Door redactie op woensdag 12 juni 2013
Veel mensen vinden het moeilijk om hun administratie thuis op orde te houden. Ze vinden het een gedoe, die papierwinkel. Herkenbaar? Wie graag hulp wil bij het op orde krijgen en houden van de eigen administratie, kan gratis een beroep doen op Thuisadministratie Tilburg. Thuisadministratie Tilburg is een initiatief van Contour De Twern en Humanitas voor alle inwoners van de gemeente Tilburg. Of u nu een goede ordening wilt maken in uw papierwerk, of juist meer inzicht wilt krijgen in uw inkomsten en uitgaven: voor beide vragen biedt Thuisadministratie een oplossing. Misschien heeft u aan één bezoek voldoende, of wordt u een half jaar lang regelmatig begeleid door een vrijwilliger. Hoe vaak en u lang, dat bepaalt u samen met de Thuisadministratie. Het gaat erom dat u zelf weer grip heeft op uw (financiële) situatie. Hulp bij u thuis Vrijwilligers en professionals van de Thuisadministratie komen bij u thuis. Samen met u zoeken ze de papieren uit en gooien weg wat weg kan. Wat overblijft wordt op onderwerp gesorteerd. De vrijwilligers en professionals hebben geheimhoudingsplicht. Sorteren, ordenen en opbergen De werkwijze van Thuisadministratie is opgedeeld in twee fasen: ordening en nazorg. De medewerker van Thuisadministratie helpt u met sorteren, ordenen en opbergen van uw zaken. Vanuit de geordende administratie wordt een financieel overzicht gemaakt en doen zij een check bij berekenuwrecht.nl. De medewerker adviseert u op welke diensten, regelingen, verzekeringen of voorzieningen u recht heeft. Hulp bij formulieren invullen Als dat nodig is, krijgt u ook nazorg. Als u hulp nodig heeft met het invullen van formulieren verwijst de medewerker u door naar de formulierenhulp. In samenwerking met andere instanties worden uw spoedeisende zaken behandeld met bijvoorbeeld Bureau Schuldhulpverlening. Twee organisaties bundelden diensten Thuisadministratie en Formulierenhulp zijn kosteloze diensten van de Humanitas en Contour de Twern. Deze twee organisatie hebben per 1 juni 2013 hun diensten gebundeld en ondergebracht in een dienst met een gezamenlijk doel. Er is nu één meldpunt voor al uw zaken en vragen. U hoeft zich niet meer apart bij Humantas of Contour de Twern aan te melden. Aanmelden via de website Wilt u gebruik maken van Thuisadministratie? Meldt u dan aan via de website www.thuisadministratie.info of neem contact op met de coördinatoren van Thuisadministratie MFA Het Spoor , telefoon 013-542 16 64.
Door redactie op woensdag 29 mei 2013
De transport en logistiek sector in Tilburg is ‘booming’. Dit ondanks de moeilijke tijden die de transport en logistiek sector op dit moment doormaakt. In Tilburg, het Transport en Logistieke ‘kruispunt’ van Nederland, blijft de sector komende jaren groeien met toenemende werkgelegenheid en ontplooiingskansen. Florent Claassen, geen Antilliaan maar wel fan van Bonaire, is directeur van Claassen Transport en Logistiek en tevens voorzitter van de Platform Transport en Logistiek regio Tilburg. Hij leidt ons rond door zijn bedrijf en de op- en overslagruimten. In dit nieuwe complex is veel aandacht besteed aan leefklimaat, energieconsumptie en duurzaamheid. Mooie toekomstperspectieven Claassen praat vol vuur over zijn sector en is positief over de toekomstperspectieven voor de Transport en Logistiek (T&L)-sector in Tilburg. Hij wijst op de innovatieve kracht en professionalisering van de sector. Het beeld van noeste arbeid en slechte arbeidsomstandigheden ligt volgens hem ver in het verleden. Werk van chauffeurs aangenaam Moderne vrachtwagens met luxe cabines vol met moderne en slimme instrumenten maken het werk van de chauffeurs aangenaam. Innovatieve hulpmiddelen maken het laden en lossen van vrachtwagens snel en gemakkelijk. De op- en overslagruimten zijn tegenwoordig aangenaam en schoon. Discipline en motivatie De Transport en Logistieke sector is een tijdkritische sector. ‘Tijd is geld’ geldt in deze sector meer dan in andere sectoren. Alles moet goed op elkaar worden afgestemd. Werken in de T&L-sector betekent dan ook veel discipline en motivatie. Werkmentaliteit Over de werkmentaliteit van de huidige generatie is Claassen gematigd positief. Hij maakt vaak mee dat jongeren te laat op het werk verschijnen of soms helemaal niet meer komen opdagen. Daarnaast zegt hij, zonder te willen generaliseren, dat sommige een laag arbeidsethos hebben. Hij zegt: “Ik ben zelf ook jong geweest en besef dat deze jongeren af en toe verzuimen hun verantwoordelijkheid te nemen. Daar kan ik mee leven. Maar te vaak zie ik dat het volledig uit te hand loopt. Ze claimen hun rechten maar vergeten dat ze plichten hebben naar hun werkgever en collega’s. Maar als je serieus wil werken in een van de mooiste sectoren in Tilburg zijn er volop kansen”. Platform Transport & Logistiek Florent Claassen is naast directeur van zijn bedrijf ook voorzitter van het Platform Transport & Logistiek Tilburg. Een initiatief van onderwijs, overheid, kenniscentrum VTL en logistieke ondernemers uit de regio Tilburg. Zij hebben hun krachten gebundeld om een aantal doelen te bereiken: · Verbeteren van het imago van Transport & Logistiek sector; · Regio Tilburg als logistiek hotspot op de kaart houden; · Het jaarlijks organiseren van een Logistieke dag; · Transport & Logistiek onder de aandacht brengen van jongeren. 2 juni open dag Wil je de transport en logistieke bedrijven in Tilburg met eigen ogen zien en ervaren wat het is om hier te werken? Op 2 juni wordt de dag van Transport en Logistiek in Tilburg georganiseerd. 52 bedrijven presenteren zich van 11:00 – 16:00 op industrieterrein de Katsbogten. Meer informatie Meer weten over de T&L-sector? Kijk voor leuke filmpjes op de site van Transport en Logistiek Tilburg. ROC Tilburg biedt ook een MBO opleiding Transport en Logistiek.
Door redactie op zondag 12 mei 2013
Het bestrijden van overgewicht bij jongeren is één van de speerpunten in het Tilburgse gezondheidsbeleid. Dat zegt wethouder Marjo Frenk in de Tilburgse Koerier van 2 mei. Daarom wil zij gezond gewicht onder jongeren stimuleren en de aanpak van overgewicht versterken. Dat doet ze door aan te sluiten bij het landelijk initiatief Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). De wethouder wil overgewicht bij jongeren wijkgericht aanpakken. Want de ene wijk is de andere niet. Verschillen in typen bewoners of inrichting van de wijk vragen om een verschillende aanpak. Daarbij zijn altijd meerdere partijen betrokken: GGD, scholen, ouders, Centra voor Jeugd en Gezin, en sportverenigingen. De kunst is om tot een vorm van samenwerking te komen die tot synergie leidt. Overgewicht is belangrijk volksgezondheidsprobleem De afgelopen twintig jaar is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld. Intussen is ruim 14 procent van de jongens en 17 procent van de meisjes tussen 4 en 15 jaar te zwaar. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal toenemen. Ongeveer 3 procent van de kinderen en jongeren heeft ernstig overgewicht (obesitas). Landelijk zijn er dus meer dan 360.000 kinderen te zwaar, en zijn er bijna 75.000 kinderen met ernstig overgewicht. Daarom is preventie belangrijk. Meerdere oorzaken voor overgewicht De belangrijkste oorzaken van overgewicht en zwaarlijvigheid bij kinderen zijn niet eenduidig. Het gaat vaak om een combinatie van een aantal aspecten, zoals voeding en slechte eetgewoonte, gebrek aan lichaamsbeweging, genetische aanleg en negatieve invloeden van de sociaal-economische omgeving. Overgewicht bij kinderen nu leidt later tot gezondheidsproblemen Overgewicht en obesitas op jonge leeftijd heeft niet alleen gevolgen voor het uiterlijk. Bijna 80 procent van de kinderen met overgewicht heeft er op volwassen leeftijd nog steeds last van. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals een te hoog cholesterol gehalte of hart- en vaatziekten. Maar ook op jonge leeftijd kan een kind met overgewicht al te maken krijgen met diabetes en gewrichtsklachten. De gezondheidsrisico’s lopen op naarmate iemand langer te dik is. Antilliaanse en Arubaanse kinderen vaak te dik Uit onderzoek blijkt dat overgewicht en obesitas onder allochtone kinderen veel meer voorkomt dan bij autochtone kinderen. Vooral bij kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Antilliaanse en Arubaanse kinderen zijn ook vaak te dik. Maar dat is nooit specifiek gemeten zodat er geen cijfermateriaal beschikbaar is. Obesitas en overgewicht bij kinderen op Aruba en Bonaire De Arubaanse minister van gezondheidzorg en sport, Richard Visser, is een van de voortrekkers in de wereld als het gaat om obesitas bij kinderen. Hij deed onderzoek naar obesitas onder kinderen op Aruba en Bonaire. Hij constateerde dat obesitas onder Arubaanse kinderen hoger was dan onder Bonairiaanse kinderen. Een van de redenen is dat Aruba relatief meer fasfoodrestaurants heeft dan Bonaire. Richard Visser: “Maar het onderzoek bewijst dat overgewicht niet alleen met fastfoodketens te maken heeft. De ketens versnellen het wel, maar het zijn vooral de lifestyle-ideeën die geïmporteerd worden door reclame die voor overgewicht zorgen.” Richard Visser is vastbesloten om de overgewichtproblematiek in de wereld en op Aruba in het bijzonder aan te pakken. Dit heeft geleid tot de ‘Aruba Declaration on Obesity.’
Door redactie op zondag 12 mei 2013
De Gemeente Tilburg heeft verschillende regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Veel Tilburgers met een laag inkomen laten echter nog veel geld liggen doordat ze geen gebruik maken van de minima-regelingen. Dat is jammer. Het kan ze net een zetje geven om zich prettiger of beter te voelen. Volgens wethouder Auke Blaauwbroek van Armoedebeleid laten ook Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers met een minimum inkomen geld liggen. Ze doen om uiteenlopende redenen geen beroep op het geld dat de gemeente voor hen heeft gereserveerd. Gevolg hiervan is dat veel financiële mogelijkheden onbenut blijven voor hen die het juist hard nodig hebben. Denk aan mensen met een uitkering of laag inkomen, alleenstaande ouders met schoolgaande kinderen, ouderen met een klein pensioentje of alleen AOW, etc. Redenen waarom minima geen gebruik maken van de minimaregelingen In november hield BAAT een bijeenkomst met een deel van de achterban waarbij de vraag centraal stond waarom Antilliaanse en Arubaanse minima geen gebruik maken van de inkomenondersteunende regelingen. Tijdens deze bijeenkomst kwamen een aantal redenen naar voren. 1. Veel mensen weten niet waar ze recht op hebben. Ze kennen die regelingen niet en kunnen slecht de weg vinden in het oerwoud van gemeentelijke regelingen om hun inkomen aan te vullen.     2. Er is een grote groep die denkt niet voor de regelingen in aanmerking te komen. 3. Mensen willen niet afhankelijk zijn van de gemeente. 4. Mensen laten zich afschrikken door de verwachte papieren rompslomp bij de aanvraag.     5. Mensen schamen zich en zijn te trots om zich publiekelijk aan te melden voor gemeentelijke voorzieningen. Gebruikersvriendelijke website ’Bereken uw recht’ De gemeente Tilburg heeft een gebruikersvriendelijke website ‘berekenuwrecht.nl’. Daarop kunnen Tilburgers kijken of ze in aanmerking komen voor een gemeentelijke vergoeding. De website is vooral bedoeld voor Tilburgers die op basis van hun lage inkomen en vermogen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding van de gemeente. Uiteraard kunnen ook familieleden, kennissen en medewerkers van hulpverleningsorganisaties op de site testen of iemand in aanmerking komt voor een vergoeding. Laat geen geld liggen BAAT roept Antilliaanse en Arubaanse minima op om geen geld te laten liggen waar ze recht op hebben. Maak gebruik van de inkomensondersteunende regelingen, en wees geen dief van je eigen portemonnee. Laat geen geld liggen dat voor jou gereserveerd is.
Door redactie op dinsdag 7 mei 2013
Op Bonaire wordt in het dorp Rincon ieder jaar ‘Dia di Rincon’ gevierd. Het dorp wordt dan omgetoverd tot één grote dansvloer. Ook in Nederland komen Bonairianen uit alle windstreken op Hemelvaartsdag naar Tilburg om ‘Dia de Rincon’ te vieren. Dit jaar organiseert Stichting Rincolanda op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) voor de tiende keer de ‘Dia di Rincon’. Uit Bonaire komt de topformatie Foyan Boyz. Verder treden op: Cache Royale, Morotin en Rundan. En uiteraard ontbreekt het lekkere eten niet. Het feest is van 15.00 tot 24,00 uur in Bosvreugd, Reeshofdijk 12, 5044 VB Tilburg. De entree bedraagt € 15,00 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen tot 12 jaar. De Koninginnedag van Bonaire Op Bonaire wordt ‘Dia di Rincon’ op 30 april gevierd. Het wordt daarom de Koninginnedag van Bonaire genoemd. Dit jaar vierde Bonaire het feest al voor de vijfentwintigste keer. Op deze dag laten de bewoners van Rincon hun cultuur, hun tradities en hun geschiedenis zien. Duizenden mensen bezoeken het dorpje. Ze komen niet alleen van Bonaire maar ook uit andere Antilliaanse eilanden en zelfs uit Nederland. Dansen, eten en drinken Tijdens ‘Dia di Rincon’ op Bonaire schuiven en swingen muzikanten en dansers in traditionele kleren door de straten op het bekende en opzwepende ritme van het traditionele oogstfeestlied Remailo. Vanuit de verschillende eetstalletjes zijn de geuren van de lokale gerechten op afstand te ruiken. En uiteraard wordt al dit eten ‘weggespoeld‘. ‘Dia di Rincon’ in Nederland In Nederland is de opzet iets anders; het gaat meer om elkaar in een bepaalde sfeer te ontmoeten en met elkaar samen te zijn. Wat natuurlijk niet wegneemt ook men ook hier snel de dansvloer en eetkraampjes opzoekt om te dansen op de swingende muziek en om te genieten van het lekkere eten en de fijne snacks en hapjes.
Door redactie op woensdag 1 mei 2013
In samenwerking met de deelgemeente Hoogvliet heeft de Antilliaanse gemeenschap onder leiding van filmregisseur Vincent van den Broek een documentaire gemaakt om het wapenbezit en het gebruik van vuurwapens onder Antilliaanse jongens en mannen tegen te gaan. De documentaire ‘Kogels hebben geen namen’ is gemaakt op initiatief vanuit de Antilliaanse gemeenschap zelf. De Antilliaanse gemeenschap wil met deze documentaire de boodschap overbrengen dat wapenbezit en wapengebruik niet worden getolereerd. Die wil af van het negatieve imago en de film moet mede toe bijdragen. De regisseur Vincent van den Broek, zelf woonachtig in de deelgemeente, belicht het onderwerp dan ook vanuit de Antilliaanse gemeenschap. Er komt geen hoogwaardigheidsbekleder aan te pas. De film In de documentaire komt naar voren dat Antilliaanse jongeren het gedrag van rappers in videoclips kopiëren. Mooie auto’s, veel vrouwen, bergen geld en gouden kettingen is een levensstijl die ze zichzelf willen aanmeten. Hun leef wijze gaat om ‘snel money ’ te maken. Ook vertrouwen de jongeren elkaar niet. En ze komen makkelijk aan wapens en gebruiken deze ook omdat ze bang zijn om zelf neergeschoten te worden. Oplossing De documentaire toont ook mogelijke oplossingen: een dagbesteding, meer vertrouwen in hulp uit de omgeving en een positiever beeld van Antillianen creëren in de media.   Waar te zien Afgelopen maand werd de film gepresenteerd in aanwezigheid van Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam was aanwezig tijdens deze première. De documentaire is op YouTube te zien.
Door Carmon op woensdag 17 april 2013
Hoezo is de multiculturele samenleving mislukt? De komende jaren heeft het Koninkrijk der Nederlanden een allochtoone Koningin. Zoals gezegd, zowel Prins Willem Alexander als Maxima zijn allochtonen. Wat betekent de term allochtoon? Voor een uitleg zie het eerder verschenen artikel ‘Ben je als Antilliaanse of Arubaanse Tilburger een allochtoon?’. Antillen en Aruba gecharmeerd van Máxima Het is dan ook niet vreemd dat Máxima het populairste lid van het Koningshuis is. Ook onder Antillianen en Arubanen. Beatrix staat op de tweede plaats en mr. Pieter van Vollenhoven sluit de top-3 af. Voor Antillianen en Arubanen moet Prins Willem-Alexander genoegen nemen met de een gedeelde 4e plaats samen met Prinses Margriet. Antillianen en Arubanen zeer koningsgezind 81% van de Antillianen en Arubanen hebben een groot vertrouwen in Beatrix als vorstin en 61% heeft vertrouwen in Willem Alexander als troonopvolger. Dit blijkt uit onderzoek onder leden van het opiniepanel van actualiteitenprogramma EenVandaag (begin 2011). Van alle deelnemers aan het onderzoek heeft 75% vertrouwen in onze vorstin. 70% van de Antillianen/Arubanen beschouwen Beatrix als ‘hun’ koningin. Bijna driekwart van de Antillianen heeft een voorkeur voor Nederland als monarchie. Dit is ongeveer gelijk met de algemene uitslag. Máxima: una latina Het koningshuis is dus populair onder Antillianen. En als prinses Máxima op 30 april koningin wordt, zal haar populariteit alleen maar stijgen. Als ‘una Latina’ zal zij definitief ook dichterbij de Antillianen en Arubanen staan.
Door redactie op woensdag 10 april 2013
Het koninkrijk der Nederlanden krijgt op 30 april een koning en een koningin; koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De troonwisseling leeft enorm onder de inwoners van Nederland, maar natuurlijk ook onder die in het Caraïbisch gebied. Er zijn allerlei festiviteiten waaraan Nederland en alle eilanden in het Caraïbisch gebied meedoen. Het Nationaal Comité Inhuldiging geeft invulling aan de wens van het nieuwe koningspaar om de inhuldiging op 30 april samen te vieren. Alle onderdelen van het koninkrijk worden erbij betrokken. Het comité organiseert de volgende festiviteiten: - Droom van het boek - Het koningslied - De koningsspelen Mavis Albertina in Nationaal Comité De Curaçaose televisieproducent Mavis Albertina maakt deel uit van nationaal comité. Verder zitten theaterproducent Joop van den Ende, oud-tennisser Richard Krajicek, burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb en de Amsterdamse wethouder Andrée van Es in het comité. Voorzitter is oud-minister van Economische Zaken Hans Wijers. Stuur je droom in Via een website kunnen Europese en Caribische Nederlanders hun droom insturen. De vorm van de ‘droom’ is vrij. Het kan een wens, gedicht, tekening, schilderij, film of verhaal zijn. Tot en met 30 april kun je je droom insturen. De vijftig meest inspirerende wensen worden gebundeld in een boek voor het aanstaande koningspaar. De website mijndroomvooronsland.nl, waar mensen hun toekomstdroom voor het nieuwe koningspaar kunnen delen, is ook in het Papiaments te lezen. Het hele koninkrijk zingt het Koningslied Verschillende componisten gebruiken alle dromen ook om een lied te maken: het Koningslied. Het lied wordt in alle landen binnen het Koninkrijk op 30 april gelijktijdig gezongen. Het bestaat uit een combinatie van verschillende muziekstijlen zodat het een lied van alle Nederlanders is. Tijdens een groot evenement in Ahoy op 30 april wordt het Koningslied live gezongen. Via een videoverbinding zingt het publiek in Ahoy het nieuwe Koningspaar toe, dat dan bij filmmuseum Eye in Amsterdam is. in Amsterdam worden toegezongen door het publiek in Ahoy. Via tv-schermen op ander locaties in het hele Koninkrijk kan iedereen meezingen. Koningsspelen voor de basisscholen Prins Willem-Alexander heeft gevraagd om op 26 april Koningsspelen te organiseren voor de leerlingen van het basisonderwijs. Op iedere school die meedoet, zijn er sportactiviteiten. Ook krijgen de leerlingen een ontbijt. Prinses Máxima opent de Spelen officieel via een satellietverbinding. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs gaat naar Bonaire om daar de Koningsspelen te openen. Via de Facebookpagina Caribisch Koninkrijk kunnen scholen zich aanmelden voor deze sportdag. Kroonappels voor sociale initiatieven Ter gelegenheid van de troonswisseling reikt het Oranje Fonds dit jaar behalve de Appeltjes van Oranje ook Kroonappels uit aan sociale initiatieven uit het Koninkrijk. Het publiek kan de nieuwe koning en koningin de weg wijzen naar bijzondere maatschappelijke organisaties overal in het Koninkrijk. Voor de uiteindelijke winnaars is er een Appeltje van Oranje en een geldprijs van 50.000 euro (circa 115.000 Antilliaanse gulden) waarmee het goede werk kan worden voortgezet.
Door redactie op woensdag 3 april 2013
Het Sociaal Cultureel Planbureau deed onderzoek naar de sociaal-culturele positie van de vier grootste migrantengroepen in Nederland. Antillianen, Surinamers, Marokkanen en Turken. Wij waren benieuwd hoe de Antillianen uit dit onderzoek komen. Antillianen voelen zich thuis in Nederland, maar blijven zich tegelijkertijd ook Antilliaan voelen. Bijna driekwart (72 procent) van de Antillianen in Nederland voelt zich er ook echt thuis. 32 procent van de Antillianen voelt zich vooral Nederlander en 36 procent voelt zich meer Antilliaan. De rest voelt zich allebei. Cijfer voor Nederland: 6,7 Antillianen in Nederland geven Nederland als rapportcijfer een 6,7. Dat is zelfs iets hoger dan autochtone Nederlanders die een 6,5 geven. Veel contact met Nederlanders Antillianen in Nederland hebben veel contact met Nederlanders, ook in hun vriendenkring en vrije tijd. Antillianen hebben meer contact met autochtone Nederlanders dan de andere migrantengroepen. Slechts 15 procent heeft bijna geen contact met autochtone Nederlanders. 38 procent van de Antillianen in Nederland zegt zelfs meer contact te hebben met autochtone Nederlanders (39 procent) dan met de andere Antillianen (30 procent). De rest zegt met beide groepen evenveel contact te hebben. Ook contact met andere migrantengroepen Antillianen in Nederland hebben ook veel contact met andere migrantengroepen, zoals Surinamers, Marokkanen en Turken. Een derde geeft aan ‘vaak’ contact met andere groepen te hebben. Slechts een kwart heeft geen contact met andere groepen. Contact met familie overzee Contact met familie overzee is er veel. Meer dan de helft van de Antillianen in Nederland heeft ‘veel ’ contact, 37 procent ‘soms’ met familieleden. Bijna een tiende van de mensen (9 procent) bezit zelf een huis op de Antillen. Gemengd huwelijk 92 procent van de Antillianen in Nederland staat open voor een gemengd huwelijk. Slechts 2 procent ziet dit als iets vervelends. In vergelijking: 60 procent van de autochtone Nederlanders staat open voor een gemengd huwelijk, 20 procent heeft hier moeite mee. In 2010 was 40 procent van de Antillianen getrouwd met een autochtone partner. Weinig persoonlijke discriminatie Een kleine minderheid van de Antillianen in Nederland voelt zich persoonlijk wel eens gediscrimineerd. 30 procent zegt dit af en toe’ te ondervinden, 13 procent ‘vaak tot zeer vaak’. 57 procent zegt daar ‘(bijna) nooit’ last van te hebben. De eerste generatie Antillianen voelt zich meer gediscrimineerd dan de tweede generatie, die meer geïntegreerd is in Nederland. Hoogopgeleide Antillianen hebben het minst last van discriminatie, zo meldt het onderzoek. Discriminatie algemeen Antillianen in Nederland denken overigens dat zij zelf minder last hebben van discriminatie dan allochtonen in het algemeen. Uit het onderzoek blijkt dat ze denken dat slechts 13 procent van de allochtonen (bijna) nooit last heeft van discriminatie. 50 procent denkt dat allochtonen af en toe gediscrimineerd worden en 36 procent vaak tot zeer vaak. Die percentages zijn vergelijkbaar met de mening van Surinamers. Marokkanen en Turken vinden dat er minder discriminatie is. Discriminatie neemt wel toe Voor alle groepen geldt dat er meer discriminatie is ten opzichte van metingen in 2002 en 2006. Vooral in het openbaar (67 procent) ondervinden Antillianen last van discriminatie, gevolgd door de werkplek (37 procent) en bij het vinden van een baan (30 procent). Slechte naam Ondanks dat Antillianen zich thuis voelen in Nederland hebben zij de laatste jaren een slechtere naam gekregen. Volgens het onderzoek zijn hiervoor twee redenen: de komst van relatief veel kansarme Antillianen naar Nederland midden jaren negentig en de criminaliteitscijfers.
Door redactie op woensdag 27 maart 2013
Op Tweede paasdag is Curaçao elk jaar in de ban van het oogstfeest, de Seú. Maar ook in Tilburg wordt het oogstfeest gevierd. Vier het mee op maandag 1 april in de Kruidenbuurt in Tilburg. Daar organiseert de Antilliaanse Arubaanse werkgroep Antaru voor de zevende keer het oogstfeest. De optocht begint om 13:30 uur in de Umberstraat en eindigt om 16:00 uur. Daarna zijn er tot 19:00 uur verschillende festiviteiten in Winkelcentrum Paletplein. Bedanken voor de goede oogst Het oogstfeest was vroeger voor de slaven een manier om te bedanken voor de goede oogst. Het binnenhalen van de maïsoogst ging gepaard met muziek, dans en zang. Nadat de maïs was gesneden, trok men al dansend en zingend in optocht naar de schuur. De liederen die werden gezongen, zijn van geslacht tot geslacht overgeleverd. Zingen en dansen op ritmes van vroeger Sinds 1976 wordt dit feest jaarlijks op Tweede paasdag gevierd. Het is een van de belangrijkste culturele manifestatie op Curaçao. Een lange stoet Antillianen in prachtige klederdracht trekt al zingend en dansend op de ritmes uit vervlogen tijden door de straten van Curaçao. Op Bonaire wordt het oogstfeest ook gevierd maar daar heet het de Simadan. Genieten zonder naar Curaçao te reizen Ook in Tilburg wordt het feest dus gevierd. De deelnemers willen de traditie in ere houden en de cultuur uitdragen naar anderen. Ze voelen zich weer even ‘thuis’ als ze in hun folkloristische kleren in de optocht lopen. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Zowel in de optocht als langs de kant van de route waar je kunt meegenieten. Zo kan iedereen proeven van het Curaçaos cultureel erfgoed, identiteit en nostalgie. Het is heerlijk ontspannen genieten van een bijzonder amusement zonder dat je helemaal naar Curaçao hoeft af te reizen.