidieregelingen. Kreeg je als organisatie in de jaren daarvoor heel af en toe wat toegeschoven uit een potje van een of andere welwillende gemeentelijke bestuurder, in deze periode vloeide het subsidiegeld naar de zogenaamde zelforganisaties. Nieuwe begrippen als allochtonenbeleid, Antillengemeente en probleemjongeren haalden regelmatig de voorpagina’s van dagbladen. Huidige S.A.T.-voorzitter Ludwin Colastica omschrijft deze periode als volgt: “De subsidieverstrekking was een goede zaak, want daardoor konden wij als vereniging meer doen. Maar de keerzijde was dat het verenigingsleven eronder begon te lijden. Leden betaalden geen contributie meer. En ook studenten gingen zich minder inzetten, ook door de introductie van de tempo- en later de prestatiebeurs. Vroeger kon je als student extra studiepunten krijgen voor vrijwilligerswerk bij S.A.T. Nu gaat dat niet meer.” Geen geld voor postzegels Vijftig jaar is een leven lang. Met alle ups-and-downs zoals in het leven, en die heeft S.A.T. ook gekend. Huidig Statenlid in het Curaçaose parlement, Hensley Koeiman, vertelde onlangs: “Ik kan me een periode herinneren waarin alles tegen zat. Er waren weinig vrijwilligers en er was geen geld. We konden niet eens postzegels kopen om het nieuwsblad Noti-SAT bij onze leden thuis te laten bezorgen. Ik ben toen op mijn fiets gestapt en heb eigenhandig bij iedereen in Tilburg het blad in de bus gedaan. En dat was geen eenmalige actie.” Vrienden verloren S.A.T. heeft in de achterliggende jaren ook vele goede vrienden verloren. Om een paar te noemen: oud-voorzitter Siegfried Tecla; Norman Bonifacio, de inspirerende dansleraar die aan de wieg heeft gestaan van het salsa- en folkloredansen in Tilburg; Coquito Romero, oud rector van het Radulphus College, maar ook Tyrone Alberto van U.T.S en niet te vergeten Mauricio ‘Mau’ Sambo die trouw alle werkzaamheden in het gebouw voor zijn rekening nam. Stoppen of op eigen kracht verder In 2013 oriënteert S.A.T. zich weer op de toekomst. Door de landelijke bezuinigingen op integratie en inburgering zijn de subsidies voor alle zogenaamde zelforganisaties beëindigd. ”Mensen, ook nieuwkomers zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven”, heet het nieuwe beleid. Daarmee staat S.A.T. voor een fundamentele keuze: stoppen of op eigen kracht verder gaan. De huidige voorzitter heeft daarom een aantal mensen benaderd om samen na te denken over de toekomst van S.A.T. De Werkgroep S.A.T. werkt nu aan een actieplan om de nieuwe plaats en rol van S.A.T. in de Tilburgse Antilliaanse gemeenschap handen en voeten te geven. Toekomstverwachting Welbekende namen van weleer zijn er niet meer: Kibrahacha, Tula, Flamboyant, Nos ku Nos. Als enige uit deze rij bestaat S.A.T in 2013 nog. De vereniging heeft vaker op eigen kracht moeten zien rond te komen. Dankzij de vele vrijwilligers en de stuwende kracht van zijn leiders is dat gelukt en kunnen wij nu vijftig jaar S.A.T. vieren. Lucio de Windt neemt op dit soort momenten graag een bekende uitspraak van een gewezen wereldleider in de mond: “Vraag niet wat S.A.T. voor jou kan doen, maar vraag wat jíj voor S.A.T. kan betekenen.” Het is dan ook zeker geen toeval dat we op de verjaardag van S.A.T. ook het feit herdenken dat president J.F. Kennedy vijftig jaar geleden werd doodgeschoten. Lang leve S.A.T. Wat zijn jouw herinneringen aan SAT? We horen ze graag! Laat je reactie hieronder achter. Lees ook het eerste deel behorend bij dit artikel: Deel 1 - Vijftig jaar Sirkulo Antiyano Tilburg: hoe het begon
Door redactie op woensdag 20 november 2013
Sírkulo Antiyano Tilburg (S.A.T.) bestaat dit jaar vijftig jaar en is de oudste Antilliaanse vereniging in Nederland. Vandaag het eerste deel over de beginjaren tot en met de jaren tachtig. Morgen volgt het tweede deel, de jaren tachtig tot nu. Wie vandaag de dag in Antilliaanse kringen in Tilburg en daarbuiten de naam S.A.T. laat vallen, bespeurt ongetwijfeld een blik van herkenning. Maar wat S.A.T. nu precies is, vult iedereen verschillend in. Voor de een is het een statig herenhuis aan de Goirkestraat; voor de ander een club voor ontmoeting en gezelligheid in eigen kring. Degenen die het nieuws volgen, koppelen de naam S.A.T. aan de recent gekregen MAAPP Award. MAAPP is een erkenning voor vrijwilligers die zich inzetten voor de Arubaanse of Antilliaanse gemeenschap in Nederland. Vijftigste verjaardag S.A.T. viert op 22 november haar vijftigste verjaardag als vereniging. Bij zo’n heuglijk feit past een stukje historie. Sírkulo Antiyano Tilburg zag het levenslicht als T.A.K., Tilburgse Antilliaanse Kring. T.A.K. werd op 22 november 1963 opgericht door een groep enthousiaste studenten: Marco de Castro, Victor Bareño en Camilio Boekhoudt. ‘Zielsblij met nieuws uit de Antillen’ Filomena Cratsz was secretaris in dat bestuur en herinnert zich de beginperiode nog goed: “We waren studenten die vooral de binding met de toenmalige Nederlandse Antillen wilden behouden en vergroten. In cultureel, maatschappelijk en ook politiek opzicht. In heel Nederland had je maar vijf van dit soort organisaties. Er woonden niet meer dan veertig Antillianen in Tilburg. De vrouw van de bekende burgemeester Becht was onze mentor. Wij betaalden twee gulden contributie per maand en kwamen maandelijks een keer bij elkaar in een zaal boven in café De Roskam aan de Korte Heuvel, bij Engelien en Frans Voskens. Je zorgde ervoor ruim op tijd te zijn, want dan kon je ook kranten uit de Antillen lezen. Dat gebeurde beneden aan de stamtafel. Dat die kranten een maand oud waren, kon ons weinig schelen. Je was zielsblij dat je het nieuws van de eilanden kon volgen. Het waren heel andere tijden, ver vóór het digitale tijdperk.” Leerschool voor jonge studenten Daarnaast was S.A.T. ook bedoeld als leerschool voor de jonge studenten in Tilburg. Zo organiseerde het bestuur een driedaags wetenschappelijk congres over de Nederlandse Antillen ter gelegenheid van het eerste lustrum van T.A.K. In het congresboekje wijst de toenmalige voorzitter, Freddy “Mac” Curiel zijn leden nogmaals op het belang van het zich verenigen: “Ik wil hier gretig van de gelegenheid gebruikmaken om ervoor te pleiten dat we ons bewust worden van de plaats die wij straks zullen moeten gaan innemen in de Antilliaanse gemeenschap.” Coro Canta Antiya Een SAT-symbool dat in die eerste jaren werd opgericht en dat tot op de dag van vandaag tot de verbeelding spreekt, is het koor Coro Canta Antiya. Jopi Hart, Pablo Walter en Papi Mambi waren bekende dirigenten van dit koor dat in heel Nederland en daarbuiten bekend was. Alle Antillianen konden lid worden Eind jaren zeventig begin jaren tachtig vestigden meer Antillianen zich in Tilburg en daarmee kreeg S.A.T. een nieuwe rol. In deze periode werden de statuten van S.A.T. zodanig aangepast dat alle Antilianen, studenten én werkenden, lid konden worden van de vereniging. Niet lang daarna kreeg de verenging van de gemeente Tilburg het pand aan de Goirkestraat toegewezen. Nu S.A.T. eindelijk de beschikking had over een eigen lokaliteit, konden allerlei activiteiten structureel worden aangeboden. Niet alleen schoolse en opvoedkundige activiteiten maar ook activiteiten van sociaal-culturele aard. Eén en al bedrijvigheid Lucio de Windt, bekend onderwijsman en jarenlang S.A.T.-voorzitter, vertelt met veel enthousiasme over deze periode: “Het was de glorietijd van het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. S.A.T. was een en al bedrijvigheid. We hadden in die tijd welgeteld drieëntwintig commissies”. Dat waren kleinere groepen vrijwilligers die verantwoordelijk waren voor een bepaalde activiteit. Zo was Kodide belast met sportactiviteiten; Notisat was verantwoordelijk voor de externe communicatie en er was een zeer productieve theater- en dansgroep. Elke commissie had een eigen voorzitter en secretaris. Leren vergaderen, onderhandelen en besturen “S.A.T. was inderdaad een goede leerschool. Bij S.A.T. heb ik leren vergaderen. Hier heb ik ook leren onderhandelen en besturen,” zegt Roy Pietersz, die tot voor kort gevolmachtigd minister voor Curaçao in Den Haag. Met hem zijn er vele andere prominenten die dankbare herinneringen hebben aan hun functioneren binnen S.A.T. Morgen: deel 2. Wat zijn jouw herinneringen aan SAT? We horen ze graag! Laat je reactie hieronder achter.
Door redactie op woensdag 13 november 2013
Ongeveer 2000 mensen op Curaçao zijn dit jaar hun baan kwijtgeraakt. Dat heeft het platform van werkgevers, werknemers en sociale partners op het eiland, Kolaborativo, bekendgemaakt. Het platform spreekt van een economische crisis en vraagt de regering om in te grijpen. Het platform maakt de vergelijking met Nederland. “Daar wonen 100 keer zoveel mensen als op Curaçao. Het zou betekenen dat 200.000 in tien maanden werkloos zouden worden.” De redenen voor het banenverlies op Curaçao zijn divers en niet alleen te wijten aan internationale factoren. Ze zijn ook het gevolg van het ontbreken van duidelijke lange termijn-denken en hervormingen door meerdere regeringen. Maar ook faillissementen van grote bedrijven als de Kura Hulanda hotels en luchtvaartmaatschappij DAE en de overheidsbezuinigingen kostten veel mensen hun baan.  Redenen banenverlies Curaçao leek de afgelopen jaren afzijdig te blijven in de mondiale financiële crisis. Zo bleef het toerisme relatief stabiel en waren er nauwelijks faillissementen. Maar de afgelopen periode lijkt de crisis toe te slaan met onder meer twee failliete hotels, vele ontslagen en overheidsbezuinigingen als gevolg van opgebouwde tekorten. In juni vorig jaar dwong premier Mark Rutte Curaçao tot bezuinigingen. Die werden vanaf begin dit jaar doorgevoerd met onder meer verhoging van de pensioenleeftijd, bezuinigingen in de gezondheidszorg en meer belasting op luxe goederen. Volgens deskundigen heeft dit een nadelig effect op de uitgaven van de bevolking. Gegevens zijn niet transparant De partners van Kolaborativo hebben een lijst gemaakt die laat zien hoeveel mensen hun baan hebben verloren en van welke organisaties deze ex-werknemers afkomstig zijn. De lijst is samengesteld op basis van rapporten van de Kamer van Koophandel, Vereniging Bedrijfsleven Curaçao, de vakbondscentrales SSK en CGTC, en de ontslagcommissie. De organisatie geeft aan dat de lijst wegens gebrek aan transparantie niet geheel kan worden bevestigd, maar wel een duidelijke trend laat zien. Moeilijk beschikbare gegevens Gegevens over werkloosheidscijfers zijn moeilijk beschikbaar. Alleen de werkloosheidscijfers cijfers van de jaren 2009 en 2011 zijn bekend. Recentere cijfers zijn er niet voorhanden. De werkloosheidscijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek die om de twee jaar een enquête uitvoert naar de werkloosheid op Curaçao. In 2009 hadden 6.325 mensen geen baan wat neerkomt op een werkloosheidspercentage van 9,6. In 2011 steeg het aantal werklozen naar 6.721 dus een werkloosheidspercentage van 9,8. Hoop op een dialoog met de overheid Kolaborativo probeert continu om met de overheid in dialoog te treden. Zij hopen dat de overheid de ernst van de situatie nu zal erkennen en naar de overlegtafel zal komen om mogelijke interventies en oplossingen te bespreken. Bedrijf/sector Aantal werknemers Reden AMFO projecten 375 Stopzetting projecten vanwege overheidsbeslissing over lokale financiering en verhouding met Nederland DAE 300 faillissement Aqualectra 250 Regeringsbeslissing inzake begroting Building depot 75 Brand Mees Pierson 45 Internationale bedrijfsbeslissing Importeurs (inkrimping) 150 AOV/ZV/9% beslissing regering Kleine bedrijven (minder dan 50 werknemers) 160 AOV/ZV/9% beslissing regering Free Zone 50 Globale economie Horeca 60 Economie Constructie 50 Economie Overheidsambtenaren 160 10/10/10 overgang maakte inkrimping arbeidsplaatsen met 1000+ nodig op termijn Venetto Hotel and Casino 15+ Economie Kura Hulanda Otrabanda 80 Faillissement Kura Hulanda Lodge 70 Faillissement Overig 70   Totaal 1910+  
Door redactie op woensdag 6 november 2013
Elk jaar verlaten veel jongeren het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk om in Nederland te komen studeren. Dit jaar had dit voor mij een persoonlijk tintje. Mijn nichtje van 17 jaar kwam ook studeren en ik werd tijdelijk voogd! Ik ga regelmatig naar Curaçao voor familiebezoek. Tijdens een van deze bezoeken vroeg mijn zus of haar dochter bij mij kon komen wonen. De jongste dochter van mijn zus wilde graag een Hbo-opleiding in Nederland volgen, maar ze was nog maar 17. Ik zei meteen volmondig ja. Ik dacht dat ik alleen iemand in huis nam en dat was geen probleem. Ik heb een zolderkamer en mijn nichtje kon daar wonen. Ik wist niet dat je ook tijdelijk voogd moest worden. En dat er een voogdijregeling bestaat tussen Nederland en het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk. Voogdijregeling De verplichting om een voogd te benoemen komt voort uit de Voogdijregeling Antilliaanse en Arubaanse Minderjarigen. Deze regeling is een onderdeel van een officiële overeenkomst tussen de toenmalige Nederlandse, Antilliaanse en Arubaanse ministers van justitie over de samenwerking op het gebied van de voogdij over minderjarige Antillianen en Arubanen. Ik kom in aanmerking Iedereen die achttien jaar of ouder is en niet onder curatele staat of aan een geestelijke stoornis lijdt, kan tijdelijke voogd worden. Ouders kunnen zelf voorstellen aan wie zij de tijdelijke voogdij over hun kind willen toevertrouwen. Nou, ik kwam in aanmerking. De eerste stap was gezet. Benoeming De Voogdijraad op Curaçao bepaalt of de persoon benoemd kan worden. Een tijdelijk voogd wordt benoemd door de rechter. Ik moest een verklaring afleggen bij de gemeente Tilburg en een verklaring afleggen dat ik voor mijn nichtje wilde zorgen en de opvoeding voor mijn rekening wilde nemen. Ook moest ik verklaren dat ik mijn nichtje in huis wilde nemen. Uiteraard moest ik bewijzen dat ik in de gemeente Tilburg ingeschreven was. Verklaring van geen bezwaar Een jongere kan pas naar Nederland vertrekken als de Voogdijraad van Curaçao een Verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven. Hierin staat wie in Nederland met de tijdelijke voogdij van de jongere wordt belast. De Raad voor de Kinderbescherming in Nederland doet op verzoek van de Voogdijraad op Curaçao onderzoek naar de tijdelijke voogd. Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming De Raad van Kinderbescherming onderzocht of ik de taak als tijdelijk voogd op me kon en wilde nemen. Ik kreeg een interview van ruim een uur. Hoe goed kende ik mijn nichtje, wat wist ik van haar, hoe ik woonde, wat voor werk deed ik, hoe was mijn gezinssamenstelling etc. Vervolgens werd een rapport opgesteld en samen met een aanbeveling verstuurd naar de Voogdijraad op Curaçao. Ik word voogd Na ruim acht weken kwam voor mij het verlossende woord. De rechter benoemde mij tot tijdelijke voogd. Mijn nichtje mocht uit Curaçao vertrekken om haat studie in Nederland te beginnen. Voor meer informatie over dit onderwerp: klik hier Carmine Palm zit in de redactie van BAAT. Sinds deze zomer woont haar nichtje uit Curaҫao bij haar.